• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Poznajmy się bliżej

18 marca mija sto dni od kiedy złożyłem ślubowanie przed Radą Miejską i tym samym objąłem funkcję Burmistrza Mikołowa.
Pierwszy dzień urzędowania (9 grudnia) był początkiem realizacji założeń przyjętych w kampanii wyborczej oraz planu przynajmniej na najbliższą kadencję.

Szkic mojego ekspose po ślubowaniu na sesji Rady Miejskiej w Mikołowie.

Szanowni Państwo, prezentuję swoje propozycje dla Mikołowa, które przedstawiam w takiej formie, jakiej trafiły do druku, by dotrzeć do wszystkich Mikołowian.

W załączeniu zamieszczam list wysłany pocztą do wszystkich Mikołowian z moimi GWARANCJAMI pozytywnych zmian w Mikołowie !

Poznajmy się bliżej

Polecane strony

Copyright © 2024 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT