• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Program Michała Rupika

Uwagi do programu wyborczego Kandydata Michała Rupika

 

Szanowni Mieszkańcy,

Podobnie jak do innych Kandydatów na urząd Burmistrza Mikołowa pozwolę się także odnieść jako urzędujący burmistrz i jednocześnie kandydat na kolejną kadencję do programu Michała Rupika, gdyż:

 

1 -  niektóre propozycje wyborcze moich kontrkandydatów zostały już zrealizowane w tej kadencji lub są w trakcie realizacji, co wprowadza czytelnika w błąd sugerując, że takie działania nie zostały jeszcze podjęte.

 

2 – zawarto w nich, moim zdaniem, nierealne jak na nasz budżet propozycje,

 

3 – chcę, by Państwo poznali moje zdanie w zakresie każdego programu. Jako burmistrz zarządzający miastem znam jego potrzeby, wiem co można i trzeba zrobić, jaką inwestycję zrealizować, a na jakie działanie Mikołowa w tej chwili nie stać.

 

Tak więc odnoszę się do programu kolejnego Kandydatki na Burmistrza Pana Michała Rupika.

 

Poniżej swoje uwagi będę zamieszczał w treść programu Kandydatki po słowie UWAGI SP:

 

**************************************

 

BEZPIECZEŃSTWO:

 

• budowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na żądanie, wraz z czujnikiem prędkości przy szkołach podstawowych,

 

UWAGI SP: Temat został już podjęty, wszystkie przejścia ocenione i ustalona kolejność ich remontów. Dodatkowo otrzymaliśmy dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Tak więc rozpoczęliśmy już program „Bezpieczne przejście” z naciskiem na przejścia wokół szkół. Mamy trochę inną koncepcję, uzgodnioną i przeanalizowaną w gronie specjalistów i policji, gdyż jak się okazuje żadne znaki, a nawet często światła nie pomagają (jak to zdarza się przy szkole w Borowej Wsi), dlatego tam gdzie to możliwe powstaną przejścia wzniesione działające jak progi zwalniające. Wszystkie przejścia zostaną lepiej oświetlone, a przy szkołach powinny być tzw. Stopki czyli osoby przeprowadzające dzieci, szczególnie te najmłodsze.

 

• doświetlenie przejść dla pieszych,

 

UWAGI SP: Jak napisałem powyżej, już rozpoczął się program „Bezpieczne przejście”, który także polega na doświetlaniu przejść.

 

 

• wprowadzenie całodobowych patroli Straży Miejskiej w weekendy i święta oraz nocnych w dni powszednie,

 

UWAGI SP: Nie jest to żadnym problemem tylko zatrudnieniem i powiększeniem ilości etatów w Straży Miejskiej kosztem innych finansów, a jak sami Strażnicy informowali, w tym czasie niewiele jest jakichkolwiek zgłoszeń. Tak więc to tylko decyzja o tworzeniu kolejnych etatów i wydatków.

 

 

• uruchomienie ogrzewalni w okresie zimowym

 

UWAGI SP: ogrzewalnia jest już zaprojektowana i przygotowana do realizacji w ramach remontu całego budynku przy Kolejowej. Chcemy jednak zrealizować tą inwestycję z dofinansowaniem, a nie z własnego budżetu w 100%.

 

 

• rozpoczęcie budowy nowego budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie oraz garażu dla OSP Kamionka.

 

UWAGI SP: Budowa nowej siedziby dla OSP w Mikołowie była już nie jeden raz rozważana, a siedziba dla OSP Kamionka nawet jest zaprojektowana. Jedynym problemem są finanse i decyzja czego nie wykonać za 6 – 8 mln zł, a wybudować siedzimy OSP? Choć bardzo cenię OSP, to wiem, że jest tyle innych potrzeb i oczekiwań, że nie potrafię zrezygnować z planowanych remontów i rozbudowywania szkół, przedszkoli, dróg, by wybudować nowe siedziby dla strażaków. Może jak się na ten cel pojawią dofinansowania, tak jak teraz na samochody, to dołożymy do budowy.

 

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA:

 

• remonty dróg - wymiana nawierzchni gruntowych na asfaltowe w ich obecnym przebiegu i szerokości.

 

UWAGI SP: Od razu trzeba wyjaśnić, nie można na klepisko kłaść asfaltu. Albo robi się z drogi gruntowej porządną prawdziwą drogę z jej podbudową i asfaltem, co jest kosztowne, albo by się wyrzucało pieniądze przy kładzeniu nawierzchni asfaltowej na obecną gruntową nawierzchnię.

 

Mamy około 80 km dróg gminnych, w tym 40 km dróg gruntowych. Mikołów stale się rozbudowuje więc i dróg przybywa. Planujemy nowe drogi, a obecne stale remontujemy lub naprawiamy, jednak potrzeby w tym zakresie wielokrotnie przewyższają możliwości finansowe miasta. Obecnie drogi są remontowane na bieżąco, zgodnie z harmonogramem przyjętym przez ZUK.

 

 

GOSPODARKA ODPADAMI:

 

• działania mające na celu dołączenie do grupy samorządów będących udziałowcami spółki Master w Tychach, co zapewni realny wpływ na ceny śmieci,

 

UWAGI SP: Od początku kadencji analizowaliśmy taką możliwość i chcieliśmy wejść do tej grupy, jednak gdy okazało się, że spowoduje to od razu wzrost ceny śmieci dla mieszkańców, to porzuciliśmy ten zamiar. W drodze przetargu utrzymaliśmy obecną cenę, a nawet ją trochę w niektórych frakcjach obniżyli. Proszę sprawdzić cenę śmieci w Wyrach, które są w spółce Master i zdecydować czy chcemy w Mikołowie mieć wyższe ceny.

 

 

• realizacja w własnym zakresie wywozu odpadów, zakup taboru samochodowego i stworzenie nowych miejsc pracy w Zakładzie Usług Komunalnych.

 

UWAGI SP: Dokładnie taki pomysł sprawdzaliśmy i wszelkie wyliczenia i analizy wskazywały, że stworzenie spółki, zarządu, utrzymywanie własnych pracowników i aut jest droższe niż zlecanie tego w przetargu. Dlatego porzuciliśmy pomysł powoływania spółki, która wpłynie na wzrost ceny śmieci dla mieszkańców.

 

 

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA:

 

• budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej na 800-lecie Mikołowa,

 

UWAGI SP: Miasto ma od lat gotowy projekt budowy amfiteatru na terenach za obecnym Domem Kultury, jedynym problemem jest potrzebna kwota około 40 mln zł na inwestycję (1/5 całego budżetu miasta), a potem zatrudnienie odpowiedniego personelu i utrzymywanie tego obiektu na odpowiednim poziomie. Pytanie jest proste: kosztem czego chcemy mieć taką salę, rozbudowy szkół, budowy przedszkoli, dróg. Odpowiedź jest prosta, choć bardzo wszyscy tego chcemy ale nas na to nie stać przy dzisiejszych innych pilnych potrzebach.

 

 

• budowa skateparku i toru do jazdy na rolkach i deskorolkach,

 

UWAGI SP: Nie trzeba obiecywać, już się realizuje.

 

 

• realizacja koncepcji Macieja Thorza przystosowania przestrzeni zielonej na potrzeby lądowiska dla motolotni i modeli latających

 

UWAGI SP: Jak ktoś chce finansować taką potrzebę to jestem za ale przyznaję, że nie znam tematu.

 

 

• budowa tras rowerowych,

 

UWAGI SP: Rowery to wspaniała rzecz ale i w tym temacie należy zachować zdrowy rozsądek. Przeprowadzona analiza możliwości wprowadzenia tras rowerowych w już istniejącym układzie drogowym, szczególnie starówki, nie daje możliwości wprowadzania osobnych ścieżek rowerowych bez uszczerbku na chodnikach dla pieszych i bezpiecznej szerokości ulic. W kolejnej kadencji chciałbym połączyć szlakiem pieszo rowerowym Mokre – Ogród Botaniczny i Bujaków, a ścieżki rowerowe tworzyć tam, gdzie jest ku temu możliwość, a nie na siłę kosztem ogrodzeń i prywatnych działek mieszkańców, do czego by doprowadzało wciskanie ścieżek rowerowych na wąskich drogach.

 

 

• uruchomienie profesjonalnego punktu obsługi turystycznej

 

UWAGI SP: W remontowanych kamienicach przy rynku jest taki punkt razem z kawiarenką już zaplanowany. Będzie to dodatkowo kamienica działalności dla organizacji społecznych, a także z dostępnymi toaletami, w tym dla niepełnosprawnych.

 

 

• utworzenie trasy turystycznej pod nazwą „Mikołowski Szlak Świętego Wojciecha”, trasa obejmowałaby swoim zakresem zabytki sakralne w centrum miasta oraz w sołectwach, kapliczki przydrożne, zabytkowe budynki, zabytki techniki i miejsca widokowe

 

UWAGI SP: Bardzo dobry pomysł. Myśląc o takiej trasie rozpoczęliśmy już od początku kadencji oznakowywanie ważnych dla Mikołowa zabytków poprzez umieszczenie tablic informacyjnych przed kościołami, w miejscach, gdzie w poprzednich latach znajdowały się ważne budynki/instytucje/miejsca – np. synagoga na Placu 750 lecia z krótkim rysem historycznym.

 

 

• budowa wybiegu dla psów w centrum miasta.

 

UWAGI SP: był to mój pomysł od początku kadencji ale z powodu wielu ważniejszych potrzeb był odkładany. Dziś mam już wybranych kilka miejsc w różnych częściach miasta i w kolejnej kadencji kilka takich wybiegów powstanie. Pomysł także był zgłaszany jako projekt w Budżecie Obywatelskim ale nie wygrał.

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

 

• rozbudowa szkoły w Paniowach,

 

UWAGI SP: Dokładnie do realizacji tej rozbudowy już przystąpiliśmy. Jest gotowa koncepcja, powstaje projekt docelowy i mam nadzieję, że w przyszłym roku rozbudowa ruszy.

 

 

• budowa przedszkola

 

UWAGI SP: A ja stawiam na więcej przedszkoli. Już kupiliśmy teren pod budowę przedszkola w Borowej Wsi i przekształcamy go w planie zagospodarowania pod przedszkole. Następnie będzie projekt i budowa. Planujemy wyburzenie starego przedszkola przy ul. Kownackiej w centrum miasta i budowę nowego. Już wynajęliśmy dodatkowe pomieszczenia w bloku przy ul. Skalnej i powiększymy funkcjonujące tam przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. W rozbudowywanej szkole w Paniowach będą dodatkowe sale na powiększenie przedszkola.

 

 

• budowa boiska szkolnego i placu zabaw na potrzeby szkoły podstawowej nr 1 i 3

 

UWAGI SP: Szkoła nr 1 potrzebuje nowej sali gimnastycznej i uważam, że teren dzisiejszego boiska asfaltowego powinna zająć rozbudowa takiej sali. Na resztach terenu można rozważyć place zabaw ale boiska się już tam nie zmieszczą.

 

 

• utworzenie wydziału edukacji w ramach struktur Urzędu Miasta

 

UWAGI SP: proponowaliśmy do dyskusji taki temat w tej kadencji ale to nieznaczący dla mieszkańców czysto administracyjny temat dla urzędu. Starając się unikać mnożenia etatów i wydatków nie podejmowaliśmy tej decyzji.

 

 

• utworzenie klas o profilu sportowym w szkołach podstawowych

 

UWAGI SP: W szkołach funkcjonują klasy o profilach sportowych, jednak ich ilość jest dostosowana do zajętości sal gimnastycznych i basenu. Jeżeli powstaną kolejne, to albo nie będą miały gdzie ćwiczyć albo trzeba by było inne dzieci ograniczać w korzystaniu z sal lub basenu. Tak więc brak kolejnych takich klas jest sprawą czysto finansową i lokalową.

 

 

• zrównanie zarobków pracowników administracji i obsługi placówek oświaty z zarobkami pracowników Urzędu Miasta

 

UWAGI SP: Bardzo szczytny cel, tylko należałoby wyjaśnić, czy chce się tym co zarabiają więcej zmniejszyć, czy tym co zarabiają więcej obniżyć. Zacząłem to realizować w miarę możliwości finansowych gminy i podniosłem płace administracji i obsłudze szkół i przedszkoli, żłobkowi, ZUKowi i planowałem w Bibliotece, gdzie są jedne z niższych. Jednak na podniesienie wszystkim gminy nie stać, a obniżać też nie jest łatwo.

 

 

„ZDROWY MIKOŁÓW”

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA:

 

• walka z niską emisją poprzez dopłaty do wymiany źródeł ciepła,

 

UWAGI SP: Wymiana źródeł ciepła jest cały czas realizowana i dopłaty wynoszą od 3 do 5 tys. zł w zależności od możliwości zdobycia dofinansowania z zewnątrz. Przeznaczyliśmy dla mieszkańców prawie 4 mln zł na fotowoltaikę. Działania te więc były i będą.

 

 

• opracowanie długofalowego planu modernizacji i rozwoju kotłowni przy ul. Grażyńskiego 17 oraz przełączenie do niej części odbiorców zaopatrywanych w ciepło z kotłowni na ul Rybnickiej,

 

UWAGI SP: W temacie ciepła dla Mikołowa należy najpierw rozważyć możliwość pociągnięcia ciepła z Elektrowni Łaziska, co rozpoczęliśmy we współpracy z Tauronem i czekamy na przedstawienie analizy ekonomicznej tej możliwości. Następnie rozpoczęliśmy też dyskusje z dwoma innymi firmami z branży ciepłowniczej, które mają przedstawić dla naszego miasta propozycje współpracy, gdyż jeżeli zostaniemy sami z kotłownią na Grażyńskiego, to będziemy musieli ponosić stale znaczące koszty dostosowywania do wzrastających wymagań czystości, w pojedynkę węgiel będziemy kupowali w coraz droższych cenach, a ciepło dla mieszkańców będzie drożało o wiele szybciej, niż w sytuacji gdy się zwiążemy z dużym dostawcą ciepła.

 

 

• ochrona i zagospodarowanie terenów zielonych,

 

UWAGI SP: Jednym z unikalnych wyróżników naszego miasta jest Ogród Botaniczny, dlatego logo i hasło tak dobrze charakteryzuje zielony charakter naszego miasta. By to logo jak najbardziej do nas pasowało podjąłem inicjatywę przekształcenia całego Mikołowa w zielony ogród sadząc jak najwięcej drzew, tworząc jak najwięcej skwerów i dbając o estetykę całego Mikołowa, co zdecydowanie odmieniło oblicze Mikołowa. W tym celu utworzyłem Stanowisko Ogrodniczki miejskiej, do której zadań należy dbanie o tereny zielone, powiększanie ich, remontowanie oraz tworzenie nowych. Można wymienić  działania w ŚOB, odnowiony pasaż jesionowy oraz skwery i klomby, donice z kwiatami, pielęgnacja istniejących parków, zagospodarowanie parku przy Białym Domku oraz renowacje fontann. To dopiero początek naszych działań w tym zakresie, a zaczęliśmy w centrum i skierujemy się teraz do sołectw.

 

 

• zmiana niekorzystnego dla gminy i inwestorów regulaminu wymuszającego budowę kanalizacji i wodociągów z bardzo drogich materiałów, co w negatywny sposób przekłada się na cenę wody i ścieków,

 

UWAGI SP: W tej kadencji wprowadziliśmy dodatkowe materiały, z których można budować kanalizację, więc poza rurami kamionkowymi można też stosować tworzywo, jednak staramy się zachować ich dobre parametry, gdyż budując kanalizację i wodociągi z byle czego zapłacą za to o wiele więcej kolejni mieszkańcy, gdy zacznie się to wszystko kruszyć. Każdy z nas wie, że jak się chce coś zrobić dobrze i mieć to na lata, to nie można robić tego byle jak, a kanalizacja musi wytrzymać dziesiątki lat.

 

 

• działania mające na celu obniżenie ceny za odprowadzanie ścieków.

 

UWAGI SP: Przewodniczący Rady i Radny z poprzednich kadencji z pewnością wie, że po wybudowaniu takiej kanalizacji, by ceny odprowadzania ścieków były znośne, miasto zaczęło dopłacać już ponad 8 mln zł w celu obniżenia pełnej ceny, a więc jedynym sposobem by te ceny obniżyć jest dopłacanie jeszcze więcej i żadne inne działania nic już nie pomogą.

 

 

POLITYKA SENIORALNA:

 

• rozwój działalności Uniwersytetu III Wieku oraz Dziennego Domu Pomocy

 

UWAGI SP: Uniwersytet III Wieku działa pod powiatem, a Mikołów pomaga lokalowo i współfinansuje tą działalność, która się świetnie rozwija. Natomiast działalność DDP zmieniła się w tej kadencji zdecydowanie na korzyść i świetnie się pod nowym kierownikiem rozwija. Odnowiono zaplecze parkowe, powstała altana letnia, jest szeroka gama zajęć, powstały plany przebudowy i usunięcia barier dla niepełnosprawnych. Mamy plany przeniesienia dożywiania mieszkańców na ul. Kolejową, a wtedy DDP będzie się zajmował już tylko swoją działalnością. Wszystko idzie w coraz lepszym kierunku.

 

 

• wspieranie inicjatyw senioralnych.

 

UWAGI SP: O tym jak zostały rozkręcone sprawy senioralne, włącznie z powołaniem w urzędzie stanowiska Specjalisty ds. Seniorów i powstania Rady Seniorów oraz przeróżnych zajęć i aktywności, nawet nie trzeba opisywać.

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

 

• umożliwienie wykupu mieszkań po-zakładowych i tworzenie nowych wspólnot mieszkaniowych,

 

UWAGI SP: mieszkań po-zakładowych nie można sprzedawać w odnawianych i termomodernizowanych blokach z dofinansowania UE, gdyż gmina by musiała zwracać dofinansowanie, a więc jest to temat, nad którym można się zastanowić i zdecydować za 5 lat.

 

 

• termomodernizacja budynków oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na osiedlach

 

UWAGI SP: dokładnie jest to robione całą kadencję. Termomodernizujemy oraz przebudowujemy os. Mickiewicza. Przeprowadziliśmy termomodernizację 50 budynków, naprawiamy i uzupełniamy co i jak się da i na co nas stać, a potrzeb jest bez końca. Jak dalej tak pójdzie w kolejnej kadencji powinniśmy skończyć cały gminny zasób mieszkaniowy. Parkingi właśnie powstają, a w kolejnych miejscach są projektowane.

 

 

URZĄD MIASTA:

 

• profesjonalna sala obsługi klienta zlokalizowana na parterze, dostosowana dla osób niepełnosprawnych i osób starszych,

UWAGI SP: obecnie na parterze UM jest sala obsługi klienta i spełnia swoje minimalne zadanie, nie ma możliwości wygospodarowania dodatkowych wolnych metraż, a poza tym nie uważam, by inwestowanie w remonty urzędu było najważniejsze. Rozwiązaniem będzie poszerzenie urzędu, gdy uda się zabudować teren po wyburzonej policji i takie rozmowy z inwestorami są prowadzone.

 

 

• poprawa warunków pracy urzędników poprzez zwiększenie przestrzeni biurowej oraz obsługa interesantów wyłącznie na sali obsługi.

 

UWAGI SP: Tak jak napisałem wyżej, jest to możliwe dopiero po zabudowaniu i wykorzystaniu powierzchni w nowym budynku, który mógłby zostać wybudowany na miejscu po wyburzonej policji.

 

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE:

 

• przystąpienie do zmian w studium w zakresie skrzyżowania dróg DK44 i DW928 „Górka Mikołowska” oraz innych wnioskowanych obszarów,

 

UWAGI SP: Przystąpiliśmy do zmiany panów zagospodarowania na terenie całego miasta realizując około 1300 wniosków mieszkańców, z których niektóre leżały nawet kilkanaście lat. W przyszłej kadencji powinniśmy zakończyć wszystkie plany w tym zakresie. Niestety nie wszystkim decydujemy i mamy wpływ, tak jak np. skrzyżowanie na Górce Mikołowskiej, gdyż nie są to nasze drogi, a Drogi Krajowe nawet nie przewidują remontu obecnego skrzyżowania, więc zmienianie czegokolwiek bez chęci ze strony Dróg Krajowych nie ma sensu.

 

 

• zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego na terenie całego miasta dla osób fizycznych i przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą, procedowanie zmian w planach zagospodarowania małymi spójnymi obszarami z poszanowaniem interesów właścicieli.

 

UWAGA SP: Szczytna obietnica, jednak np. nikt nie chce oddać swojej działki pod drogę, chodnik i inne ważne funkcje publiczne. Jeżeli miasto nie wykona niektórych rzeczy wbrew woli właścicieli gruntów, to nastąpi paraliż i niczego się nie przeprowadzi, czego najlepszym przykładem są dzisiejsze wąskie drogi pomiędzy płotami, gdzie nawet nie można wcisnąć chodnika dla bezpieczeństwa, a już nie ma co mówić o problemach z wjazdem śmieciarki, straży pożarnej, a nawet pogotowia.

 

W rozpoczętej procedurze zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla Mikołowa powinniśmy zakończyć planowanie całego miasta w kolejnej kadencji. W inny sposób nie da się zrealizować w takim czasie około 1300 pozostawionych nam po poprzednich kadencjach niezrealizowanych wniosków. Wykopujemy się z zaniedbań i pozostawiania wniosków Mieszkańców czekających na zmiany nawet po kilkanaście lat. Sama procedura od opracowania nowego planu, przez opiniowanie i uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami, poinformowaniem Mieszkańców, wyłożeniem planu do publicznej wiadomości, przyjęciem i rozpatrzeniem uwag Mieszkańców, a ostatecznie uchwalenia planu trwa minimum 1,5 roku? Jeżeli miasto nie będzie mogło decydować o przebiegu np. dróg czasami bez zgody Mieszkańców, to nie powstanie żadna droga i dojdzie do paraliżu komunikacyjnego. Gmina reprezentując interes wszystkich Mieszkańców może zaplanować i wprowadzić za zgodą Rady Miejskiej inne przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzeni niż wnoszą Mieszkańcy, np. konieczną drogę, mając na względzie dobro całego miasta, jego prawidłowy rozwój oraz konieczność zapewnienia komunikacji.

 

Skończyliśmy już planować Gniotek i jest po wyłożeniach do uchwalenia, mamy gotową Retę i Kamionkę do wyłożenia. Po ciężkim starcie i wykopywaniu się z wieloletnich zaległości prace już idą sprawnie.

 

Z uszanowaniem - Stanisław Piechula

 

Polecane strony

Copyright © 2021 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT