• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Z jakiego ugrupowania kandyduję na Burmistrza i do Rady Powiatu?

By kandydować na Burmistrza Mikołowa utworzyłem własny bezpartyjny Komitet Wyborczy "dla Mikołowa", natomiast do Rady Powiatu Mikołowskiego kandyduję z Platformy Obywatelskiej RP.

Uważam, że w naszej lokalnej społeczności nie powinna mieć znaczenia przynależność polityczna i wybory w Mikołowie rzeczywiście odbywają się przede wszystkim w oparciu o konkretne osoby, a nie partie polityczne. Uważam to za właściwe i partie nie powinny mieć żadnego przełożenia na naszą lokalną samorządność. Dlatego w wyborach na Burmistrza kandyduję z bezpartyjnego i niezależnego ugrupowania KWW dla Mikołowa. Dla wielu Kandydatów do Rady Miasta też było ważne by kandydować z ugrupowania bezpartyjnego, gdyż nie chcieli być kojarzeni z jakąkolwiek partią, z której poglądami i działalnością nie zawsze się zgadzają.

Działa to jednak w drugą stronę inaczej i choć mi się to nie podoba, to w Polsce partie polityczne odgrywają znaczącą rolę w ewentualnych możliwościach i pomocy swoim członkom, którzy np. jako burmistrzowie zabiegają o pomoc na wyższych szczeblach władzy.

Do Rady Powiatu kandyduję już z Platformy Obywatelskiej RP, do której należę gdyż chcąc w latach wcześniejszej kandydować do Sejmu RP musiałem do jakiejś partii należeć, a ta była jedyną mi odpowiadającą, choć nie jestem dziś bezkrytyczny i widzę jej cienie i blaski. Kandydując do Rady Powiatu chciałem kandydować z PO by wesprzeć cenione przeze mnie osoby, które z tego ugrupowania wraz ze mną kandydują. Poza tym nie mogłem kandydować do powiatu z innego ugrupowania, gdyż decyzją władz krajowych wszyscy członkowie PO, którzy będą kandydowali z ugrupowań konkurencyjnych zostaną wykluczeniu z grona członków.

Stanisław Piechula

Powiązane

P

Polecane strony

Copyright © 2024 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT