• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Mój plan dla Mikołowa

Szanowni Państwo, prezentuję swoje propozycje dla Mikołowa, które przedstawiam w takiej formie, jakiej trafiły do druku, by dotrzeć do wszystkich Mikołowian.

Jestem dla Państwa stale dostępny na Facebooku, a spotkać się ze mną można osobiście codziennie od 6 do 14 listopada (z wyjątkiem 8 i 9 XI bo salka zajęta) o godz. 19.00 w salce kominkowej restauracji Ratuszowa na Rynku, gdzie oczekuję na szczególnie zainteresowanych poznaniem mnie jako kandydata oraz dyskusją w tematach ważnych dla naszego miasta. Serdecznie zapraszam, choć salka mieści tylko około 20 osób.

Będę też dostępny 7, 10 i 14 listopada w godzinach dopołudniowych na mikołowskim Rynku, gdzie będę rozdawał ulotki i jabłka wyborcze mikołowskich sadowników.

*************************************************

Mój program dla Mikołowa i informacje szczegółowe.

Szanowni Państwo, Mikołowianie

Kandyduję na Burmistrza między innymi z powodu rozczarowania sposobem prowadzenia i funkcjonowania naszego miasta przez ostatnie lata. Analizując problemy Mikołowa w rozmowach z wieloma Mieszkańcami i poruszając różne kwestie, zawsze dochodziliśmy do tego samego wniosku, że jedynym sposobem, by wprowadzić pozytywne i oczekiwane zmiany jest wybór nowych władz.

Nawet prowadząc kampanię wyborczą nie neguję dotychczasowych zasług i osiągnięć, a wręcz niektóre doceniam. Także nie chcę tylko wytykać błędów, gdyż każdy je robi, jednak przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na rzeczy najważniejsze, które koniecznie należy zmienić, a tego może dokonać tylko ktoś nowy na najważniejszym w mieście stanowisku, czyli Burmistrza.

Postanowiłem też nie obiecywać niczego bez pewności realizacji. Zapewniam jednak, że znane mi są najbardziej nurtujące Mikołowian problemy, które powinny znaleźć nowe pozytywniejsze rozwiązania po rozważnej ich analizie przez nowe władze. Wiem, że woda w Mikołowie jest jedną z najdroższych w kraju, wiem że właściciele domów podłączanych do kanalizacji byli zmuszani do pokrywania kosztów podłączeń, gdy np. w Łaziskach było to robione na koszt miasta. Także sposób obliczania i koszty wywozu śmieci powinny być zmienione, gdyż chociażby dzieci nie mogą płacić tyle ile dorośli. Do tych spraw i innych podobnych z pewnością powinien powrócić nowy Burmistrz i Rada Mikołowa.

Przekonując jednak Państwa do swojej kandydatury, proponuję coś o wiele większego i ważniejszego niż tylko podchodzenie jednostkowo do poszczególnych problemów. Chciałbym, by wraz z wyborem nowych władz Mikołów zmienił się w miasto obywatelskie, by nie tylko nowy Burmistrz chciał czegoś dokonać ale by także Mieszkańcy zaczęli aktywniej żyć sprawami miasta i czuć się jego prawdziwymi współgospodarzami. Przy takiej zmianie oblicza Mikołowa, Mieszkańcy każdego sołectwa, dzielnicy, ulicy, osiedla, czy budynku mogliby sami przedstawiać swoje potrzeby i zabiegać o ich realizację.

Pytany przez Państwa o mój program wyborczy zauważam, że wielu oczekuje usłyszeć obietnicę rozwiązania swojego problemu. Niestety nie mam recepty na wszystko, jednak podkreślam, że moją intencją i programem dla Mikołowa jest współrządzenie i stworzenie takiego programu rozwoju miasta i podejścia do jego problemów, by każdy mógł wspólnie z Burmistrzem je rozwiązywać. Podsumowując, chciałbym byśmy wspólnie tworzyli obywatelską strategię rozwoju Mikołowa, by wszystkie zainteresowane osoby mogły poprzez nowego Burmistrza współrządzić miastem. Dzisiaj internet, którego jestem gorącym zwolennikiem, stwarza wspaniałe możliwości komunikacji i realizacji takich pomysłów. Jeżeli ktoś nie korzysta z internetu, to tradycyjne sposoby komunikacji też wystarczą.

Jeżeli zostanę Burmistrzem mam zamiar wdrożyć program stałej komunikacji oraz zbierania i rozwiązywania wszystkich interesujących nas spraw, czyli obywatelskich planów rozwoju miasta i skutecznego rozwiązywania powstających problemów.

Zobowiązując się wobec Państwa do realizacji obietnic wyborczych starałem się je zapisać w swoich ogólnych GWARANCJACH DLA MIKOŁOWA, spośród których pozwolę sobie ważniejsze rozwinąć lub jeszcze raz wypunktować:

- z zasady być nastawionym na TAK i starać się załatwiać pozytywnie wszystkie sprawy Mieszkańców lub poszukiwać możliwych sposobów na zadowalające ich rozwiązanie. Przestawić także na TAK sposób myślenia i podejścia wszystkich osób podległych Burmistrzowi, by każdy Mieszkaniec czuł, że jest w swoim urzędzie miasta i że ten urząd jest dla niego życzliwy !

- zapewnić należny szacunek i poszanowanie godności wszystkim Mieszkańcom jak i Pracownikom we wszystkich jednostkach podległych Burmistrzowi. Osoby reprezentujące Burmistrza powinny w tym zakresie dawać przykład ! Chciałbym też w miarę możliwości naprawić wyrządzone w tym zakresie krzywdy.

- nie tolerować nadużywania władzy i nieuczciwości w stosunku do wszystkich podległych mi pracowników;

- zabiegać o jawność i otwartość we wszystkich podejmowanych decyzjach oraz dostępnych informacjach. Rozwinąć witrynę miasta nie tylko w jak najlepszą platformę informacyjną ale przede wszystkim komunikacyjną pozwalającą na tworzenie Obywatelskiego Programu Rozwoju Miasta Mikołowa.

- nie być uzależnionym ani uwikłanym w żadne zobowiązania czy układy i takiej zasady wymagać od wszystkich podległych Burmistrzowi pracowników;

- zadbać o lepszy klimat i sprzyjać rodzimym Przedsiębiorcom, którzy zapewniają Mieszkańcom miejsca pracy, a miastu dochody;

- szczególnie wspierać i dbać o osoby oraz organizacje, które społecznie działają dla miasta i jego Mieszkańców.

Jeżeli moje inicjatywy i gwarancje, czyli zapowiedzi pozytywnych zmian, spełniają Państwa oczekiwania, proszę o poparcie mojej kandydatury, abyśmy mogli współrządzić i razem dbać o nasz Mikołów.

16 listopada razem zapoczątkujmy pozytywne zmiany w Mikołowie

*****************************

Chcąc ubiegać się o stanowisko Burmistrza naszego miasta założyłem bezpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców dla Mikołowa (KWW dla Mikołowa), by pokazać że o to stanowisko chcę kandydować niezależnie jako Stanisław Piechula - Mikołowianin i w przypadku wygranej także niezależnie je piastować.

Dodatkowo, jak każdy kandydat na Burmistrza, ubiegam się także o mandat do Rady Powiatu Mikołowskiego, gdyż jest to bardzo ważne miejsce w administracji powiatowej. Każda gmina chce i powinna posiadać tam jak największe wpływy, by zapewnić sobie jak najlepszą realizację zadań powiatowych na własnym terenie, czyli m. in. ochronę zdrowia, bezpieczeństwo, szkolnictwo średnie, stan dróg powiatowych, czy dbałość o miejsca pracy. Do Rady Powiatu kandyduję z listy Platformy Obywatelskiej RP, której jestem członkiem, gdyż inaczej nie mógłbym kandydować w wyborach parlamentarnych do Sejmu, gdzie chciałem Państwa wcześniej reprezentować. Choć w wyborach samorządowych nie ma znaczenia przynależność partyjna, gdyż liczy się konkretny człowiek, a taka przynależność nawet dzisiaj przeszkadza, to koniecznie należy stwierdzić bardzo ważny fakt. To Platforma Obywatelska wystarała się w Unii Europejskie o bardzo znaczące pieniądze dla Polski, z których nasze miasto już skorzystało i mam nadzieję, że jeszcze znacząco skorzysta. Mikołów chcąc się rozwijać i realizować wiele oczekiwanych inwestycji potrzebuje funduszy zewnętrznych. Uważam, że takiej osobie jak burmistrzowi o wiele łatwiej jest pozyskiwać dodatkowe pieniądze, gdy ma w tym wsparcie partii będącej u władzy, która takimi funduszami zarządza.

Razem ze mną z KWW dla Mikołowa kandyduje do Rady Miejskiej 21 oddanych naszemu miastu osób, z którymi chcę o Mikołów dbać, rozwijać Go i pozytywnie zmieniać w miasto obywatelskie. By odmienić jednak oblicze Mikołowa, konieczna jest także zgodna Rada Miejska działająca konstruktywnie i nie tracąca czasu na wewnętrzne opozycyjne waśnie. Dlatego, jeżeli nie macie Państwo swojego sprawdzonego czy zaufanego Kandydata na Radnego, który Waszym zdaniem najlepiej będzie Was reprezentował, proszę o poparcie w swoim okręgu wyborczym Kandydata na Radnego z naszego Komitetu Wyborczego, który na listach wyborczych jest oznaczony nazwą - KWW dla Mikołowa.

Na zakończenie chciałbym zaapelować do ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, którzy nie chodzą na wybory, by nie były obojętne, gdy mamy szansę zmienić przyszłość naszego miasta.

**********************

Co jeszcze konkretnie zamierzam?!

Przedstawiłem już Państwu swój Plan i Gwarancje dla Mikołowa przesyłając je każdemu pocztą do domu i zamieszczając w internecie. Jestem z Państwem w stałym kontakcie na Facebooku i spotykam się osobiście z zainteresowanymi wyborcami. Utwierdzili mnie Państwo w przekonaniu, że razem mamy dużą szansę na wygraną, czyli szansę na pozytywne zmiany w Mikołowie.

Obecnie wszyscy już jesteśmy wyraźnie zawiedzeni sposobem funkcjonowania i prowadzenia naszego miasta. Jest to wynikiem m. in. zasiedzenia się mikołowskich władz, ich stagnacji i akceptowania złych przyzwyczajeń. Wszyscy oczekujemy zmian, które może wprowadzić tylko ktoś nowy na stanowisku Burmistrza.

Jestem jedynym kandydatem i Mikołowianinem, który jest całkowicie wolny od jakichkolwiek zależności, zobowiązań czy obietnic. Od dziecka znam Mikołów i Jego problemy, a od wielu lat aktywnie angażuję się w życie naszego miasta.

Choć mój Plan i Gwarancje dla Mikołowa, które przedstawiłem obejmują wszystko co najważniejsze, to jednak wielu spośród Państwa chce bym szczegółowo wskazał konkretne tematy, którymi się zajmę. Spełniając Państwa oczekiwania wymieniam te najczęściej poruszane.

- Zdecydowanie będę wspierał wszystkie osoby z inicjatywą i chęcią do działalności dla miasta i Mikołowian. Każdy dobry pomysł, czy inicjatywa będzie zauważona i realizowana lub znajdzie swoje miejsce w Naszych wspólnych planach rozwoju miasta.

- Będę przekonywał Radę do wprowadzenia budżetu obywatelskiego, czyli przeznaczenia części budżetu do decyzji Mieszkańców. Chciałbym, by Mieszkańcy także bardziej interesowali się pozostałą częścią budżetu, dlatego będę się starał to ułatwić prezentując go w przystępnej dla wszystkich formie.

- Zdecydowanie jestem przeciwnikiem obciążania Mikołowian jakimikolwiek kosztami wynikającymi z inwestycji czy pomysłów na rozwój miasta, tak jak to miało miejsce w przypadku zmuszania Mieszkańców do odpłatnego podłączania się do kanalizacji. Dlaczego w Łaziskach potrafiono podłączyć wszystkich bezpłatnie? Kanalizacja nie musiała być najdroższą z możliwych, a mogła zawierać w kosztach właśnie podłączanie Mieszkańców.

- W obsadzaniu stanowisk będę się kierował interesem miasta i zwracał uwagę przede wszystkim na wykształcenie, umiejętności i doświadczenie oraz życzliwy stosunek do Mieszkańców.

- Położę duży nacisk na to, by osoby reprezentujące urząd i jego podległe jednostki cechowała wysoka kultura osobista i szacunek zarówno do Mieszkańców jak i siebie wzajemnie.

- Chcę wprowadzić coroczną ocenę instytucji i placówek oraz osób je prowadzących w celu poprawy ich działania lub ewentualnych reorganizacji. Chcę by przez taką ocenę Mieszkańcy mieli wpływ na ich funkcjonowanie.

- Jestem właścicielem psa kupionego na targowisku, córka ma psa ze schroniska i wszystkich gorąco namawiam, by w miarę możliwości zaopiekowali się tymi, które jeszcze czekają na swojego właściciela, ale zapewniam, że zdecydowanie rozwiążę cuchnący od lat problem zanieczyszczonego odchodami Mikołowa.

Dużym problemem są wysokie opłaty za wodę i ścieki, które z uwagi na nową bardzo kosztowną kanalizację mogą jeszcze wzrosnąć. Uważam, że nowy Burmistrz z Radą muszą koniecznie przeanalizować możliwość powstrzymania podwyżek i obniżenia tych kosztów.

- Interweniowałem już wcześniej w urzędzie w sprawie złego systemu naliczania opłat za śmieci i zdecydowanie jestem za jego zmianą.

- Będę ścigał tworzących dzikie wysypiska śmieci oraz palących odpadami w piecach.

- Stan niektórych osiedli, a w szczególności os. Mickiewicza wymaga pilnej uwagi i powinna to być priorytetowa sprawa w miarę możliwości finansowych.

- Jestem za poprawieniem funkcjonowania straży miejskiej i ściślejszą współpracę miasta z policją w celu stałego polepszania bezpieczeństwa, ułatwiania parkowania w centrum, przeciwdziałania takim rażącym zjawiskom, jak wandalizm i nagminne picie alkoholu wokół sklepów, na ulicach i w parkach.

- Chciałbym poprawić sposób i skrócić czas prowadzenia różnych prac i remontów dróg, kanalizacji, itd., by nie trwały one miesiącami utrudniając normalne funkcjonowanie miasta.

- Uważam za konieczne wspieranie ekologicznej energii i jak największą dbałości o czystość środowiska, tak jak to jest robione w sąsiednich gminach.

- Chciałbym zadbać o estetykę miasta m. in. poprzez uporządkowanie sposobu zawieszania wszelkiego rodzaju reklam i ich utrzymywania.

- Konieczne jest pozytywne i pomocne podejście władz do rodzimych Przedsiębiorców zapewniających od lat miejsca pracy i płacących podatki dla miasta. Należy wspólnie zadbać o ożywienie handlu i rozwoju przedsiębiorczości w Mikołowie.

- Chciałbym ułatwiać i przyspieszać możliwość otrzymywania mieszkań, przez wykorzystanie wszelkich możliwości i zasobów, m. in. zaproponowanie adaptacji ewentualnych wolnych miejsc na koszt chętnych z późniejszym rozliczeniem wydatków w czynszu lub poszukiwanie mieszkań miejskich, które stoją puste lub co gorsza są udostępniane, a nawet wynajmowane poza obowiązującymi umowami.

- Chciałbym spróbować obniżyć koszty utrzymania naszego miasta, które są jednymi z wyższych w kraju.

- Uważam za nieetyczne obsadzanie różnych stanowisk w administracji miasta i firmach miejskich tymi samymi osobami, a w szczególności łączenia ich gratyfikacji finansowych.

- Chcę byśmy mieli rekreacyjne ścieżki zdrowia z bezpłatnymi urządzeniami sportowymi do ćwiczeń, skate park, itp., tak jak to posiadają mieszkańcy np. Łazisk.

- Uważam za konieczne poprawienie dostępu do obiektów sportowych, sal gimnastycznych szkół i wszelkich innych miejsc, które nie są w pełni wykorzystywane, a z których chcieliby skorzystać Mikołowianie. Miasto powinno zapewnić takie miejsce każdej grupie sportowej, artystycznej czy innej na rozwijanie swoich aktywności.

- Trzeba zadbać o budynek po starej Milicji przy rynku by nie był fatalną wizytówką naszego centrum.

- Konieczne jest zadbanie o stawek z gnojówką, w której pływają kaczki na wejściu do parku.

- Warte wprowadzenia w Mikołowie byłyby programy dla rodzin wielodzietnych , a nawet szerzej dla osób potrzebujących pomocy, które by dawały ulgi na wydatki i zakupy.

- Choć jestem dla Państwa stale dostępny przez internet i chętnie słucham oraz korzystam z dobrych rad, to uważam za cenne organizowanie debat i spotkań w różnych gronach osób (Młodzież, Seniorzy, Przedsiębiorcy, itp.) czy też w różnych tematach, byśmy razem rozwiązywali ważne dla nas problemy. Burmistrz powinien być osobą dostępną i chętną do kontaktów z Mieszkańcami.

- … ?

Zgodnie z moim programem i propozycją współgospodarzenia Mikołowem, chętnie uzupełnię o kolejne zadania i pomysły Państwa autorstwa, byśmy razem mogli pozytywnie zmieniać nasze miasto.

 

Jestem jednym z Was i taki chciałbym pozostać dla wszystkich Mikołowian, bez głowy w chmurach i samotności w ratuszu. Traktuję stanowisko burmistrza jako funkcję służebną dla Mieszkańców, a także możliwość realizacji swoich marzeń i oczekiwań w stosunku do naszego miasta oraz osób zarządzających i Nas reprezentujących. Chcę Państwa słuchać i wspólnie tworzyć przyszłość Mikołowa.

Mam 51 lat, uważam że odniosłem sukces w życiu zawodowym, jestem szczęśliwy w życiu rodzinnym. Dzieci są już dorosłe, a syn zastępuje mnie w prowadzeniu Starej Apteki, która także dzięki Państwu nie najgorzej, jak na dzisiejsze trudne czasy, prosperuje. Mam czas, doświadczenie, zapał i energię oraz wiele pomysłów, które chciałbym wspólnie z Państwem zrealizować dla naszego Mikołowa.

 

Wygrajmy razem wybory i zmieńmy nasze miasto !

Proszę o zaufanie i głos dla Mikołowa na TAK !

Kandydat na Burmistrza Mikołowa
Stanisław Piechula

 

******************************

W przeciwieństwie do jednego z Kandydatów prezentuję wiarygodne wyniki sondaży wyborczych przeprowadzonych przez dwa niezależne źródła:

Dziennik Zachodni

Sprawdź aktualne wyniki: http://dziennikwyborymikolow.skroc.pl

Portal Samorządowy

Sprawdź aktualne: http://pswyborymikolow.skroc.pl

Wszystkim, którzy już oddali na mnie głos w tych prawyborach internetowych serdecznie dziękuję.

 

ULOTKA DO POBRANIA - Plik PDF

Dziennik Zachodni 7 XI - Plik PDF

Dziennik Zachodni 14 XI - Plik PDF w przygotowaniu

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Prezentacja mojego programu już zainicjowała dokładnie to o czym piszę, czyli aktywność Mieszkańców, którzy mają swoje pomysły, spostrzeżenia i propozycje warte uwagi.

Z wielkim zadowoleniem je od Państwa przyjmuję i prezentuję mając nadzieję, że będziemy mogli do nich razem wrócić po wyborach.

 

**************************

Pan Adam K. pisze:

Chciałem się podzielić dalszymi propozycjami rzeczy do załatwienia w Mikołowie

 

Edukacja:

- przegląd menu w stołówkach szkolnych i w przedszkolnych, żeby było więcej warzyw sezonowych (np. teraz warzywa są bardzo tanie);

- zakaz sprzedaży jedzenia śmieciowego w szkołach (wkrótce i tak w zycie wejdzie ustawa zgłoszona przez PSL);

- lekcje języka obcego dostosowane do poziomu językowego uczniów, a nie wieczne zaczynanie od nowa edukacji językowej bo w klasie jest kilka słabych osób;

- większe zaangażowanie rodziców w to co dzieje się w szkole;

- rozwiązanie problemu porannych korków przed szkołą podstawową nr 3 - dziś przed 8.00 korkuje się tam na potęgę bo rodzice mają w zwyczaju zostawianie dzieci 1m od szkoły;

- szafki dla dzieci w szkołach - dzieci noszą tony rzeczy - myślę, że kampania szkół połączona z akcjami zbiórki pieniędzy w okresie 4 lat zapewni szafki dla dzieci przynajmniej tych najmłodszych;

- organizacja spotkań ludzi z AA lub Monaru w szkołach - ku przestrodze - oczywiście w przystępnej dla młodzieży formie (interaktywnie);

- obowiązkowe doradztwo specjalistów z zakresu rynku pracy aby młodzież (licea, technika) ślepo nie wybierała kierunków dalszej edukacji gwarantujących bezrobocie lub brak pracy w zawodzie (współpraca z powiatowych urzędem pracy);

- organizowanie konkursów dla młodzieży (licea, studenci) wymagającej kreatywności i pracy zespołowej - myślę, że odpowiednia zachęta spowoduje pozytywny odzew (wycieczki, laptopy, tablety itp.) przykłady:

a) konkurs na miejsce wypoczynku dla młodzieży Mikołowa (w Tychach był super odzew i efektem jest skate part);

b) konkurs na film reklamowy o Mikołowie (wielu ludzi uprawia grafikę komputerową, kręcą filmy itp) efekty będą zaskakujące;

c) mistrzostwa Mikołowa w piłkę nożnej na Orlikach (Mikołowianie zajęli pierwsze miejsce (chłopcy starsi) w turnieju o puchar premiera RP!);

d) konkursy z zakresu rozwiązywania problemów miasta - za koncepcję rozwiązań miasto często płaci tysiące - można to mieć za symboliczne nagrody;

e) konkurs na zagospodarowanie zdewastowanych/zaniedbanych części miasta;

 

Dni Mikołowa:

- parada firm mikołowskich na wzór parady organizowanej co roku w Brennej gdzie lokalni przedsiębiorcy kreatywnie prezentują swoją działalność (tłumy oglądających);

- dni kuchni regionalnej - namawianie restauratorów do prezentacji swoich potraw co powinno zachęcić mieszkańców do częstszego odwiedzania lokalnych punktów z jedzeniem
(propagowanie kultury wychodzenia i kulturalnego spędzania czasu poza domem);

- zawody sportowe - biegaczy w Mikołowie jest grubo kilka setek - bieg na wzór Perły Paprocan, która przyciąga tłumy;

- konkursy dla najmłodszych mieszkańców w nawiązaniu do tradycji, historii Mikołowa - dziś poza straganami z odpustu trudno znaleźć ciekawą ofertę dla rodzin z dziećmi (sam mam 2 wiec wiem jak jest trudno);

 

Służba zdrowia:

- lobbing na rzecz wprowadzenia rejestracji telefonicznej/internetowej do lekarza - kolejki przed przychodniami specjalistycznymi o 6 rano budzą litość;

- na stronie miasta czytelna informacja o dyżurach lekarzy/aptek, informacja gdzie udać się z dziećmi w przypadku draki (w Mikołowie nie przyjmuje się dzieci więc po co marnować czas - ludzie powinni wiedzieć, że powinni jechać do KTW Ligoty;

- siłownia na wolnym powietrzu - młodzież i dorośli chętnie skorzystają (sam bym skorzystał);

 

Bezpieczeństwo:

- monitoring miejski - do zastanowienia się - wieczorem w mieście bywa na prawdę średnio bezpiecznie + pospolity wandalizm polegający na malowaniu ścian - pytanie czy ktoś z tym coś dziś robi (wątpię);

- patrole mieszane w nocy straży miejskiej z policją;

- straż miejska - bardziej przemyślane zadania (codziennie ok 8 stoi 2 strażników przed przejściem dla pieszych przy szkole nr 5 - ręce w kieszeni i ciężko nazwać ich czynności pracą - nie wiem czy to jest najlepsza forma zabezpieczenia drogi do szkoły dla dzieci (do przemyślenia);

- weryfikacja tego czym ludzie palą w piecach (na Regielowcu trudno oddychać i w innych częściach miast zresztą też);

- ograniczenia prędkości - wypadałoby przemyśleć sens wielu miejsc - niektóre ograniczenia są absolutnie bez sensu a innych brak (ul. Podleska ma chodnik na całej długości a ograniczenie to 40km/h bo kiedyś ktoś zginął (nim wybudowano chodnik);

- park kipi od pijących alkohol gimnazjalistów przesiadujących na ławkach w okolicach Placu Harcerskiego - częstsze patrole powinny pomóc + przedstawienie tym ludziom ciekawej oferty, która zapewni alternatywę dla parkowej rozrywki;

 

Czystość i ochrona środowiska:

- psie odchody są wszędzie - o tym juz Pan wspominał w swoim programie;

- brak koszy na śmieci - np. od ulicy Skłodowskiej przez Wschodnią, Długą itd. nie ma ani jednego kosza na śmieci (wyjątek kosz pod sklepem Promil) - efekt - brudno. Takich miejsc w mieście jest pełno;

- w sezonie letnim zbyt rzadko koszona trawa - efekt - wrażenie braku składu i ładu;

- zanieczyszczenie powietrza - wprowadzenie monitoringu powietrza w Mikołowie z tablicą informacyjną (LED);

- organizacja kampanii edukacyjnej dla mieszkańców aby zachęcać ich do wymiany pieców - prezentacja skutków palenia węglem i kosztów (nie tylko związanych z opałem);

- ulica Krakowska przy rynku - miejsce w centrum miasta , które straszy przez widoczny alkoholizm, dewastację - ta ulica powinna tętnić życiem - dziś wygląda jak opuszczony slums;

- miejska zbiórka materiałów podlegających recyclingowi - z wyraźnym przeznaczeniem zebranych środków na cel mieszkańców (mogą być szafki w szkołach );

 

Aktywizacja mieszkańców:

- powołanie rad seniorów z różnych części miasta - Ci ludzie na prawdę mają wiele pomysłów, które bezkosztowo można wcielić w życie - wystarczy ich wysłuchać;

- powołanie rad młodzieży - młodzi ludzie mają swoje problemy i jestem pewien, że chętnie się nimi podzielą;

- przeznaczenie budżetów dla rad osiedlowych aby ludzie sami decydowali na co przeznaczyć środki i sami włączali się w realizację i rozwiązywanie najpilniejszych problemów;

- na wiosnę organizacja pikniku miejskiego np "Wielkie grilowanie" z jakimś ciekawych tematem przewodnim - w internecie jest wiele wzorców - wystarczy skopiować;

 

Sport:

- wydanie mapki tras rowerowych;

- poprawa oznaczenia tras - tandeta polegająca na przyczepieniu tabliczek o niskiej trwałości do żółtych rur kanalizacyjnych strasznie bije po oczach (w całym mieście są słupy z nazwami ulic - może warto oznaczenia tras przyczepić właśnie do nich?);

 

Urząd miasta i sesje rady miejskiej:

- 2 dni gdzie można załatwić sprawę po 16;

- załatwianie spraw przez internet;

- transmisja przez internet sesji rady miejskiej;

 

Pozdrawiam
Adam

******************************

Witam, chciałam Pana poinformować, że z miłą chęcią oddam na Pana swój głos.
W szczególności przekonało mnie to, że jest Pan chętny coś zrobić z osiedlem Mickiewicza, na którym mieszkam od 15 lat.
Sama mam kilka pomysłów: (W zależności od możliwości finansowych.)
- drogi, które są w fatalnym stanie,
- ocieplenie bloków i pomalowanie ich, dzięki czemu osiedle będzie piękniejsze,
- chociaż jeden kosz na śmieci obok jednego bloku, dzięki czemu będzie mniej brudu (ten punkt tyczy się w sumie całego Mikołowa),
- chociaż jeden porządny plac zabaw dla dzieci, na którym rodzice będą mogli spędzać czas ze swoimi pociechami,
- więcej miejsc parkingowych, ponieważ średnio na jedno mieszkanie przypadają 2 samochody, oczywiście niektórzy mają mniej a niektórzy więcej. Wydaje mi się, że to jest duży problem przez co samochody czasami muszą stawać za blokami, gdzie jest teren nieoświetlony, a gdzie chodzi dużo pijanych osób, także nigdy nie wiadomo czy nic się z naszymi samochodami nie stanie.
Pozdrawiam Serdecznie i życzę powodzenia na wyborach.

*******************

Powiązane

P

Polecane strony

Copyright © 2024 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT