• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
  o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

NASZE INWESTYCJE

Zrealizowane i planowane inwestycje.

Aktualizacja tematu: 2022-01-20

By w jednym miejscu zebrać możliwie wszystkie bardziej znaczące inwestycje, prace czy wydatki od początku kiedy zostałem burmistrzem (2015r.) postanowiłem je tu zamieszczać w formie pojedynczych slajdów. Tak więc stale uzupełniam te slajdy od najnowszych do najstarszych a nawet już zapowiadam jakie slajdy powinny się pojawić po zakończeniu już prowadzonych lub planowanych inwestycji.

 

Proszę jednak w stosunku do inwestycji planowanych i podanych terminów, zawsze brać pod uwagę fakt, że to są nasze plany, które bardzo chcemy wykonać ale są one zależne też od sytuacji finansowej Gminy,  która z kolei jest zależna od sytuacji gospodarczej kraju, jak i czasami jeszcze od wielu innych czynników.

 

Na rok 2022 realizujemy lub planujemy poniższe inwestycje.

Ważniejsze inwestycje Wydziału Inwestycji UM w trakcie realizacji:

 • Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej – Projekt I kwartał
 • Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych – Projektowanie
 • Przebudowa ul. Świerkowej – Projekt II kwartał
 • Przebudowa ul. Podgórnej od ul. Zamkowej – Projekt II kwartał
 • Przebudowa ul Fitelberga – Projekt III kwartał
 • Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem – Projekt III kwartał
 • Przebudowa ul. Jagodowej wraz z odwodnieniem – Projekt IV kwartał
 • Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście – ścieżka rowerowa Mokre – Bujaków - Zaprojektuj/Wybuduj 2023-2024
 • Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. św. Wojciecha i ul. Stefana Okrzei oraz przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i ul. św. Wojciecha - w ramach projektu poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych - Zaprojektuj/Wybuduj III kwartał
 • Zakup kiosku samoobsługowego systemu parkingowego dla rejestracji użytkowników – Realizacja I kwartał
 • Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 do osiedla Siedlisko – Realizacja II kwartał
 • Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 – Realizacja II kwartał
 • Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) – Realizacja III kwartał
 • System transportu niskoemisyjnego - budowa Centrum Przesiadkowego - poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2 etap IV – Realizacja IV kwartał
 • Budowa przedszkola w Mikołowie - Borowa Wieś – Realizacja 2023

 

Ważniejsze inwestycje Wydziału Inwestycji UM planowane na 2022 rok:

 • Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście – zielone przystanki – Projekt I kwartał – przetarg
 • Przebudowa ul. Rolniczej – Projekt
 • Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych – Projekt I – II kwartał – przetarg
 • Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską – Projekt II kwartał – przetarg
 • Modernizacja kotłowni węglowych w budynkach szkół podstawowych - Projekt II kwartał – przetarg
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – przystosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. – Projekt II kwartał – przetarg
 • Remont generalny dachu Przedszkola nr 3 – Projekt III kwartał – przetarg
 • Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej – Projekt III-IV kwartał – przetarg
 • Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 – przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu – Projekt III-IV kwartał – przetarg
 • Budowa oświetlenia parkowego w rejonie ul. Grażyńskiego (bez projektowanego skate park) - Zaprojektuj/Wybuduj I kwartał – przetarg – przetarg
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 - Zaprojektuj/Wybuduj I kwartał – przetarg
 • Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście – zielone ładowarki - Zaprojektuj – Wybuduj I kwartał – przetarg
 • Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście – oświetlenie OZE - Zaprojektuj – Wybuduj I kwartał – przetarg
 • Budowa odnawialnych źródeł energii – instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej - Zaprojektuj – Wybuduj I kwartał – przetarg
 • Modernizacja węzła sanitarnego na potrzeby osób korzystających z usług Centrum Przesiadkowego - Zaprojektuj – Wybuduj I kwartał – przetarg
 • Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście –zielony parking - Zaprojektuj/Wybuduj II kwartał – przetarg
 • Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście – budowa zielonej, terenowej sali edukacyjnej - Zaprojektuj – Wybuduj II kwartał – przetarg
 • Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno- zielonej infrastruktury w mieście – budowa parkingu przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym z nawierzchnią zieloną i przepuszczalną - Zaprojektuj – Wybuduj II kwartał – przetarg
 • Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Górniczej 4,6,8 - Zaprojektuj/Wybuduj II kwartał – przetarg
 • Przebudowa szaf sterowania oświetleniem tuneli pod drogami krajowymi w rejonie skrzyżowania z DK44 i DK 81 oraz przebudowa i rozbudowa szaf oświetlenia ulicznego - Zaprojektuj – Wybuduj II kwartał – przetarg
 • Budowa oświetlenia 4 przejść dla pieszych - Zaprojektuj – Wybuduj II kwartał – przetarg
 • Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP - Zaprojektuj – Wybuduj II kwartał – przetarg
 • Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów dla dzieci przy ul. Zielonej w ramach projektu pn.. „Multiring Kids – kuźnia młodych NINJA” (Budżet Obywatelski) - Zaprojektuj / Wybuduj II kwartał
 • Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście – budowa parku Trzech Pokoleń - Zaprojektuj – Wybuduj III kwartał – przetarg
 • Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście – przywrócenie pojemności retencyjnej i walorów krajobrazowych XIX-wiecznego stawu Parku w Mokrem - Zaprojektuj – Wybuduj III kwartał – przetarg
 • Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jaskrów - Zaprojektuj – Wybuduj III kwartał – przetarg
 • Odnawialne Źródła Energii – użyteczność publiczna - Zaprojektuj – Wybuduj do końca roku
 • Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej – Realizacja I kwartał – przetarg
 • Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej ) – etap II – Realizacja - I kwartał – przetarg
 • Przebudowa ul. Podgórnej i ul. Górnośląskiej – Realizacja I kwartał – przetarg
 • Awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej na ul. Norwida na działce nr 2099/184, 2454/184 – Realizacja I kwartał – przetarg
 • Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej – Realizacja I kwartał – przetarg
 • Wykonanie i montaż elementów SIM w zakresie tablic ulicowych montowanych na słupkach – Realizacja I kwartał – przetarg
 • Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z oświetleniem przejść dla pieszych – Realizacja I kwartał – przetarg
 • Przebudowa części słupów oświetlenia ulicznego na terenie os. Kochanowskiego – Realizacja II kwartał – przetarg
 • Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej z zagospodarowaniem miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu na os. Mickiewicza – Realizacja II kwartał – przetarg
 • Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej – Realizacja II kwartał – przetarg
 • Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 12 – Realizacja II kwartał – przetarg
 • Modernizacja placu zabaw „Leśna Baza” przy ul. Cyprysów, zakup nowych urządzeń zabawowych oraz montaż piłkochwytów ” (Budżet Obywatelski) – Realizacja II kwartał
 • Dostawa i montaż wiat przystankowych – Realizacja II – III kwartał
 • Wykonanie drenażu/odwodnienia boiska na oś. Kochanowskiego – Realizacja II – III kwartał
 • Budowa chodnika w rejonie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zielonej – Realizacja III kwartał – przetarg
 • Zakup modułu kontenerowego socjalno - sanitarnego dla kierowców autobusów na Centrum Przesiadkowym – Realizacja III kwartał – przetarg
 • Remont generalny węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6  (Budżet Obywatelski) – Realizacja III kwartał
 • Zakup, dostawa i montaż fortepianu zewnętrznego w ramach projektu pn. „Granie na fortepianie” (Budżet Obywatelski) -  Realizacja III kwartał
 • Budowa altany biesiadnej z paleniskiem przy ul. Miodowej (Budżet Obywatelski) – Realizacja III kwartał

 

Ważniejsze inwestycje Zakładu Gospodarki Lokalowej w planach lub w trakcie na 2022 rok:

 • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 31 cd. - Przetarg ogłoszony, otwarcie w dniu 17.01.2022 r.
 • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja + wymiana instalacji c.o. i wymiennikowni budynku przy ul. Bandurskiego 8 - Przetarg ogłoszony zostanie do dnia 17.01.2022 r.
 • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Prusa 21 - Dokumentacja techniczna jest opracowana. W trakcie podpisu aneks dotyczący zamiany inwestora z Gminy Mikołów na ZGL
 • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 20 - Dokumentacja techniczna jest opracowana. W trakcie podpisu aneks dotyczący zamiany inwestora z Gminy Mikołów na ZGL
 • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 24 - Dokumentacja techniczna jest opracowana. W trakcie podpisu aneks dotyczący zamiany inwestora z Gminy Mikołów na ZGL. Dofinansowanie do termomodernizacji budynków Bandurskiego 8, Żwirki i Wigury 31 cd, Prusa 21,  Żwirki i Wigury 20, Żwirki i Wigury 24 - 3,7 mln zł.
 • Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka wraz z opracowaniem projektu - Zakończenie robót do 23.04.2022 r.
 • Wymiana instalacji gazowej wraz z wykonaniem projektu w budynku przy ul. Stara Droga 2b - Termin wykonania do 15.12.2022 r. Specyfikacja techniczna celem ogłoszenia przetargu w opracowaniu.
 • Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 - Wykonano dokumentację techniczną i przekazano do Wydziału Rozwoju UM Mikołów celem pozyskania środków finansowych z BGK.
 • Remont kapitalny budynku przy ul. Stawowej 2 - Wykonano dokumentację techniczną i przekazano do Wydziału Rozwoju UM Mikołów celem pozyskania środków finansowych z BGK.
 • Remont budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego – termomodernizacja, wymiana instalacji c.o. i wymiennikowni, instalacja OZE przy ul. Kolejowej 2 - Wykonano dokumentację projektową. Odbiór PT w dniu 13.12.2021 r.
 • Projekt termomodernizacji wraz ze zmianą źródła ciepła w budynku przy ul. Katowickiej 34 - Wykonano dokumentację projektową. Odbiór PT w dniu 21.12.2021 r.
 • Projekt termomodernizacji wraz ze zmianą źródła ciepła w budynku przy ul. Krakowskiej 32 - Wykonano dokumentację projektową. Odbiór PT w dniu 13.12.2021 r.
 • Rozbiórka budynków gospodarczych oraz odtworzenie muru granicznego przy ul. Okrzei 2 / Jana Pawła II 8 - Wykonano dokumentację projektową. Odbiór PT w dniu 23.12.2021 r.
 • Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Mickiewicza 20 wraz z robotami towarzyszącymi - Po trzykrotnym ogłoszeniu zapytania ofertowego na platformie zakupowej wyłoniono Wykonawcę kompleksowego projektu technicznego - TWOI ARCHITEKCI Rybnik. Zakończenie prac projektowych do 15.04.2022r.
 • Projekt rozbiórki istniejących trzech budynków mieszkalnych, projekt budowy trzech nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Młyńskiej 118, 120, 122 - Termin zakończenia prac projektowych do dnia 26.01.2022 r.

 

Dofinansowania do powyższych inwestycji:

 • Fotowoltaika na budynkach gminnych:
 • - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mikołowie – 23,8 kWp
 • - Szkoła Podstawowa nr 3 w Mikołowie – 20,4 kWp
 • - Szkoła Podstawowa nr 4 w Mikołowie – 16,3 kWp
 • - Szkoła Podstawowa nr 5 w Mikołowie – 26,5 kWp
 • - Szkoła Podstawowa nr 6 w Mikołowie – 18,7 kWp
 • - Szkoła Podstawowa nr 7 w Mikołowie – 9,2 kWp
 • - Szkoła Podstawowa nr 8 w Mikołowie – 17,7 kWp
 • - Szkoła Podstawowa nr 10 w Mikołowie – 23,8 kWp
 • - Szkoła Podstawowa nr 12 w Mikołowie – 16,3 kWp
 • - Przedszkole nr 3 Mikołowie – 7,1 kWp
 • - Przedszkole nr 11 w Mikołowie – 16,3 kWp
 • Suma dofinansowania: 950 tys. zł.

 

 • Przebudowa układu drogowego Mikołów -Reta
 • Dofinansowanie: 4,75 mln zł.

 • Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście:
 • Rewitalizacja Parku Planty - wzbogacenie składu gatunkowego krzewów (projekt),
 • - Rewitalizacja Parku Planty - Przywrócenie zdolności retencyjnej małego stawu (projekt),
 • - Rewitalizacja Parku Planty - wzbogacenie składu gatunkowego roślin brzegowych dużego stawu (projekt),
 • - Rewitalizacja Parku Planty - fontanna napowietrzająca w dużym stawie,
 • - Wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż ścieżki rowerowej przy Centrum Przesiadkowym,
 • - Wykonanie łąki miejskiej, 
 • - Założenie rabat miododajnych wzdłuż deptaku (równoległa do ul. Prusa),
 • - Założenie parku kieszonkowego przy ul. Bandurskiego.
 • Dofinansowanie - tzw. fundusze norweskie: 9,9mln zł.

 • System transportu niskoemisyjnego – przebudowa węzła ulic Prusa-Miarki w kierunku Rybicka, Wyzwolenia w Mikołowie
 • Dofinansowanie: 1,4mln zł.
   

INWESTYCJE JUŻ ZREALIZOWANE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecane strony

Copyright © 2022 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT