• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Czyja to droga w Mikołowie?

Masz zastrzeżenia co do stanu drogi czy chodnika? Najpierw sprawdź czyja to droga i do kogo się kierować!

 

Czasami mieszkańcy mają zastrzeżenia co do stanu drogi czy jej oświetlenia.

Czasami pojawiają się też zastrzeżenia co do stanu chodników.

Zawsze jednak przed podjęciem jakichkolwiek interwencji warto zorientować się najpierw czyja to droga lub kto odpowiada za stan chodnika i do kogo kierować swoje pierwsze kroki.

KLIKNIJ TUTAJ i sprawdź  czyja to droga !

Ponadto w temacie chodników zawsze należy pamiętać kto odpowiada za ich stan:

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 5. [Obowiązek utrzymania czystości i porządku] 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

Polecane strony

Copyright © 2021 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT