• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Wymarzona działka?!

Czy znaleziona działka spełni Twoje oczekiwania?

Aktualizacja 2021-10-18

Co powinny wiedzieć lub o co zapytać osoby, które zamierzają osiedlić się w Mikołowie?!

 

   Zdarzają się sytuacje, gdy do urzędu trafiają osoby, które już zakupiły działkę na osiedlenie się w Mikołowie, po czym dowiadują się o różnych nieprzewidzianych sytuacjach związanych z możliwością budowy domu i osiedlenia się w naszym mieście w wybranym miejscu.

   Bywają też osoby przezorne i rozważne, które po wybraniu działki upewniają się w interesujących je szczegółach w związku z chęcią takiej inwestycji.

   W oparciu o nasze doświadczenia i różne sytuacje, by nie było niepotrzebnych problemów i rozczarowań zebraliśmy dla Państwa informacje, podpowiedzi i pytania, które mogą być cenne przy planowaniu zakupu działki i chęci osiedlenia się w Mikołowie.

 

   Na co warto zwrócić uwagę, o co zapytać, czym się zainteresować?

 

1 – Zapisy w planie zagospodarowania dla danej działki i terenu w okolicy.

   Jakie przeznaczenie oraz jakie parametry zabudowy obowiązują dla danej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (czy działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcyjną, jaka jest maksymalna wysokość i powierzchnia zabudowy, minimalna powierzchnia biologicznie czynna, gdzie przebiegają linie zabudowy, jakie jest przeznaczenie działek sąsiednich) oraz czy nie jest obecnie sporządzany nowy plan miejscowy dla danej działki i co może ulec zmianie?

   Czy działka nie znajduje się w strefie: sieci wysokiego napięcia, wodociągu magistralnego, sieci gazowej, jakie media są usytuowane pod ziemią?

   Jakie są uwarunkowania dla działki: czy nie obowiązuje ochrona konserwatorska, czy teren nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, czy nie przebiega w pobliżu osuwiska, czy nie jest położona przy działkach leśnych, czy przez działkę nie przebiega rów melioracyjny, ciek wodny i co znajduje się na działkach sąsiednich?

   Występują przypadki że oferty działek do sprzedaży są w planie rolą czy zielenią, natomiast sprzedający zapewniają, że teren będzie przekształcony w działkę budowlaną, tylko nie mówią kiedy i czy gmina ma w ogóle takie plany.

   Zdarza się też, że następuje sprzedaż całej działki jako budowlanej a w planie zagospodarowania działka jest tylko częściowo budowlana a jej część to np. zieleń, droga, itp. Gdy dochodzi  do wykupu np. drogi przez gminę, to następuje to po cenie drogi a nie budowlanki.

 

2 – Należy sprawdzić księgę wieczystą, czy nie ma hipotek lub innych obciążeń.

 

3 – Koniecznie sprawdzić szansę na podłączenie do wszelkich mediów i możliwy termin podłączenia.

   Tu najczęstszym problemem (kupujący dowiaduje się często po zawarciu umowy kupna) bywa brak możliwości wydania warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej ze względu na jej brak w rejonie przedmiotowej lokalizacji, bądź jej niewystarczające możliwości techniczne (zbyt mały przekrój przewodu, niskie ciśnienie dyspozycyjne etc.), ewentualne kolizje planowanych lokalizacji budynków i budowli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

   Możliwość podłączenia się do kanalizacji ściekowej.

 

4 - Dostęp do drogi publicznej.

   Przed planowaną budową domu należy w pierwszej kolejności uzyskać dostęp do drogi publicznej. Brak dostępu do drogi uniemożliwi wykonanie inwestycji budowlanej. Niezbędnym jest złożenie wniosku do Urzędu Miasta celem ustalenia lokalizacji zjazdu i połączenia z drogą publiczną (zostanie wydana decyzja administracyjna). W przypadku braku połączenia z drogą publiczną istnieje możliwość skomunikowania posesji poprzez drogę wewnętrzną gminną (zawierana jest umowa cywilno-prawna) lub poprzez służebność gruntową, jeżeli można poprowadzić dojazd po działce prywatnej, bądź też uzyskać udziały od współwłaścicieli działki stanowiącej dojazd do posesji.

   Mieliśmy przypadek, że kupiono działkę do której dojazd był przez działkę drogową o szerokości 2,5m i nabywca nie otrzymał pozwolenia na budowę domu z uwagi na brak odpowiedniego dojazdu do działki, który prawnie wynosi minimum 5m szerokości dojazdu do drogi publicznej.

 

5 - Czy są szkody górnicze?

 

6 – Sprawdzić nie tylko to, co widać ale i co może powstać w sąsiedztwie czyli:

   - zakład pracy - hałas, emisja, ruch samochodowy, estetyka,

   - rola, hodowla - uciążliwości zapachowe,

   - droga, tory kolejowe, obecne jak i planowane z uwagi na planowaną trasę szybkich kolei przez Mikołów - hałas komunikacyjny,

   - stosunki wodne - czy nieruchomość jest podmokła, czy jest położona poniżej innych nieruchomości i spływająca grawitacyjnie woda będzie ją zalewać lub pojawiać się w piwnicach, w jaki sposób inwestor rozwiązał sposób zagospodarowania wody z danej nieruchomości (zbiornik na deszczówkę w przypadku terenów o wysokim poziomie wód może się nie sprawdzać),

   - ukształtowanie terenu sąsiednich działek – częste jest podnoszenie terenu przy budowie sąsiednich domów (rozsypywanie na działce ziemi z wykopu fundamentów) i w konsekwencji zalewanie tych niżej położonych,

   - czy na danym terenie np. pod lasem pojawiają się dziki,

   - czy budynek będzie zacieniony przez okoliczne drzewa,

   - czy jest dostępny gaz lub sieć ciepłownicza - czyli czym w sąsiedztwie opalane są budynki (brak dostępu do gazu i sieci powoduje że większość nieruchomości opalanych jest paliwem stałym),

 7 – Ważnym tematem jest też przejezdność dróg, szczególnie w nowych lokalizacjach, w wielu przypadkach drogą jest kawałek pola, czy nieutwardzonej działki. Na poziomie realizacji budowy domu nikomu taka sytuacja nie przeszkadza, w dodatku samochody ciężarowe całkowicie rozjeżdżają takie drogi podczas realizacji budowy. Problem rozpoczyna się w chwili oddania budynku do zamieszkania gdy samochody nowych mieszkańców grzęzną w błocie. Gmina nie naprawia ani nie zajmuje się drogami prywatnymi a połowa gminnych dróg to jeszcze drogi gruntowe. Z uwagi na rozległy teren Mikołowa i dużą ilość dróg oraz wysokie koszty ich remontów, jeszcze długo wiele z nich poczeka na asfalt i jest naprawiana doraźnie. Poza tym do asfaltowania wybierane są drogi już w możliwie dużej części zabudowane, by kolejne samochody ciężarowe nie niszczyły nowej drogi. Zasadne staje się więc pytanie po jakiej drodze i przez jaki czas będziecie dojeżdżać do swojego domu?

 

8 - Dostęp i odległość do szkoły, przedszkola, żłobka i szanse na przyjęcie dziecka, rozkład godzin lekcyjnych, możliwość dojazdu lub dojścia (chodnik czy droga bez chodnika).

 

9 - Usytuowanie przystanków autobusowych i rozkład jazdy.

 

10 - Warto aby przyszły mieszkaniec Mikołowa, szczególnie przeprowadzający się z dużego miasta (czasem z bloków), miał na uwadze rolniczy charakter Sołectw czyli, że będzie miał styczność z pracami polowymi o różnych porach, zapach nawozu i zwierząt hodowlanych, czasem ziemię z pola na drodze, oraz dużą ilość niskiej jednorodzinnej zabudowy (starsze domy z niezbyt nowoczesnymi źródłami ogrzewania) itp.

 

11 - W ramach zadań należących do Biura Kadr i Archiwów zajmujemy się wyszukiwaniem oraz udostępnianiem mieszkańcom Mikołowa oraz osobom zainteresowanym zakupem domu w Mikołowie pozwoleń na budowę oraz dokumentacji budowlanej i projektowej, którą przechowujemy po byłym Referacie Architektury i Budownictwa. Dokumentacja ta dotyczy okresu do roku 2003.

 

*****

 

Polecane strony

Copyright © 2022 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT