• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Senioralny Mikołów

 

Pewnie niewiele byśmy się pomylili, gdybyśmy stwierdzili, że w Mikołowie rządzą Seniorzy :-)

 

Ostatnia aktualizacja 2024-01-25

 

Polityka senioralna Mikołowa 2015- 2024r.

 

 

Misja aktywizacji osób w wieku emerytalnym na przestrzeni ostatnich 9 lat przynosi fantastyczne skutki.

Seniorzy są obecnie w naszym mieście jedną z najbardziej zaangażowanych społecznie i aktywnych grup mieszkańców.

Udało nam się bardzo efektywnie wydobyć ich potencjał, dać przestrzeń do realizacji swoich pasji, potrzeby aktywności w grupie rówieśniczej. Nasi seniorzy swoją radością życia,  zaangażowaniem samorozwojem, kreatywnością, poczuciem własnej wartości i przynależności łamią wszelkie stereotypy dotyczące tej grupy wiekowej.

Dlaczego tak bardzo zależ nam na aktywizacji naszego mikołowskiego srebrnego pokolenia?

Aktywizacja osób w wieku senioralnym pozwala na przedłużenie samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym i lokalnym. Aktywni seniorzy mają mniej odczuwalne deficyty zdrowia i większą sprawność psychofizyczną. Mają też istotny wkład w rozwój lokalnej społeczności.

Aktywność przeciwdziała społecznej izolacji, pomaga dbać o więzi międzypokoleniowe, integrację w grupie rówieśniczej.

Zachowanie wysokiej aktywności fizycznej, umysłowej i społecznej umożliwia starszym ludziom zachowanie autonomii i niezależności, a tym samym przyczynia się do poprawy jakości ich życia.

Aktywizacja i dobrostan osób starszych jest priorytetem naszych działań.

 

 

 

 

Mikołów jako jeden z pierwszych samorządów w regionie powołał specjalistę do spraw polityki senioralnej, a w 2017 roku została utworzona Rada Seniorów  - ciało doradcze burmistrza. W jej skład wchodzi 11 osób. W 2022 roku Rada Seniorów rozpoczęła już swoją drugą kadencję.

W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, uniwersytetu trzeciego wieku, grup nieformalnych i klubów seniora: Dorota Podlodowska-Graczyńska (Przewodnicząca), Janusz Pasuto (Wiceprzewodniczący), Janusz Kasza (Wiceprzewodniczący), Janina Piecha, Edyta Majchrzak, Irena Kempka, Genowefa Raszowska, Dorota Gamza, Barbara Pawełczyk, Krystyna Zielona oraz Wiesława Kaczmarczyk.

 

 

 

Mikołowska Rada Seniorów angażuje się w liczne inicjatywy, działania międzypokoleniowe, współpracuje z wieloma ciałami doradczymi z innych miast i województw, a jej przedstawicielka zasiada w Parlamencie Seniorów. Mikołowska Rada jest jedną z najbardziej aktywnych i rozpoznawalnych rad senioralnych na Śląsku.

Co miesiąc organizuje kawiarenkę obywatelską „Porozmawiajmy przy kawie o nas  seniorach” w Bibliotece Miejskiej w Mikołowie, publikuje także wywiady ze specjalistami w danej dziedzinie w wersji on-line.

Podczas spotkań, które odbywają się w Miejskiej Bibliotece Publicznej poruszane są tematy istotne dla starszego pokolenia  - kwestie zdrowotne, psychologiczne, kulturowe, historyczne, tożsamościowe i wiele innych. Zapraszani są eksperci, przedstawiciele instytucji np. Urzędu Skarbowego, ZUS, Policji, władze miasta, lekarze, psycholodzy. Spotkania mają formułę otwartą.

Rada Seniorów wspomaga także Burmistrza i Urząd Miasta w realizacji szeregu inicjatyw skierowanych do osób w wieku emerytalnym.

 

 

 

W 2018 roku Rada Miejska uchwaliła program „Mikołów dla Seniorów”, w ramach którego przystąpiliśmy do projektu Ogólnopolskiej Karty Seniora, umożliwiającej korzystanie mieszkańcom powyżej 60-tego roku życia ze zniżek w ponad  5 tyś. punktów w całym kraju (uzdrowiska, hotele, sklepy, restauracje, punkty usługowe itd.).

 

Od 6 lat realizujemy cieszący się ogromną popularnością program „FiT Senior” – obejmujący gimnastykę ogólnokondycyjną, zajęcia taneczne dla seniorów, jogę oraz wycieczki rowerowe.

Niemal co miesiąc odbywają się w Miejskim Domu Kultury zabawy taneczne dla „wcześniej urodzonych” – jak sami wolą się określać.

 

 

 

Prężnie rozwija się Klub Seniora, który od grudnia 2022 roku cieszy się z nowej siedziby przy ul. Wojciecha 14.

Oprócz regularnie odbywających się zajęć ruchowych, artystycznych, gimnastyki umysłu, w ramach działań klubu odbywają się także zajęcia tematyczne, związane z profilaktyką zdrowia i bezpieczeństwa, wycieczki oraz spotkania integracyjne.

 

 

 

 

Wspieramy aktywność naszych seniorów w sołectwach. Od 2018 roku realizowane są projekty aktywizujące seniorów zamieszkujących poza centrum przez wyłonioną w konkursie organizację pozarządową. Przedsięwzięcia te mają na celu zwiększenie dostępności do zajęć edukacyjnych i prozdrowotnych seniorom zamieszkującym w sołectwach i dzielnicy Mikołowa. Do tej pory regularne zajęcia realizowano w: Bujakowie, Borowej Wsi, Mokrem, Paniowach i Śmiłowicach.

Obejmowały między innymi zajęcia ruchowe (gimnastyka, nordic walking) oraz treningi umysłu, zajęcia z profilaktyki bezpieczeństwa, kosmetologii, zajęcia zdrowotne, spotkania integracyjne, wycieczki. W projekcie regularnie bierze udział ponad 150 seniorów.

 

  

 

 

Nasze obchodzone hucznie Mikołowskie Dni Seniora miały już VII edycji, a ubiegłoroczna edycja trwała aż trzy dni!

Po raz pierwszy odbył się Senioralny Festiwal Podróżniczy „Srebrna Droga”, prawie 100 osób rywalizowało i bawiło się na sportowo podczas III Mikołowskiej Senioriady, której finałem było spotkanie się w murach Miejskiego Domu Kultury, by bawić się wraz z zaproszonymi artystami.

 

 

 

  

 

 

 

We współpracy z  Komendę Powiatową Policji w Mikołowie organizowane są cykliczne zajęcia

  i spotkania dotyczące profilaktyki bezpieczeństwa osób starszych.

W ich ramach seniorzy dowiedzieli się jak działa „Krajowa Mapa Zagrożeń”, jak dbać o swoje  bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Policjanci informowali seniorów o metodach stosowanych przez oszustów m. in. „na wnuczka”, „na policjanta”, „ na pracownika ZGL”, o zagrożeniach związanych z podpisywaniem umów poza siedzibą firmy, bezpiecznym poruszaniu się po sieci internetowej.

 

 

Informacje na temat działań prosenioralnych na terenie gminy Mikołów oraz relacje z działalności Rady Seniorów w Mikołowie znajdują się na profilu Facebook Mikołowscy Seniorzy, informacje dotyczące seniorów wraz z kalendarium wydarzeń znajdziemy również na stronach bezpłatnej Gazety Mikołowskiej.

 

We współpracy z powiatem mikołowskim i Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego współorganizowaliśmy dwie edycje „Śląskiej Konferencji Senioralnej”, która dała możliwość szerokiej dyskusji środowiska samorządowego, senioralnego, akademickiego, medycznego i NGO nad tematami istotnych wyzwań względem obecnego i przyszłych pokoleń 60+ (profilaktyczne programy zdrowotne, dobrostan psychiczny) . W konferencjach brali udział przedstawiciele ponad 35 samorządów i organizacji senioralnych z terenu całego naszego województwa.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje liczne programy wspierające seniorów i ich rodziny takie jak opieka wytchnieniowa, program „Opieka 75+, Korpus Wsparcia Seniorów czy realizowany w latach 2020-2022 projekt „(Nie)-samo-dzielni”.

 Seniorzy - podopieczni Dziennego Domu Pomocy mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć aktywizujących oraz wspierających w sukcesywnie remontowanych i odnawianych pomieszczeniach oraz dedykowanym im ogrodzie.

Miasto Mikołów aktywnie wspiera działalność Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacje społeczne działające na rzecz osób w wieku senioralnym.

 

 

 

*********************

Galeria

Polecane strony

Copyright © 2024 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT