• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Działalność społeczna

 

Od lat wspierałem organizacje samorządowe i społeczne w szczególności te mikołowskie jak Mikołowskiego Towarzystwo Charytatywne, Stowarzyszenie Uśmiech czy Siloe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Klub Abstynenta Powrót i inne. Pomagam też bezdomnym organizując schronienie w prywatnym lokalu.

Wcześniej jako prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej, wspólnie z Radą naszej izby, zorganizowałem  Charytatywne Koncerty Noworoczne, z których zysk został przeznaczony na Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Mikołowie.

Wcześniej moja pomoc mogła być tylko indywidualna, natomiast teraz piastując funkcję burmistrza mam o wiele większe możliwości i stawiam duży nacisk na zwielokrotnienie tej pomocy przede wszystkim poprzez dodatkową pomoc tym, którzy pomagają innym. By ułatwić działalność organizacji zatrudniłem w Urzędzie specjalną osobę zajmującą się tymi organizacjami, a Jej kwalifikacje i umiejętności rozpoczęły całkiem nowy rozdział w tym zakresie - szczegóły http://ngo.mikolow.eu/

Ja także staram się być do dyspozycji wszystkich pomagających i potrzebujących, a także czuwam nad prawidłowością funkcjonowania Mikołowa w tym zakresie.

 

Polecane strony

Copyright © 2023 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT