• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
  o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

NASZE INWESTYCJE

Zrealizowane i planowane inwestycje oraz Mikołów w liczbach.

Aktualizacja tematu: 2024-03-02

By w jednym miejscu zebrać możliwie wszystkie bardziej znaczące inwestycje, prace czy wydatki od początku kiedy zostałem burmistrzem (2015r.) postanowiłem je tu zamieszczać w formie pojedynczych slajdów. Tak więc stale uzupełniam te slajdy od najnowszych do najstarszych a nawet już zapowiadam jakie slajdy powinny się pojawić po zakończeniu już prowadzonych lub planowanych inwestycji.

 

Opis nowych inwestycji i planów na na kolejne lata zamieściłem na końcu publikacji pod slajdami.

Proszę jednak w stosunku do inwestycji planowanych i podanych terminów, zawsze brać pod uwagę fakt, że to są nasze plany, które bardzo chcemy wykonać ale są one zależne też od sytuacji finansowej Gminy,  która z kolei jest zależna od sytuacji gospodarczej kraju, jak i dostępnością dofinansowań z zewnętrznych programów i Unii Europejskiej.

 

A TERAZ KONKRETY czyli INWESTYCJE OSTATNICH 9 LAT (2015-2024r.)

Rozwój miasta to złożony proces. Obejmuje szereg obszarów, działań i inicjatyw. Mają one  poprawiać jakości życia mieszkańców, kreować wzrost gospodarczy czy postęp społeczny i środowiskowy. Aby miasto rozwijało się właściwie, należy inwestować w sposób zrównoważony. Z kolei, by to było możliwe, wcześniej trzeba zadbać o odpowiednią strategię.

W ciągu dwóch kadencji naszego urzędowania przeprowadziliśmy dla Mikołowian ponad 300 inwestycji na sumę prawie 268 mln złotych.

Dotyczyły one wielu różnych obszarów a w śród największych i najważniejszych inwestycji ostatnich 9 lat wymienić należy przede wszystkim budowę Centrum Przesiadkowego wraz z układem drogowym przy dworcu kolejowym PKP. Ta inwestycja to równowartość około 30 mln złotych.

Przeprowadziliśmy termomodernizację ponad 75 budynków za ponad 80 mln złotych.    

Wypiękniały zabytkowe kamienice – zarówno też przy Rynku, gdzie powstało Centrum Aktywności Społecznej – jak i w innych częściach centrum miasta. Łączny budżet tych inwestycji to ponad 28 mln złotych.

Mocno inwestowaliśmy w oświatę, czyli w przyszłość naszych dzieci. Wybudowaliśmy dwa nowe przedszkola, rozbudowaliśmy Szkołę Podstawową w Paniowach i Kamionce, znacząco zmodyfikowaliśmy zaplecza sportowe naszych szkół. Przez 9 lat na inwestycje infrastrukturalne w oświacie przeznaczyliśmy prawie 40 mln złotych.

Przeprowadziliśmy 50 projektów modernizacji dróg za ponad 30 mln złotych oraz wybudowaliśmy 3 parkingi na kwotę przekraczającą 8,5 mln złotych.

Położyliśmy kilometry wodociągów i rur kanalizacyjnych realizując około 20 inwestycji w obszarze wodno-ściekowym. Ich łączny koszt to ponad 14 mln złotych.

Przybyło nam około 20 projektów ekologicznych, które m.in. pomagają w dostosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych. Ich łączny budżet to 14,5 mln złotych. Wymieniliśmy także całe stare oświetlenie drogowe należącego do miasta na bardziej ekologiczne. Przeprowadziliśmy rewitalizację zabytkowego Parku Planty, powstały nowe parki kieszonkowe, zieleńce, skwery i rabaty, czyste stawy i fontanna.

Wprowadziliśmy instytucję Budżetu Obywatelskiego, dzięki czemu zrealizowaliśmy 80 projektów – pomysłów mieszkańców (8 mln złotych), zorganizowaliśmy wakacyjny cykl koncertów Letnie Granie, Festiwal Podróżniczy Rajzefiber i wiele, wiele innych cennych inwestycji infrastrukturalnych i inicjatyw społecznych. Wszystko to dziś służy naszym Mieszkańcom.

Na tak energiczny rozwój miasta pozyskaliśmy dla Mikołowa ponad 81 mln złotych z różnych funduszy zewnętrznych.

Musieliśmy także zaciągnąć kredyty i wydać obligacje, ale zadłużenie naszego miasta w stosunku do jego dochodów spadło o 2,56%, w stosunku do zadłużenia w 2015r. gdy rozpoczynaliśmy zarządzanie Mikołowem. Na koniec 2015r. wynosiło 36,71%, zaś obecnie 34,15%.

 

   

  NWESTYCJE JUŻ ZREALIZOWANE:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ważniejsze inwestycje Wydziału Inwestycji UM w trakcie realizacji:

  W roku 2024 realizujemy poniższe inwestycje:

  • Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy
   ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych – projektowanie. Planowany termin zakończenia - I kw. 2024r.
  • Przebudowa ul. Świerkowej – dokumentacja.
  • Przebudowa ul. Jagodowej wraz z odwodnieniem – dokumentacja.
  • Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście – ścieżka rowerowa Mokre – Bujaków zakończenie I kw. 2024r.
  • Oświetlenie SkateParku przy ul. Grażyńskiego – planowany termin zakończenia I kw.
  • Mikołów dla Klimatu: zaprojektowane i budowa zielonej terenowej sali edukacyjnej na terenie SOB – w realizacji, planowany termin zakończenia I kw.
  • Przebudowa układu komunikacyjnego Mikołów-Reta (w tym II etap ul. Jasnej, ul. Brzozowa i Reta) – planowany termin zakończenia I kw. 2024r.
  • Remonty bieżące dróg gminnych.
  • Budowa chodnika i drogi rowerowej przy ul. K. Prusa w Mikołowie (planowane zakończenie I kw. 2024r.).
  • Budowa parkingu przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym z nawierzchnią zieloną i przepuszczalną – planowane zakończenie I kw. 2024r.
  • Kompleksowa przebudowa terenu os. Mickiewicza etap N-W oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców nr 8. Planowany termin zakończenia etap I, II i VIII – II kw. 2024r.
  • Przebudowa ul. Podgórnej od ul. Zamkowej (realizacja etap I i II) – planowane zakończenie IV kw. 2024r.
  • Sanitariaty ogólnodostępne przy Centrum Przesiadkowym – planowane zakończenie czerwiec 2024r.
  • Budowa hali sportowej przy SP 4 w Mikołowie-Kamionce wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnościami oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa segmentu parterowego szkoły – dokumentacja, planowany termin uzyskania: marzec 2024r. 
  • Budowa mieszkalnego budynku wielorodziennego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce nr 989/94 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122 – planowany termin zakończenia: marzec 2025r.
  • Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw dla Przedszkola nr 8 przy budynku SP 10 – projektowanie w realizacji, planowany termin uzyskania: wrzesień 2024r.

   

  Na rok 2024 planujemy nowe poniższe inwestycje:

  • Przebudowa ul. Podgórnej od ul. Zamkowej (realizacja etapu I) – uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych.
  • Przebudowa ul. Rolniczej (dokumentacja).
  • Budowa chodnika wzdłuż łącznika ulic Młyńska – Pszczyńska (dokumentacja).
  • Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii (dokumentacja).
  • Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Górniczej nr 4, 6, 8 - dokumentacja.
   Planowane uzyskanie sierpień 2024r.
  • Oświetlenie ul. Jaskrów.
  • System transportu niskoemisyjnego – przebudowa węzła ulic Prusa-Miarki w kierunku Rybicka, Wyzwolenia w Mikołowie.
  • Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych: Kuźnicka wewn., Podleska wewn., Rusinów, Szymankiewicza, Mokierska boczna, Paprotek boczna.
  • Przebudowa ul. Jagodowej wraz z odwodnieniem – planowany termin zakończenia IV kw. 2024r.  
  • Przebudowa ulicy Brzozowej etap II – dokumentacja.
  • Budowa drogi rowerowej przy Galerii PiK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – planowany termin zakończenia III kw. 2024r.
  • Budowa drogi do OPP w Mikołowie – dokumentacja.
  • Budowa drogi oraz parkingu przy LKS Strażak Mikołów.
  • Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – budowa oświetlenia 6 przejść dla pieszych. Planowane zakończenie IV kw. 2024r.
  • Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego – w ramach zasobów komunalnych – realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
  • Budowa hali sportowej przy SP 4 w Mikołowie-Kamionce wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnościami oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa segmentu parterowego szkoły.
  • Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 Mikołów – projektowanie.
  • Park Trzech Pokoleń – III etap: plac zabaw na terenach zielonych przy os. Norwida – projektowanie.
  • Budowa altany grillowej na terenie LKS w Mokrem w formule zaprojektuj i wybuduj (Budżet Obywatelski).
  • Modernizacja placu zabaw przy SP 7 w Mokrem w formule zaprojektuj i wybuduj (Budżet Obywatelski).
  • Przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie – projekt i wykonanie.
  • Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Mikołowie.
  • Zagospodarowanie działki nr 1734/21 przy ul. Bluszcza na tereny aktywności senioralnej i młodzieżowej – projektowanie.

   

  Dofinansowania do powyższych inwestycji:

  Dofinansowanie - tzw. Fundusze EOG.

  • Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście: Zaprojektowane i budowa zielonej terenowej sali edukacyjnej na terenie ŚOB. Wartość projektu 17 mln zł, dotacja 14,5 mln zł.

  Dofinansowanie – Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

  • Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie  -  kwota realizacji wg umowy:  9.8 mln zł. Wykonanie przebudowy ternu osiedla Mickiewicza wg umowy 12.9 mln zł -  dofinansowanie Polski Ład wg promesy  20.4 mln zł kwota ta obejmuje boiska jak również przebudowę terenu os. Mickiewicza).

   

  Ważniejsze inwestycje Zakładu Gospodarki Lokalowej w planach lub w trakcie na 2024 rok:

  • Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku przy ul. Okrzei 2  oraz wyburzenie części budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 wraz z budową muru granicznego –  Termin zakończenia 24.09.2024.
  • Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Stawowej 2.
  • „Nowe horyzonty dla Bujakowa” – Budowa garażu dla OSP (Budżet Obywatelski)
  • Wykonanie prac projektowych odwodnienia budynku, wymiana kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu wraz z kapitalnym remontem podjazdu i dwóch kompletów schodów, ukształtowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi wokół Białego Domku przy ul. K. Miarki 15
  • Projekt rozbiórki istniejących trzech budynków mieszkalnych, projekt budowy trzech nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Młyńskiej 118, 120, 122 - wykonano dokumentację projektową i przekazano do Wydziału Rozwoju UM Mikołów celem pozyskania środków finansowych na realizację, Etap I – Młyńska 122.
  • Projekt remontu kapitalnego zabytkowego budynku mieszkalno-usługowego przy Rynku 14.
  • Projekt remontu kapitalnego zabytkowego budynku ratusza Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16.

   

  Projekty przekazane przez ZGL do Działu Rozwoju Urzędu Miasta celem pozyskania środków zewnętrznych:

  • ul. Katowicka 34 - termomodernizacja budynku, wymiana ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe.
  • ul. Krakowska 32 - termomodernizacja budynku, remont dachu, wymiana ogrzewania piecowego na c.o. z sieci miejskiej.
  • ul. Podleska 66 - przebudowa, remont kapitalny wraz z termomodernizacją budynku i remontem dachu.
  • ul. Kolejowa 2 - termomodernizacja budynku, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana c.o. na nowe.
  • ul. Górnicza 5 - zagospodarowanie terenu wokół budynku.

   

  Inwestycje Zakładu Usług Komunalnych na 2024r.

   

  • Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście: Zacienienie płyty Rynku – zakończenie zadania do 15.03.2024

   

  ****************
   

  Polecane strony

  Copyright © 2024 Stanislaw Piechula

  Design & code by SWIFT