• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Działalność zawodowa

 

Działalność w samorządzie aptekarskim dawała mi możliwość reprezentowania spraw pacjentów, aptek i farmaceutów.

Realizując się do roku 2015 zawodowo i działając jako prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej, wspólnie z Członkami naszej Rady, podejmowałem  zarówno działania ważne dla funkcjonowania aptek i wykonywania zawodu przez farmaceutów, jak i dla pacjentów.

Do spraw ważnych dla pacjentów należy m. in. rozpoczęta akcja stałego uświadamiania o możliwości tańszego leczenia się, czyli zastępowania droższych leków ich tańszymi odpowiednikami. Dzisiaj już większość pacjentów rozumie czym są odpowiedniki i korzysta z tej możliwości.

Najmocniej angażowałem się w doprowadzenie do przestrzegania praw pacjentów do bezproblemowej realizacji recept, co gwarantuje pacjentom ustawa. Uważam, że pacjent nie może być odsyłany z apteki z receptą do poprawy, ani zmuszany do ponoszenia pełnej odpłatności, gdy przysługują mu leki refundowane.

Podejmowałem także tematy dotyczące cen leków, a w szczególności zbyt wysokich odpłatności dla pacjentów.

Mam nadzieję, że w dalszej działalności izby aptekarskiej uda się te problemy rozwiązać.

 

Z historii:

Na IV Okręgowym Zjeździe Aptekarzy w dniu 15 listopada 2003 roku zostałem prezesem Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, a przez to także w lutym 2004 roku członkiem Naczelnej Rady Aptekarskiej IV kadencji Samorządu Aptekarskiego.

Następnie na V Okręgowym Zjeździe Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w 2007r. ponownie zostałem wybrany prezesem Rady na V Kadencję Samorządu Aptekarskiego i piastowałem to stanowisko do 2011r.

Szczegółową działalność Śląskiej Izby Aptekarskiej można znaleźć na stronach internetowych www.katowice.oia.pl jak i w zamieszczonych tam kolejnych wydaniach Śląskiego Forum Farmaceutycznego - Apothecarius.

 

Obecnie z uwagi na piastowanie funkcji burmistrza Mikołowa nie mam czasu na aktywną działalność zawodową i jedynie sporadycznie służę radą Koleżankom i Kolegom Farmaceutom.

 

**********

Polecane strony

Copyright © 2024 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT