• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Expose Burmistrza Mikołowa

Szkic mojego ekspose po ślubowaniu na sesji Rady Miejskiej w Mikołowie.

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Drodzy Państwo

Na wstępie jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali, a tym samym uwierzyli w obietnice i możliwość realizacji marzeń o innym Mikołowie. Teraz kiedy zostałem "zaślubiony z Mikołowem J", będę się starał udowodnić, że obietnice wirtualne mogą się stać realne.

Wiem, że jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził i że nawet Piechula z pustego nie naleje, szczególnie gdy potrzeby znacząco przewyższają możliwości. Postaram się jednak nie zawieść Państwa oczekiwań i zrealizować je w jak największym możliwym zakresie.

Jestem niepoprawnym marzycielem, nigdy w życiu nie złamałem swojego słowa (które bardzo sobie cenie), uważam się także za osobę uczciwą, szczerą, odpowiedzialną i prostolinijną. Taki też chciałbym pozostać służąc Państwu, słuchając Was i licząc na pomoc w realizacji mojej obietnicy, czyli BYCIA POZYTYWNYM BURMISTRZEM W PRZYJAZNYM, UCZCIWYM i TRANSPARENTNYM MIKOŁOWIE, W KTÓRYM BĘDZIEMY WSPÓŁGOSPODARZAMI !

Chcę jednak zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, a mianowicie że jeżeli chcemy by Mikołów taki był, to nie możemy tylko tego oczekiwać ale sami musimy go takim tworzyć. Jeżeli wymagamy przyjazności, też powinniśmy być dla innych życzliwi i wykazywać zrozumienie. Jeżeli Mikołów ma być uczciwy, proszę też być uczciwym i np. nie liczyć na to, że burmistrz lub jemu podlegli będą "załatwiali" różne spawy. Z góry zapowiadam bezwzględne karanie nieuczciwości w podległych mi jednostkach. Jeżeli ma być transparentnie, proszę się liczyć także z transparentnością wobec swoich spraw. Proponując Mikołowianom wspólne rządzenie gminą, nie tylko chcę wyzwolić inicjatywę, zaangażowanie i realizację pomysłów ale liczę także na odpowiedzialność i zrozumienie naszych możliwości, szczególnie finansowych. Mikołów ma ściśle określony budżet, który nie jest w najlepszym stanie i nie ma najmniejszych szans by spełnić wszystkie życzenia. Traktujmy Mikołów jak nasz wspólny dom, którego Mieszkańcy mają wiele różnych oczekiwań. Niektórzy są zamożniejsi i oczekują realizacji swoich wymagań leżących wyżej w hierarchii potrzeb. Liczą na rozwój kulturalny, sportowy, estetyczny wygląd miasta ale są i tacy, których podstawowe potrzeby nie są zaspokojone. Brak mieszkań, odpowiedniej opieki dla potrzebujących, a nawet codziennego posiłku. Z drugiej strony, to osoby dostarczające podatków utrzymują miasto, a więc powinniśmy zabiegać by takie osoby chciały tu się osiedlać i mieszkać, realizując także ich oczekiwania. Z uwagi na powyższe mam nadzieję, że będąc współgospodarzami miasta, także razem będziemy rozumieli i dbali o finanse publiczne oraz ich rozsądne i sprawiedliwe wykorzystywanie.

Bardzo ważna jest współpraca na linii Rada Miejska - burmistrz, dlatego dziękuję za słowa Pani Radnej Katarzyny Syryjczyk Słomskiej, która już na pierwszej sesji podkreśliła, że Ci sami Mieszkańcy wybrali zarówno Radnych jak i nowego burmistrza licząc na ich dobrą współpracę dla Mikołowa. Słysząc te słowa już wtedy byłem przekonany o bardzo dobrej współpracy pomiędzy Radą a burmistrzem. Dodatkowo przekonała mnie o tym rozmowa z Panem Przewodniczącym Michałem Rupikiem i Wiceprzewodniczącą Barbarą Wilkoszyńską, którzy także o takiej współpracy zapewniali. Mam także nadzieję, że pozostali Radni podzielają mój optymizm dotyczący naszej jak najlepszej współpracy dla Mieszkańców, czyli realizację słów ślubowania, które złożyliśmy.

Korzystając z okazji chciałbym przedstawić Wszystkim wybranych przeze mnie Wiceburmistrzów. Poszukując jak najbardziej kompetentnych osób z doświadczeniem potrzebnym do realizacji zadań, które przed mrówczą pracą Wiceburmistrzów stoją, chciałem znaleźć prawnika biegłego w sprawach mieszkaniowych, lokalowych i obywatelskich oraz fachowca w tematyce budowlanej, inwestycyjnej, nieruchomości czy zagospodarowania przestrzennego. Uważam, że spośród chętnych wybrałem dwóch najlepszych.

Pan Mateusz Handel jest w 100% wyborem wirtualnym, gdyż pierwszy raz poznaliśmy się w czasie kampanii wyborczej poprzez Facebooka, a Jego CV spośród Kandydatów było najlepsze i także przez Internautów wysoko oceniane. Mam nadzieję, że jako Kandydat wirtualny sprawdzi się także w 100% realnie.

Pan Bogdan Uliasz, mój długoletni przyjaciel, Radny dwóch kadencji, z którym wielokrotnie snuliśmy wiele marzeń i planów dotyczących Mikołowa. To On jest tym moim Znajomym, który sam zaproponował mi pełnienie tej funkcji ale dowiedział się, że musi złożyć CV jak pozostali i jeżeli będzie lepszy od innych, to Go wybiorę. Uważam, że spośród Kandydatów posiada najwyższe umiejętności i doświadczenie do pełnienia funkcji Wiceburmistrza tzw. technicznego.

Jako akcent na dobry początek i chęć pokazania, że zależy mi na poświęceniu większej uwagi osobom potrzebującym postanowiłem na dzisiejszym moim ślubowaniu zobowiązać się do sfinansowania brakującej część specjalistycznego wózka dla dziecka specjalnej troski.

Tą podniosłą chwilą i ślubowaniem kończy się okres zmagań wyborczych, emocji, zaangażowania Mieszkańców w zapoczątkowanie kolejnej kadencji. Uważam, że dokonując tak znaczących zmian, Mikołowianie wyrazili swoje oczekiwania, którym musimy sprostać. Od jutra zaczyna się praca i realizacja tych oczekiwań. Mam nadzieję, że teraz wszyscy staniemy się jedną rodziną tworzącą wspólnie przyszłość naszego Mikołowa.

 

Z uszanowaniem
Burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula

Galeria

Powiązane

P

Polecane strony

Copyright © 2024 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT