• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Działalność samorządowa

 

Działalność na stanowisku Burmistrza Mikołowa od 2015r.

Po wygranych wyborach w 2014. dbam o nasze miasto wspólnie ze współpracownikami i Mieszkańcami Mikołowa starając się, by nasze miasto rozwijało się jak najlepiej.

 

Działalność w Radzie Powiatu Mikołowskiego w latach 2006 - 2014r.

Dzięki zaufaniu Mikołowian reprezentowałem Państwa dwie kadencje w Radzie Powiatu Mikołowskiego. Wspólnie z innymi Radnymi dbaliśmy o - ochronę zdrowia i opiekę społeczną, - bezpieczeństwo, - edukację, - transport i komunikację oraz - ochronę środowiska. Jako przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych zabiegałem o sprawne funkcjonowanie służby zdrowia w powiecie i zapewnienie pomocy osobom potrzebującym. 

 

******************

Rada Powiatu 2006r.
Rada Powiatu 2006r.
Rada Powiatu 2006r.
Rada Powiatu 2014r.

Powiązane

P

Polecane strony

Copyright © 2024 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT