• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Czyja to droga w Mikołowie?

Masz zastrzeżenia co do stanu drogi czy chodnika? Najpierw sprawdź czyja to droga i kto za nią odpowiada!

 

Czasami mieszkańcy mają zastrzeżenia co do stanu drogi, jej jakości, czystości czy oświetlenia.

Czasami pojawiają się też zastrzeżenia co do stanu chodników.

 

Zawsze jednak przed kierowaniem swojego niezadowolenia czy podjęciem jakichkolwiek interwencji, warto zorientować się czyja to droga lub kto odpowiada za stan chodnika i do kogo kierować swoje pierwsze kroki.

 

1 - Czyja do droga? KLIKNIJ TUTAJ i sprawdź  czyja to droga !

 

2 - Kto odpowiada za chodnik? 

W temacie chodników zawsze należy pamiętać kto odpowiada za ich stan:

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 5. [Obowiązek utrzymania czystości i porządku] 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

 

3 - W temacie odśnieżania polecam dodatkowo opracowanie: Akcja ZIMA w Mikołowie

 

******************

Galeria

Załączniki

Polecane strony

Copyright © 2023 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT