• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Działalność samorządowa

Działalność w Radzie Powiatu Mikołowskiego

Dzięki zaufaniu Mikołowian reprezentowałem Państwa dwie kadencje w Radzie naszego powiatu, w skład którego wchodzi: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry i Ornontowice.

Wspólnie z innymi Radnymi dbaliśmy o - ochronę zdrowia i opiekę społeczną, - bezpieczeństwo, - edukację, - transport i komunikację oraz - ochronę środowiska.

Jako przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych zabiegam o sprawne funkcjonowanie służby zdrowia w powiecie i zapewnienie pomocy osobom potrzebującym.

BARDZO WAŻNA INFORMACJA dla mieszkańców powiatu mikołowskiego o rozdzieleniu pogotowia od nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Poznajmy się bliżej

Polecane strony

Copyright © 2023 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT