• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
  o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

NASZE INWESTYCJE

Zrealizowane i planowane inwestycje.

Aktualizacja tematu: 2023-08-05

By w jednym miejscu zebrać możliwie wszystkie bardziej znaczące inwestycje, prace czy wydatki od początku kiedy zostałem burmistrzem (2015r.) postanowiłem je tu zamieszczać w formie pojedynczych slajdów. Tak więc stale uzupełniam te slajdy od najnowszych do najstarszych a nawet już zapowiadam jakie slajdy powinny się pojawić po zakończeniu już prowadzonych lub planowanych inwestycji.

 

Proszę jednak w stosunku do inwestycji planowanych i podanych terminów, zawsze brać pod uwagę fakt, że to są nasze plany, które bardzo chcemy wykonać ale są one zależne też od sytuacji finansowej Gminy,  która z kolei jest zależna od sytuacji gospodarczej kraju, jak i czasami jeszcze od wielu innych czynników.

 

Opis nowych inwestycji i planów na końcu slajdów.

 

  INWESTYCJE JUŻ ZREALIZOWANE:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ważniejsze inwestycje Wydziału Inwestycji UM w trakcie realizacji:

  W roku 2023 realizujemy poniższe inwestycje:

  • Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy
   ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych – Projektowanie –
   w realizacji. planowany termin zakończenia I kw. / umowa nr 734/2022 z dnia 28.06.2022 r. z dnia 10.01.2022 r.
  • Przebudowa ul. Świerkowej – Dokumentacja – decyzja przesłana do Wojewody jako odwołanie / umowa z dnia z dnia 03.09.2019 r.
  • Przebudowa ul. Jagodowej wraz z odwodnieniem – Dokumentacja, planowany termin zakończenia I kw. / umowa z dnia 10.01.2022 r.
  • Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście – ścieżka rowerowa Mokre – Bujaków
   - Zaprojektuj/Wybuduj - IV kw. 2023 /umowa z dnia 07.02.2022 r.
  • Budowa przedszkola w Mikołowie - Borowa Wieś – Realizacja, planowany termin zakończenia III kw. / umowa z dnia 30.03.2022 r.
  • Oświetlenie SkateParku przy ul. Grażyńskiego – planowany termin zakończenia I kw. / umowa z dnia 07.07.2022 r.
  • Mikołów dla Klimatu: zaprojektowane i budowa zielonej terenowej sali edukacyjnej na terenie SOB – w realizacji, planowany termin zakończenia II kw. / umowa nr 1020/2022 z dnia 19.09.2022 r.
  • Przebudowa układu komunikacyjnego Mikołów-Reta (w tym II etap ul. Jasnej, ul. Brzozowa i Reta) – planowany termin zakończenia IV kw. 2023 / umowa
   z dnia 29.06.2022 r.
  • Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej (realizacja) - w realizacji II kwartał. Umowa z dnia 14.09.2022 r.
  • Remonty bieżące dróg gminnych.
  • Mikołów dla Klimatu – Park Trzech Pokoleń – zagospodarowanie terenów zielonych, wzbogacenie szaty roślinnej oraz zwiększenie retencji wody - planowany termin zakończenia II kw. / umowa z dnia 25.08.2022 r.
  • Mikołów dla Klimatu – przywrócenie pojemności retencyjnej walorów krajobrazowych XIX wiecznego stawu w parku w Mokrem - planowany termin zakończenia I kw. / umowa nr 1276/2022 z dnia 07.12.2022 r.

   

  Na rok 2023 planujemy nowe poniższe inwestycje:

  • Przebudowa ul. Podgórnej od ul. Zamkowej (realizacja etap I) – uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych.
  • Przebudowa ul. Rolniczej – planowane na lata 2023-24 (Dokumentacja).
  • Budowa chodnika wzdłuż łącznika ulic Młyńska – Pszczyńska.
  • Mikołów dla Klimatu: Budowa parkingu zielonego z nawierzchni trawiastej
   w rejonie ul. Więcka.
  • wykonanie drenażu/odwodnienia boiska na os. Kochanowskiego.
  • Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii – planowane na lata 2023-24 (Dokumentacja).
  • Przebudowa i rozbudowa szaf sterowania oświetleniem ulicznym w Mikołowie – realizacja.
  • Budowa chodnika i drogi rowerowej przy ul.K.Prusa w Mikołowie (realizacja).
  • Budowa jednej lampy oświetlenia ulicznego na ul. Darwina  - hybryda.
  • Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Górniczej nr 4, 6, 8.
   – planowane na lata 2023-24.
  • Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy. syntetycznej wraz z zadaszeniem (realizacja) planowane na lata 2023-24.
  • Kompleksowa przebudowa terenu os. Mickiewicza etap N-W oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców nr 8. Realizacja.

   

       Na rok 2024 planujemy nowe poniższe inwestycje:

  • Oświetlenie ul. Jaskrów.
  • Przebudowa części słupów oświetlenia ulicznego na terenie os. Kochanowskiego.
  • Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej.
  • Wykonanie chodnika wzdłuż boiska przy ul. Zielonej.

   

  Ważniejsze inwestycje Zakładu Gospodarki Lokalowej w planach lub w trakcie na 2023 rok:

  • Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku przy ul. Okrzei 2  oraz wyburzenie części budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 wraz z budową muru granicznego –  Termin zakończenia 24.09.2024.
  • Wyburzenie budynków przy ul. Bluszcza 32 – Termin zakończenia 28.02.2023.
  • Remont kapitalny schodów zewnętrznych  w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 – Termin  zakończenia do 30.05.2023.
  • Wykonanie prac projektowych odwodnienia budynku, wymiana kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu wraz z kapitalnym remontem podjazdu i dwóch kompletów schodów, ukształtowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi wokół Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 - Termin wykonania do 30.06.2023.
  • Projekt rozbiórki istniejących trzech budynków mieszkalnych, projekt budowy trzech nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Młyńskiej 118, 120, 122 - wykonano dokumentację projektową i przekazano do Wydziału Rozwoju UM Mikołów celem pozyskania środków finansowych na realizacje , Etap I – Młyńska 122 , planowane rozpoczęcie inwestycji w 2023.

   

  Projekty przekazane przez ZGL do Działu Rozwoju Urzędu Miasta celem pozyskania środków zewnętrznych:

  • ul. Katowicka 34 - termomodernizacja budynku, wymiana ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe
  • ul. Krakowska 32 - termomodernizacja budynku, remont dachu, wymiana ogrzewania piecowego na c.o. z sieci miejskiej
  • ul. Podleska 66 - przebudowa, remont kapitalny wraz z termomodernizacją budynku
  • ul. Kolejowa 2 - termomodernizacja budynku, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana c.o. na nowe
  • ul. Górnicza 5 - zagospodarowanie terenu wokół budynku

   

  Dofinansowania do powyższych inwestycji:

  • Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej w gminie Mikołów:
  • - Szkoła Podstawowa nr 1
  • - Szkoła Podstawowa nr 3
  • - Szkoła Podstawowa nr 4
  • - Szkoła Podstawowa nr 5
  • - Szkoła Podstawowa nr 6
  • - Szkoła Podstawowa nr 7
  • - Szkoła Podstawowa nr 8
  • - Szkoła Podstawowa nr 10
  • - Szkoła Podstawowa nr 12
  • - Przedszkole nr 3
  • - Przedszkole nr 11
  • Suma dofinansowania: 950 tys. zł.

   

  • Przebudowa układu drogowego Mikołów -Reta
  • Dofinansowanie: 4,75 mln zł.

   

  • Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście:
  • Rewitalizacja Parku Planty - wzbogacenie składu gatunkowego krzewów (projekt),
  • - Rewitalizacja Parku Planty - Przywrócenie zdolności retencyjnej małego stawu (projekt),
  • - Rewitalizacja Parku Planty - wzbogacenie składu gatunkowego roślin brzegowych dużego stawu (projekt),
  • - Rewitalizacja Parku Planty - fontanna napowietrzająca w dużym stawie,
  • - Wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż ścieżki rowerowej przy Centrum Przesiadkowym,
  • - Wykonanie łąki miejskiej, 
  • - Założenie rabat miododajnych wzdłuż deptaku (równoległa do ul. Prusa),
  • - Założenie parku kieszonkowego przy ul. Bandurskiego.
  • Dofinansowanie - tzw. fundusze norweskie: 9,9mln zł.

  • System transportu niskoemisyjnego – przebudowa węzła ulic Prusa-Miarki w kierunku Rybicka, Wyzwolenia w Mikołowie
  • Dofinansowanie: 17,6mln zł.

   

   

  Polecane strony

  Copyright © 2023 Stanislaw Piechula

  Design & code by SWIFT