• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Pogotowie a opieka nocna w powiecie mikołowskim.

BARDZO WAŻNA INFORMACJA dla mieszkańców powiatu mikołowskiego o rozdzieleniu pogotowia od nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

NAJWAŻNIEJSZE do zapamiętania dla mieszkańców powiatu mikołowskiego

Pogotowie ratunkowe telefony:

- z telefonu stacjonarnego:

999 lub 32-226 21 00

- z komórki:

112

adres:

Mikołów, ul. Wyzwolenia 5

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

- telefon:

32-325 76 00

adres:

Szpital Powiatowy w Mikołowie
ul. Waryńskiego 2

Tylko w stanach nagłych, bezpośrednio zagrażających życiu pacjenta. W pozostałych przypadkach, proszę przeczytać szczegóły poniżej.

 

Kiedy korzystać z pogotowia, a kiedy z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

W marcu 2011 roku w powiecie mikołowskim rozdzielono pogotowie ratunkowe od nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Informacja ta jest bardzo ważna dla każdego mieszkańca naszego powiatu, gdyż w razie potrzeby należy skierować się do właściwej służby medycznej w określonym miejscu.

 

Pogotowie Ratunkowe

Z telefonu stacjonarnego należy dzwonić pod numer 999 lub dodatkowo dla powiatu mikołowskiego (32) 226 21 00, z telefonu komórkowego pod numer 112.

Adres: Mikołów, ul. Wyzwolenia 5.

 

Z pogotowiem należy się kontaktować w stanach nagłych, bezpośrednio zagrażających życiu pacjenta.

 

Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora:

- dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne),

- powód wezwania,

- kto potrzebuje pomocy,

- kto wzywa zespół ratownictwa medycznego.

 

Należy odpowiadać na pytania dyspozytora, dostosować się do jego zaleceń w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Przyjęte wezwanie powinno zostać potwierdzone przez dyspozytora.

 

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

nr tel. (32) 325 76 00, Szpital Powiatowy w Mikołowie, ul. Waryńskiego 2.

 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania po godz. 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 

Pacjenci mogą korzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w przypadku:

- nagłego zachorowania;

- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub gdy zaistniał istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie do rana na przyjęcie w przychodni może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia pacjenta.

 

Dyżurujący lekarz udziela porad:

- w warunkach ambulatoryjnych - w gabinetach obok Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 4;

- telefonicznie - nr tel. (32) 325 76 00

- w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

 

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 

Skorzystanie ze świadczeń pomocy w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

- zaostrzenie dolegliwości znanej pacjentowi i występującej u niego choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);

- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;

- bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;

- bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;

- biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w starszym wieku;

- zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;

- nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;

- zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

 

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;

- recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;

- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

 

Podstawą do udzielenia świadczenia zdrowotnego jest potwierdzenie ubezpieczenia pacjenta – np. karty ubezpieczenia pacjenta. W przypadku nieposiadania karty ubezpieczenia zdrowotnego lub odrzucenia jej przez system, konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń w ramach ubezpieczenia (dokument ZUS RMUA o odprowadzeniu składki zdrowotnej), w przeciwnym razie udzielone świadczenia są odpłatne zgodnie z obowiązującym w zakładzie cennikiem.

przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Mikołowskiego
dr farm. Stanisław Piechula

Powiązane

P

Polecane strony

Copyright © 2024 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT