• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Program Ireny Radomskiej

Uwagi do programu wyborczego Kandydatki Skutecznych Ireny Radomskiej.

Szanowni Mieszkańcy,

jako urzędujący burmistrz i jednocześnie kandydat na kolejną kadencję zdecydowałem odnieść się do programów poszczególnych Kandydatów, gdyż:

 

1 -  niektóre propozycje wyborcze moich kontrkandydatów zostały już zrealizowane w tej kadencji lub są w trakcie realizacji, co wprowadza czytelnika w błąd sugerując, że takie działania nie zostały jeszcze podjęte. W rzeczywistości ich proponowanie w programie wyborczym świadczy jedynie o braku wiedzy kandydata o tym, co dzieje się w naszym mieście, bądź o chęci manipulacji informacją.

 

2 – zawarto w nich nierealne jak na nasz budżet propozycje, co świadczy o braku wiedzy na temat konstrukcji budżetu i możliwościach finansach naszego miasta, mających na celu zaproponowanie nierealnych, naciąganych obietnic w celu pozyskania Państwa głosów

 

3 – chcę, by Państwo poznali moje zdanie w zakresie tych programów. Jako burmistrz zarządzający miastem znam jego potrzeby, wiem co można i trzeba zrobić, jaką inwestycję zrealizować a na jakie działanie Mikołowa w tej chwili nie stać.

 

Tak więc odnosząc się do programu Kandydatki na Burmistrza, Pani Ireny Radomskiej muszę stwierdzić, że zastosowała duży zawór bezpieczeństwa i nie obiecała żadnego terminu realizacji jakiejkolwiek swojej obietnicy, chociażby do przyszłej kadencji. Proponuje program niby wieloletni, czyli nie na jedną kadencję, a więc właściwie nie wiadomo, kiedy swoje obietnice zamierza spełnić i w wielu przypadkach czyim kosztem?

 

Analizując ten program, a także relacje osób biorących udział w spotkaniach Kandydatki i Skutecznych z mieszkańcami, wynika, że Pani Radomska w ogóle niewiele wie o mikołowskich sprawach, realizowanych inwestycjach i prowadzonych działaniach.  W obecnej kadencji w nic się nie angażowała na poziomie miasta i w niczym nie brała udziału, by rzeczywiście móc się konkretnie, merytorycznie i rzeczowo wypowiadać na jakikolwiek temat w zakresie funkcjonowania naszego miasta. I nic w tym dziwnego, skoro od dawna mieszka w Łaziskach.

 

Jednak pomijając to, kto Pani Irenie Radomskiej ten program napisał, prześledźmy poszczególne propozycje.

 

Poniżej swoje uwagi będę zamieszczał w treść programu Kandydatki po słowie UWAGI SP:

 

1. Mikołowskie rodziny zostają w Mikołowie - mieszkania dla potrzebujących.

 

Jednym z najpoważniejszych problemów Mikołowa jest brak mieszkań dla słabo i średnio zamożnych rodzin. To hamulec dla rozwoju miasta. W Mikołowie chętnie osiedlają się ludzie bogaci, których stać na własny dom. Natomiast jest wiele mikołowskich, młodych rodzin, które nie widząc dla siebie szans i perspektyw emigrują do większych miast, gdzie jest łatwiej o pracę i tańsze mieszkanie. Władze Mikołowa zostawiły je same z tym problemem. W czasach demokratycznej Polski, w naszym mieście zbudowano około 30 mieszkań komunalnych! Statystycznie wypada jedno mieszkanie na rok. Odwrócimy ten trend.

 

UWAGI SP: W tej kadencji po ponad 10 latach wreszcie wybudowano nowe osiedle 32 mieszkań na Nowym Świecie za ok. 5 mln zł. Obecnie termomodernizujemy oraz przebudowujemy os. Mickiewicza. Wile budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach gminnych zostało wyremontowanych. Dalsze prace nadal trwają.

 

Przystąpimy do rządowego projektu „mieszkanie plus”. Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Wiemy, na jakich zasadach Mikołów przystąpi do programu „mieszkanie plus”. Wykorzystajmy tę szansę!

 

UWAGI SP: Zgłosiliśmy się jako Gmina Mikołów do tego programu już jakiś czas temu, przedstawiliśmy koncepcję wybudowania osiedla przy ul. Waryńskiego w celu poprawy warunków mieszkaniowych mikołowian. W kontakcie z Ministrem Kandydatka była, gdy PiS nie wystawił swojego Kandydata i początkowo Pani Poseł Kloc popierała Panią Radomską. Teraz po rozpadzie koalicji Skutecznych i PiSu Poseł Kloc promuje z Ministrami swojego Kandydata. Jednak program „Mieszkanie Plus” choć bardzo by się przydał, to na chwilę obecną okazał się niewypałem rządu.  

 

Uruchomimy gminny program budownictwa komunalnego. Lepiej wykorzystamy miejskie pustostany, do współpracy nad rozwiązaniem problemów lokalowych zaprosimy spółdzielnie mieszkaniowe.

 

UWAGI SP: To jest fikcja osoby, która nie ma pojęcia oraz jest niezorientowana w temacie. W mieście nie ma pustostanów, które by można rozdawać z przeznaczeniem na mieszkania. Na każde mieszkanie jest kolejka oczekujących, niezależnie od tego czy jest to nowe, ładne czy stare i przeznaczone do remontu mieszkanie.

 

 

2. Miasto bez barier - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Około 12 proc. Polaków dotkniętych jest niepełnosprawnością. Dodając do tego osoby starsze i chore, kobiety w ciąży oraz ludzi z różnych powodów nie radzących sobie w życie, prawie 30 proc. mieszkańców naszego kraju wymaga wsparcia i pomocy. Te statystyki dotyczą także Mikołowa. Niestety, nasze miasto nie jest przyjazne osobom niepełnosprawnym. Symbolem stawianych im barier są budynki należące do Urzędu Miasta, łącznie z siedzibą główną magistratu, wydziałem promocji przy ul. Jana Pawła II czy Białym Domkiem.

 

UWAGI SP: Rzeczywiście przez lata poprzednich kadencji nie podejmowano tego tematu, jednak choć temat niepełnosprawnych należy do powiatu a nie gminy, to w tej kadencji powstała w Mikołowie Rada ds. Osób z Niepełnosprawnościami a w Urzędzie utworzyłem stanowisko Specjalisty ds. osób z niepełnosprawnościami. Współpracując wspólnie z osobami niepełnosprawnymi rozpoczęliśmy zmiany w przestrzeni publicznej polegające na m.in. na dostosowaniu przestrzeni publicznej do ich potrzeb, obniżeniu krawężników, oznaczeniu miejsc parkingowych, itp. Akurat „Biały Domek” jest doposażony w windę dla osób niepełnosprawnych. Natomiast ciężko jest remontować i przebudowywać Ratusz, podlegający pod konserwatora zabytków, by wykonać w nim windę, gdy jest tyle potrzeb i inwestycji potrzebnych dla mieszkańców.

 

Włączymy Mikołów do rządowego programu „Dostępność plus”.

 

 UWAGI SP: Znowu brak wiedzy o Mikołowie, który już został objęty tym programem, zgłosiliśmy się do tego i innych programów, np. Mieszkanie Plus, właśnie w tej kadencji. Niedawno przedstawiciele Urzędu i Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami podpisali w Warszawie porozumienie w tym temacie.

 

Pomożemy mikołowskim klubom sportowym w tworzeniu sekcji dla osób niepełnosprawnych.

 

UWAGI SP: W KS Burza Borowa Wieś, klubie przy Ośrodku Caritas Miłosierdzie Boże dla Niepełnosprawnych funkcjonuje sekcja łucznicza, do której należą osoby niepełnosprawne. Teren tego klubu jest przystosowywany właśnie do potrzeb tych osób. W Mikołowie odbywają się też zawody zawodników z klubu niepełnosprawnych - Jeźdźcy.

 

Na terenie miasta stworzymy miejsca dla matek, gdzie będą mogły nakarmić albo przewinąć dziecko.

 

UWAGI SP: Takie miejsce powstało i znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie.

 

Przeszkolimy przynajmniej jednego pracownika magistratu w zakresie języka migowego, aby osoby niedosłyszące nie miały problemów w załatwianiu urzędowych spraw.

 

UWAGI SP: Nie jest to konieczne, od dawna w urzędzie pracuje taka osoba, to wymóg ustawowy.

 

Wprowadzimy w Mikołowie obowiązek stosowania standardów projektowania, tak aby wszystkie nowe inwestycje w Mikołowie uwzględniały potrzeby zarówno 8-latka jak i 80-latka. Będzie to miasto przyjazne dla wszystkich.

 

UWAGI SP: Dla dzieci jest jak najbardziej przyjazne, natomiast dla osób starszych, niepełnosprawnych lub z wózkami taką funkcję pełni Specjalista ds. Osób z Niepełnosprawnościami, którego powołałem w tej kadencji. Zajmuje się opiniowaniem projektów inwestycyjnych pod kątem potrzeb tych osób.

 

Kostka brukowa (fazowana) utrudniająca życie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, rowerzystom i rodzicom z dziećmi w wózkach zostanie wyeliminowana z użycia na terenie miasta.

 

UWAGI SP: Koszty wymiany już wykostkowanych chodników byłyby marnotrawstwem pieniędzy chociażby tak brakujących do wykonania wielu nowych, potrzebnych i brakujących chodników. Wątpię czy mieszkańcy woleli by wymianę kostki niż budowę chodnika w ich okolicy?

 

 

3. Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Mieszkańcy nie mogą – jak teraz – bać się wieczornych spacerów po ulicach Mikołowa. Niedopuszczalne jest pijaństwo, chuligaństwo i akty wandalizmu. Zwłaszcza w miesiącach letnich śródmieście Mikołowa staje się jedną wielką restauracją „pod chmurką” ze wszelkimi tego konsekwencjami, jak zaczepki wobec przechodniów, wyłudzanie pieniędzy, nieobyczajne zachowanie. Sprawy bezpieczeństwa traktujemy kompleksowo.

 

Z budżetu miasta sfinansujemy dodatkowe policyjne patrole w śródmieściu.

 

UWAGI SP: Każdego roku dofinansowujemy Policję, która znajduje się w gestii Starostwa Powiatowego, na zakup samochodu i dodatkowe patrole w wysokości 70 tys. zł. Mikołów należy do 10% najbezpieczniejszych miast w Polsce.

 

Straż Miejska będzie aktywniej dbać o porządek i spokój.

 

UWAGI SP: W celu poprawienia funkcjonowania Straży Miejskiej, dbania aktywniej o porządek, trzeba ją dodatkowo doposażyć oraz zwiększyć zatrudnienie.  Można skierować dodatkowe środki finansowe na Straż Miejską, ale oczywiście kosztem rezygnacji z innego zadania. Oczywiście temat do rozważenia z Radą Miejską.

 

Zablokujemy przydzielanie nowych koncesji na sprzedaż alkoholu.

 

UWAGI SP: Rada Miejska w tej kadencji dokonała ograniczenia liczby zezwoleń prawie do obecnej liczby punktów sprzedających alkohol.

 

Będziemy zabiegać o wyeliminowanie tirów z ruchu na mikołowskim odcinku drogi nr 44 (od Auchan do Paniów)

 

UWAGI SP: Tutaj Kandydatka wykazała się brakiem znajomości przepisów, gdyż nie ma prawnej możliwości eliminowania określonego tonażu samochodów z dróg krajowych, dla których zarządcą jest GDDKiA.

 

Skrzyżowanie dróg 44 i 928 zostanie zbudowane zgodnie z wolą mieszkańców Gniotka.

 

UWAGI SP: Zapewnianie mieszkańców o załatwieniu czegoś, co nie leży w gestii miasta, a dróg krajowych nie jest uczciwe. Można się starać i zabiegać o to, by zarządca drogi wziął pod uwagę postulaty mieszkańców,  ale takie stwierdzenie jest bezpodstawną obietnicą, niemożliwą do zrealizowania. Wola mieszkańców nie zawsze równa się zgodności z prawem oraz obowiązującymi przepisami, do których jako gmina jesteśmy zobowiązani.

 

Zwrócimy baczniejszą uwagę na problemy występowania na terenie Mikołowa barszczu Sosnowskiego.

 

UWAGI SP: Każdy zwraca uwagę, nawet przechodzień. W obecnej kadencji pisaliśmy w tej sprawie do Ministra Środowiska. Usuwamy roślinę z  naszych, gminnych terenów. W ustawach nie ma przepisów zmuszających prywatnych właścicieli do usuwania tego chwastu z ich posesji/gruntów. Jedynie mogliśmy prowadzić akcję informacyjną, uświadamiającą, nakłaniać i prosić mieszkańców o usunięcie rośliny.

 

Sfinansujemy kursy specjalistyczne (np. prawo jazdy kat. C, kursy pierwszej pomocy, podstaw księgowości dla skarbników) dla strażaków ochotników rekomendowanych przez zarządy OSP.

 

UWAGI SP: Ciekawa propozycja. Warto zaznaczyć, że w budżecie gminy są zapewnione środki finansowe dla OSP. Zarząd OSP z urzędem decyduje na co w zgodzie z przepisami można je wydać.

 

 

4.Inwestujemy w dzieci i młodzież – edukacja

W Mikołowie przybywa mieszkańców, ale nie idzie za tym rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dotychczas zamykano w naszym mieście szkoły. My odwrócimy ten trend.

Ponownie uruchomimy szkołę w Śmiłowicach.

 

UWAGI SP: Obecnie w Śmiłowicach nie ma takiej ilości dzieci, by można tworzyć szkołę lub przedszkole. Ten temat już jest rozważany przy realizacji koncepcji rozwoju Śmiłowic. Zabiegamy o nowe tereny przeznaczone pod budowę nowej szkoły i przedszkola, by w przyszłości, gdy wzrośnie liczba dzieci taką inwestycję zrealizować.

 

W dzielnicach, gdzie będzie taka potrzeba wybudujemy lub rozbudujemy przedszkole i żłobek.

 

UWAGI SP: Przystąpiliśmy do projektowania rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniowach. Kupiliśmy teren pod budowę przedszkola w Borowej Wsi i przekształcamy go pod przedszkole. W miejsce starego przedszkola przy ul. Kownackiej w centrum miasta planujemy budowę nowego. Od nowego roku ruszy dofinansowanie Gminy do prywatnych żłobków.

 

 

Rozbudujemy Zespół Przedszkolno-Szkolny w Paniowach.

 

UWAGI SP: Przystąpiliśmy do projektowania rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniowach.

 

W konsultacjach z rodzicami oraz radami dzielnic i sołectw, zaplanujemy rozwój szkolnictwa w całym mieście.

 

UWAGI SP: W tym zakresie niezłych problemów dostarczył nam obecny rząd narzucając reformę edukacji, z czym przy nieplanowych dużych wydatkach musimy sobie poradzić. Jednak nad koordynacją rozwoju szkół i przedszkoli pracuję z dyrektorami tych placówek jako specjalistami, gdyż oni mają najlepszą wiedzę w zakresie edukacji, potrzeb oraz możliwości. Trudno ustalać działania w pewnych dziedzinach z osobami, które nie mają pojęcia w danych tematach.  Jednak zawsze jestem otwarty na dialog z mieszkańcami, w dziedzinie edukacji w mieście również.

 

 

Wesprzemy merytorycznie placówki oświatowe, aby lepiej radziły sobie z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków zewnętrznych.

 

UWAGI SP: Uważam, że obecnie w tym zakresie placówki mają bardzo dobre wsparcie Urzędu i wykorzystują środki zewnętrzne zgodnie ze swoimi potrzebami i chęciami, aplikując po nie w ramach różnorodnych programów – krajowych jak i zagranicznych.

 

Unowocześnimy szkolną bazę sportową i rekreacyjną.

 

UWAGI SP: W realnych planach w tym zakresie mamy budowę wielofunkcyjnego boiska w Mokrem oraz konieczność rozbudowy sali gimnastycznej na Kamionce.

 

W porozumieniu ze starostwem  powiatowym wzbogacimy ofertę szkół wszystkich szczebli o praktyczną edukację biznesową warsztaty, seminaria, spotkania z przedsiębiorcami i managerami – ludźmi, którzy posiadają praktyczną wiedzę o biznesie i finansach). Uczmy młodych samodzielności i przedsiębiorczości!

 

UWAGI SP: Nie rozumiem intencji? Miasto zajmuje się swoimi szkołami podstawowymi, a starostwo swoimi ponadpodstawowymi. Każda ze szkół realizuje obowiązujące programy i mnóstwo zajęć ponadobowiązkowych w takim zakresie, w jakim są oczekiwane przez uczniów i rodziców. Mikołowskie szkoły posiadają bardzo szeroką ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów wszystkich klas. Gdyby była taka potrzeba szkoły mają wolną rękę w propozycjach dla młodzieży zgodnie z przepisami prawa.

 

Będziemy zabiegać, aby w Mikołowie powstała przynajmniej jedna filia państwowej szkoły wyższej. Nadanie statusu miasta akademickiego podniesie nie tylko prestiż miasta, ale będzie też atrakcyjną ofertą edukacyjną dla absolwentów naszych szkół średnich.

 

UWAGI SP: Znając Mikołów, nie widzę takich możliwości lokalowych ani potrzeb czy chęci uczelni wyższych robienia tu filii. Takie pomysły nawet większych miast kiepsko się kończyły i uważam, że nie należy mieć przerostu ambicji i szukać mnożenia kolejnych wydatków. Proszę sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie, kosztem czego zostanie ta obietnica zrealizowana? W miastach, które tworzyły filie uczelni wyższych na swoim terenie, równocześnie dotowały i znacząco wspomagały je finansowo.

 

 

5. Nikt nie będzie sam – sprawy społeczne i seniorzy.

Obowiązkiem każdego samorządu w zakresie polityki społecznej jest stworzenie równych szans dla wszystkich mieszkańców oraz wspieranie najsłabszych i seniorów. Tej dewizy  będziemy się trzymać.

 

UWAGI SP: Tej dewizy cały czas się trzymamy i ją rozwijamy. Mikołów w tej kadencji w szczególności zadbał właśnie o sprawy społeczne, senioralne i osób z niepełnosprawnościami.  

 

Przy współpracy z  instytucją analityczną (szkoła wyższa, ośrodek badawczy) przeprowadzimy diagnozę społeczną Mikołowa. Chcemy dokładnie wiedzieć, kto i jakiego wsparcia potrzebuje? Na tej podstawie uruchomimy kierunkowe, wyspecjalizowane i skuteczne programy nie tylko  pomocy, ale także aktywizacji społecznej.

 

UWAGI SP: Ja nie muszę uruchamiać analiz, które w tym przypadku są stratą czasu i pieniędzy. Słucham mieszkańców i wspólnie z nimi rozwijam to czego potrzebują, oczekują i co miasto może realizować. A jak takie działanie funkcjonuje wystarczy popatrzeć na rozwijające się aktywności poszczególnych grup społecznych: seniorów, młodzieży, dzieci i ogólnie - mieszkańców.

 

Sprawy osób najuboższych, potrzebujących prowadzi nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizuje maksymalnie taką pomoc, jaką zapewniają programy rządowe i w tym zakresie nie ma wiele własnej inicjatywy. Stawiam na naukę pracy i zawodu m.in. w Centrum Integracji Społecznej oraz szkolenia dla takich osób, by mogli wystartować i żyć z własnej pracy, a nie zapomóg.

 

W budynku po dawnym żłobku przy ul. Konstytucji 3 Maja, uruchomimy Dzienny Dom Aktywnego Seniora. Stworzymy miejsce, w którym osoby starsze będą mogły nie tylko spędzać czas i realizować swoje pasje, ale także szukać pomocy w życiowych sprawach (zdrowie, finanse, porady prawne)

 

UWAGA SP: Co do tego budynku mamy już gotowy projekt remontu. Będzie to miejsce kultury, historii i sztuki oraz edukacji dla dzieci i młodzieży w tym zakresie – nasze Mikołowskie Centrum Kultury poza MDK. Chcemy, by powstało tam mikołowskie Muzeum (dziś zajmujące pomieszczenia do remontu w Białym Domku), wraz z galerią kilkuset obrazów, które Mikołów posiada w swoich zbiorach po plenerach malarskich a które nie zostały należycie wyeksponowane, Instytut Mikołowski (już tam musiał się przenieść z uwagi na katastrofalny stan budynku na ul. Jana Pawła II 8) oraz Mikołowskie Towarzystwo Historyczne.

Miejsce dla seniorów zaczęliśmy tworzyć tuż obok, w Dziennym Domu Pomocy, gdzie zagospodarowano na potrzeby podopiecznych teren - powstał ładny ogród z altanką, planujemy remontować budynek DDP. A jak uda nam się przenieść na ul. Kolejową wydawanie posiłków dla podopiecznych MOPSu, to rozwinie się w tym miejscu właśnie ośrodek pomocy dla Seniorów. W Mikołowie prężnie działa Mikołowska Rada ds. Seniorów, w Urzędzie powołałem Specjalistę ds. polityki senioralnej.

 

Wiele spraw związanych z pomocą społeczną chcemy oddać w ręce organizacji pozarządowych. Przygotujemy dla nich program profesjonalnej współpracy opartej także na projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

UWAGI SP: Pani Radomska, Kandydatka na burmistrza znowu nie wie, że dokładnie to już robimy w Mikołowie. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi i prowadzenie przez nich wielu tematów, realizowanych zadań i projektów cały czas się odbywa. Powołałem w urzędzie koordynatora ds. organizacji pozarządowych, który rozkręcił działalność tych podmiotów. Na temat liczb – jakich i ile organizacji działa można się zorientować ze sprawozdań lub podczas organizowanych Dni Aktywności Społecznej.

 

Wdrożymy system pomocy osobom samotnym, starszym i schorowanym, świadczonej w miejscu zamieszkania.

 

UWAGI SP: Takie działania cały czas prowadzi MOPS i właśnie niektóre organizacje. Nie jest to nic nowego dla naszej gminy.

 

Uniezależnimy mikołowską Radę Seniorów od władz miasta. Wśród osób kierujących Radą nie będzie radnych ani osób zawodowo związanych z magistratem albo podległymi jednostkami.

 

UWAGI SP: Rada Seniorów w obecnym skladzie  ma tylko jedną osobę ( radną) spełniającą te przesłanki - na stanowisku Wiceprzewodniczacej Rady Seniorów-  jest p. Krystyna Świerkot ( kandydatka z obozu Skutecznych p. Radomskiej). W Radzie działają osoby niezależne, niezwiązane z urzędem, radą miejską ( poza Panią Świerkot) i jednostkami miejskimi. Więc nie wiem od kogo i po co uniezależnić osoby niezależne. Rada ma charakter doradczy -  doradza burmistrzowi i radzie miasta. Ten punkt programu nie tylko obraża obecnych członków Rady Seniorów, co świadczy o braku wiedzy na temat jej działania i realizowanych zadań ale dodatkowo chce usuwać z tej Rady członków własnego komitety, co zresztą w pełni popieram :-)

 

Wzmocnimy rolę „sołtysówek” nadając im status lokalnych świetlic społecznych.

 

UWAGI SP: Można zmieniać nazwy i wymyślać nowe funkcje ale zwał jak zwał już dziś w sołtysówkach z powodzeniem toczy się działalność społeczna i kulturalna, a ostatnimi laty dodatkowo jest wspierana coraz bardziej przez Dom Kultury i filie biblioteczne. Zmiana nazwy to żaden pomysł na wzmocnienie działalności.

 

Na szerszą niż obecnie skalę stosowane będą konsultacje społeczne z mieszkańcami.

 

UWAGI SP: Oczywiście można konsultować szerzej i zapewne dłużej, jednak uważam, że po coś są wybierani radni, sołtysi i rady sołectw, by to te gremia i osoby reprezentowały środowiska lokalne, co przyśpiesza decyzyjność. W wielu ważnych sprawach dla lokalnych środowisk cały czas stosujemy konsultacje. W niektórych dziedzinach na Urząd nałożony jest ustawowy obowiązek konsultowania spraw.

 

 

6. Pieniądze zostają w mieście - przedsiębiorczość

Planując przyszłość Mikołowa należy dobrze zdiagnozować jego gospodarcze mocne i słabe strony. Musimy zdawać sobie sprawę, że podobnie jak wszystkie kilkudziesięciotysięczne miasta znajdujemy się w swego rodzaju rozwojowej pułapce. Rynek usług szuka szerszych możliwości zbytu a przemysł atrakcyjniejszych ofert lokalizacyjnych. Zdając sobie sprawę z tych zagrożeń musimy stworzyć mocne fundamenty dla rozwoju mikołowskiej gospodarki opierając się na zewnętrznych inwestorach oraz lokalnych przedsiębiorcach.

Z udziałem wszystkich zainteresowanych stron powołamy okrągły stół do wyjaśnienia i rozwiązania konfliktu między mieszkańcami a przedsiębiorcami na Nowym Świecie.

 

UWAGI SP: Wszelkie możliwe spotkania i dyskusje w tym zakresie się odbyły. Odpowiednie zapisy regulujące są zaplanowane w planie zagospodarowania, by nie powstały żadne nowe niedopuszczalne dla tego terenu podmioty działalności gospodarczej oraz by dotychczasowe podmioty działające na tym terenie do zapisów się dostosowały i współegzystowały obok siebie.

 

Powołamy Radę Gospodarczą przy burmistrzu Mikołowa. Chcemy zaprosić  przedsiębiorców do współpracy przy planowaniu tempa oraz kierunku rozwoju naszego miasta.

 

UWAGI SP: Nie wiem jak można zaplanować z kimś tempo rozwoju miasta, jednak gmina już nie ma znaczących terenów, które by można przeznaczać pod przemysł. Istniejące tereny przemysłowe mają już określone swoje możliwe kierunki rozwoju lub funkcjonowania. Natomiast spotkania z osobami prowadzącymi wszelką działalność gospodarczą od tej najmniejszej do największej odbywały się w czasie całej kadencji. Każdego przedsiębiorcę, jak i mieszkańca traktujemy z należną życzliwością i staramy się rozwiązywać sprawy najlepiej jak to możliwe.

 

 

Poprzez korzystne warunki inwestycyjne zahamujemy ucieczkę przedsiębiorców z Mikołowa do żorsko-jastrzębskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 

UWAGI SP: Nie wiem o jakich korzystnych warunkach inwestycyjnych może myśleć Kandydatka. W Mikołowie niestety nie ma w ogóle takich terenów gminnych, na których można by takie strefy stworzyć.

 

Stworzymy mikołowski inkubator przedsiębiorczości, gdzie ze wsparciem miasta będą mogły się rozwijać start-upy.

 

UWAGI SP: Pomysł ciekawy, był już rozważany, jednak nie było większego zainteresowania, no i oczywiście podstawowe pytanie z czego zostanie sfinansowane?

 

Ogłosimy doroczny konkurs na mikołowski biznes plan. Nagrodę 10 tys. zł zdobędzie przedsiębiorca, który swój pomysł zrealizuje w naszym mieście.

 

UWAGI SP: Taki sobie pomysł na wydanie 10 tys. zł.

 

Wykorzystamy możliwości, jakie daje Partnerstwo Publiczno-Prywatne oparte na przejrzystych zasadach. Jest to powszechna, choć niestosowana w Mikołowie formuła współpracy samorządu z przedsiębiorcami. Dzięki PPP zagospodarujemy teren po wyburzonej komendzie policji w Rynku.

 

UWAGI SP: Dokładnie na miejsce po starej policji i kilku budynków do termomodernizacji mamy zaawansowane rozmowy właśnie w formule PPP z inwestorami. Część z nich może być kończona w kolejnej kadencji, jednak pod warunkiem, że ostateczne koszty ich realizacji nie obciążą nadmiernie budżetu miasta, co mogłoby doprowadzić do problemów z uchwalaniem budżetu.

 

Wprowadzimy ulgi i zwolnienia podatkowe dla  przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

 

UWAGI SP: Od takich aktywności jest Urząd Pracy, który zapewnia różne możliwości i finansowania w tym zakresie.

 

Przywrócimy Zakładowi Usług Komunalnych status spółki prawa handlowego. Pozwoli to na realizowanie przez ZUK zadań porządkowo-remontowych, które miasto zleca obecnie zewnętrznym firmom.

 

UWAGI SP: Dokładnie taki pomysł był analizowany mniej więcej w połowie kadencji i okazał się nieopłacalny. ZUK może wszelkie prace wykonywać we własnym zakresie, jednak zlecanie ich na zewnątrz jest zdecydowanie tańsze niż zatrudnianie pracowników i wykonywanie ich we własnym zakresie. Realizacja takiego pomysłu może podnieść koszty tego, co dziś jest robione taniej.

 

Podejmiemy rozmowy z Tauron Dystrybucja na temat usprawnienia przesyłu energii dla Mikołowa. Zapobiegnie to częstym w naszym mieście przerwom w dostawie prądu.

 

UWAGI SP: W mieście nie ma i nie było problemów z dostawami prądu. Problemy w sołectwach są usuwane przez Tauron na bieżąco poprzez m.in. naprawę sieci, wymianę linii, stacji transformatorowych i innych urządzeń przesyłowych.

 

 

7. Miasto dla ludzi.

Dzielnice, osiedla i sołectwa tworzą Mikołów. Infrastruktura miejska ma ułatwiać codzienne życie mikołowian i gości.

Wzmocnimy udział mieszkańców w sprawowaniu władzy i zwiększymy ich zaufanie do instytucji publicznych.  Chcemy wprowadzić uczciwe i przejrzyste reguły funkcjonowania mikołowskiego samorządu.

 

UWAGI SP: Miasto stało się transparentne i otwarte. Mieszkańcy mają coraz lepszy kontakt z władzami, urzędem, urzędnikami.  

 

Dobór kadr do pracy w magistracie i podległych instytucjach oprzemy wyłącznie na kryterium kwalifikacji i kompetencji.

 

UWAGI SP: Dokładnie takie zasady panują, ponieważ to jest wymóg ustawowy, zatrudnienie na stanowiska realizowane są w konkursach poprzez nabór pracowników w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. Chcąc to zmienić należy kandydować do sejmu i zmienić zapisy ustawy.

 

W sprawach kluczowych dla miasta będziemy szukali porozumienia ponad politycznymi podziałami.

 

UWAGI SP: W całej kadencji większość radnych pracowała z burmistrzami ponad podziałami i rozumiała na czym to polega nie tylko w kluczowych ale w wszystkich sprawach. Jedynie radni - obecni skuteczni kandydaci nie stosowali się do współpracy ponad podziałami, próbując zablokować działania całej Rady i opóźnić wiele potrzebnych inwestycji i projektów.

 

 

Jeżeli mieszkańcy tego zechcą, utworzymy kolejne dzielnice. Rady Dzielnic stanowić będą organy pomocnicze dla samorządu gminnego.

 

UWAGI SP: Temat do decyzji rady miasta, był już podejmowany w tej kadencji.

 

 

Wzmocnimy rolę sołectw, m.in. poprzez bardziej racjonalne wydatkowanie funduszu sołeckiego. Nie likwidując środków sołeckich przeprowadzimy szerokie konsultacje w sprawie wyodrębnienia z budżetu gminy również Funduszu Sołeckiego, dającego prawo do uzyskania dotacji z budżetu państwa.

 

UWAGI SP: Funduszu sołeckiego nie chcą same sołectwa, gdyż obecny sposób finansowania sołectw pozwala im na dowolne wydatkowanie swoich środków. W przypadku utworzenia funduszu sołeckiego będą to mogły być tylko zadania określone dla samorządu. Tak więc sołectwa mogą sobie wybrać jaką formę finansowania sobie życzą, jednak jak dotychczas wolały nie zmieniać sposobu przekazywania pieniędzy na sołectwa.

 

Wprowadzimy  jawne głosowania podczas posiedzeń Rady Miasta. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jak głosują ich radni.

 

UWAGI SP: Ponowny brak wiedzy o następujących zmianach. Od nowej kadencji będzie głosowanie elektroniczne i zawsze rejestrowane imiennie. Proponuję zapoznać się z dokumentacją z sesji Rady Miejskiej.

 

Wzmocnimy udział mieszkańców w decydowaniu o wydatkach miasta. Docelowo chcemy przeznaczyć na budżet obywatelski 2 mln zł rocznie, upraszczając jednocześnie zasady składania wniosków.

 

UWAGI SP: Oczywiście na BO można przeznaczyć dowolną wielkość budżetu całego miasta ale trzeba mieć świadomość, że kosztem czegoś innego. O wielkości środków przeznaczonych na BO nie decyduje burmistrz czy kilku radnych ale cała Rada Miejska.

 

Spopularyzujemy ideę inicjatywy lokalnej, drugiego – obok budżetu obywatelskiego – narzędzia pozwalającego mieszkańcom decydować o wydatkach miasta. Na inicjatywy lokalne zgłaszane przez mieszkańców przeznaczymy więcej środków.

 

UWAGI SP: Cenna choć trudna do realizacji inicjatywa, która już funkcjonuje w mieście. Jej efektem np. jest zakup szafek dla uczniów w SP nr 6 Borowej Wsi.

 

Uporządkujemy proces tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Inicjowane przez urząd zmiany granic i przeznaczenia działek muszą akceptować mieszkańcy.

 

UWAGI SP: W rozpoczętej procedurze powinniśmy zakończyć planowanie całego miasta w kolejnej kadencji. W inny sposób nie da się zrealizować w takim czasie około 1300 oczekujących na rozpatrzenie wniosków, a takie propozycje to demagogia. Jeżeli miasto nie będzie mogło decydować o przebiegu np. dróg czasami bez zgody mieszkańców, to nie powstanie żadna droga i dojdzie do paraliżu komunikacyjnego. Tylko rozpoczętym obecnie sposobem zmiany planów można zadowolić większość mieszkańców w okresie kolejnej kadencji . Inne sposoby rozwloką zmiany w przestrzeni miejskiej na długie lata.

 

Usprawnimy  funkcjonowanie miejskich spółek i zakładów. Zakład Inżynierii Miejskiej opracuje plan budowy farmy fotowoltaicznej. Jeżeli taka inwestycja okaże się opłacalna, ZIM zmniejszy własne koszty zużycia energii, co może przełożyć się na obniżenie ceny wody.

 

UWAGI SP: Farma fotowoltaiczna była dokładnie przeanalizowana i uznaliśmy, że lepiej przeznaczyć pozyskane 4 mln zł na dofinansowanie fotowoltaiki dla indywidualnych mieszkańców, niż budować taką farmę dla miasta. Budowa fotowoltaiki bez dofinansowania nie jest opłacalna, a więc zrezygnowaliśmy z takiej możliwości przeznaczając dofinansowanie mieszkańcom. Osoby, które nie dostały się do tego projektu znajdują się na liście rezerwowej i obecnie staramy się o zdobycie kolejnego dofinansowania.

 

Rozwiążemy problem dostępności toalet na terenie całego miasta. Toaleta w centrum musi spełniać standardy XXI wieku.

 

UWAGI SP: Nowe toalety ogólnodostępne, w tym dla niepełnosprawnych, są już zaprojektowane i powstaną w remontowanych kamienicach przy Rynku i ul. Jana Pawła II. Jak powstaną to obecne toalety będą remontowane. Dodatkowo powstaną toalety przy Centrum Przesiadkowym i na Plantach.

 

W trosce o urbanistyczny i estetyczny ład, wprowadzimy wysokie standardy architektoniczne do przestrzeni publicznej w mieście, w tym tzw. uchwałę krajobrazową.

 

UWAGI SP: Uchwała jest już gotowa, przechodzi ostatnie konsultacje i zostanie przedstawiona nowej Radzie Miejskiej.

 

 

Dla wygody Mikołowian i gości będziemy rozbudowywać parkingi i miejsca postojowe.

 

UWAGI SP: Całą kadencję tworzymy nowe parking i miejsca postojowe. Są też już gotowe plany stworzenia parkingów dla osiedli: Słowackiego (właśnie powstaje), Mickiewicza i zapewne innych. Powstanie też parking przy szpitalu na Waryńskiego.

 

Postaramy się o punkty ładowania samochodów elektrycznych.

 

UWAGI SP: o powstanie takiego punktu zabiegają firmy zajmujące się budową punktów do ładowania samochodów.  Na chwilę obecną nie warto się śpieszyć, gdyż jest to drogie i niezbyt jeszcze popularne rozwiązanie. Mamy to na uwadze. Cały czas powstają lepsze i tańsze modele, wiec czekamy na a zapewne zaczną powstawać z inicjatywy przedsiębiorców i nie trzeba będzie za to w ogóle płacić.

 

Uporządkujemy Mikołów również w Internecie. Ograniczymy ilość urzędowych kont na portalach społecznościowych, tak aby urzędnicy mogli efektywniej pracować na rzecz mieszkańców naszego miasta.

 

UWAGI SP: Zdecydowanie będę rozwijał przepływ informacji i możliwości kontaktowania się mieszkańców z urzędem wszelkimi dostępnymi mediami, by ułatwiać mieszkańcom dostęp do urzędu, urzędników i pomagać oszczędzać czas. Chcę by mieszkaniec mógł sobie wybrać dowolną drogę załatwiania spraw i dostępu do informacji. Internet trzeba wykorzystywać, a nie ograniczać wracając do ciemnogrodu !

 

Nakłady inwestycyjne, jakie starostwo ponosi na rzecz gmin powiatu, muszą być proporcjonalne i zależne od wielkości. Mikołów nie może tracić z tego powodu, że jest największy.

 

UWAGI SP: Zdecydowanie powiat powinien proporcjonalnie do ilości dróg dzielić finanse na ich utrzymanie ale niewiedzą w temacie jest mówienie, że Mikołów jest pod tym względem największy, gdyż najwięcej dróg powiatowych jest w Orzeszu.

 

Zadbamy o nasze interesy w Metropolii. Nie pozwolimy – jak to się niedawno stało –  abyśmy byli pomijani przy planowaniu wspólnych tras dojazdowych na lotnisko Pyrzowice.

 

UWAGI SP: W Metropolii wszyscy włodarze współpracują zgodnie, a Mikołów nie jest w województwie pępkiem świata i trudno przekonywać włodarzy wielu większych miast, które też nie mają połączenia z Pyrzowicami, że właśnie Mikołów powinien takie połączenie posiadać kosztem finansów innych. Dzięki zgodnej współpracy Mikołów otrzymał 2 mln zł dofinansowania do budowanej drogi Dzieńdziela.

 

Wzmocnimy partnerskie relacje z Katowicami, zwłaszcza jeżeli chodzi o wspólne projekty gospodarcze.

 

UWAGI SP: Właśnie podpisaliśmy z Katowicami i Nadleśnictwem wspólny projekt odnowy Stargańca. Nie mieliśmy jak dotąd innych propozycji ani wspólnych pomysłów, działamy w ramach Metropolii, zgromadzenia Subregionu Centralnego.

 

Nawiążemy współpracę z Jastrzębiem-Zdrój, które pilotuje w ministerstwie Infrastruktury projekt wznowienia połączeń kolejowych między tym miastem a Katowicami.

 

UWAGI SP: Nie jest to konieczne, taka umowa już jest podpisana.

 

 

8. Dla zdrowia mieszkańców – sport i rekreacja

Mikołów nie jest miastem, gdzie władze muszą dopłacać do sportu wyczynowego na wysokich szczeblach ligowych. Zadania naszego samorządu w tej dziedzinie sprowadzają się do podniesienia standardów oferty rekreacyjnej i sprawiedliwego podziału dotacji między miejskie kluby sportowego.

 

Doprowadzimy do rozwiązaniu konfliktu o władzę w AKS Mikołów. Klub finansowany jest z miejskich pieniędzy. Miasto musi mieć pewność, że pieniądze mieszkańców są wydatkowane zgodnie z prawem.

 

UWAGI SP: Pieniądze miasta są wydatkowane zgodnie z prawem i dla dobra setek dzieci trenujących w mikołowskich klubach, w tym także w AKSie. Miasto jednak nie ma władzy nad stowarzyszeniami ani uprawnień, by ingerować w konflikty generowane przez osoby chcące zarządzać klubami. Dlatego miasto nie powinno wykorzystywać faktu dofinansowania do szantażowania lub wpływania na sprawy wewnętrzne stowarzyszeń. Obecnie mikołowski AKS odnosi więcej sukcesów niż kiedyś i funkcjonuje zadowalająco.

 

Zmienimy zasady wsparcia dla klubów. Wysokość dotacji uzależnimy od procentowego udziału w rozgrywkach zawodników z Mikołowa. Mieszkańcy naszego miasta nie będą finansować karier sportowców z Rudy Śląskiej, Tychów czy Katowic.

 

UWAGI SP: Temat godny dyskusji ale gdyby go podjąć zbyt ostro zapewne trzeba by zlikwidować wiele sekcji, a może i drużyn. Zmiany w tym zakresie muszą następować ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie.

 

Miasto pomoże mikołowskim klubom w pozyskiwaniu zewnętrznych sponsorów.

 

UWAGI SP: Miasto cały czas w tym pomaga i każdy klub, który chce wystąpić o dofinansowanie może skorzystać z pomocy urzędu już od dawna.

 

Miejski basen nie może przynosić wstydu miastu. Opracujemy biznesplan, który pozwoli nadać obiektowi nowoczesne standardy i ograniczyć do minimum miejskie dotacje na jego utrzymanie.

 

UWAGI SP: Zapraszam i czekam z otwartymi ramionami. Tym bardziej, że żaden miejski basen nie przynosi korzyści ani nawet nie wychodzi na zero. Kilku wstępnie zainteresowanych inwestorów zrezygnowało po analizie finansowej. Niestety basen otwarty będziemy musieli wyremontować sukcesywnie sami i taki plan już co roku realizujemy.

 

Uruchomimy miejski program „nasze podwórko”.  Docelowo w każdej dzielnicy i sołectwie powstanie plac zabaw dla dzieci z infrastrukturą służącą integracji wszystkich pokoleń (ławki, stoliki do gry w szachy).

 

UWAGI SP: Dokładnie tak się już stało, dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Prawie w każdym sołectwie i dzielnicy takie miejsce powstało i się rozwija. Kolejne budżety doprowadzą do takiego efektu, który zaplanowaliśmy, ponieważ to narzędzie, w którym na projekty zgłoszone przez mieszkańców głosują mieszkańcy. To bardzo dobry wskaźnik potrzeb oraz narzędzie ich realizacji.

 

Opracujemy program rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie Mikołowa ( bezpieczne drogi dla rowerów, pasy rowerowe), nowoczesne stojaki rowerowe pojawią się przed wszystkimi instytucjami miejskimi, wprowadzimy obowiązek stosowania standardów rowerowych w miejskich inwestycjach.

 

UWAGI SP: Rowery to wspaniała rzecz ale i w tym temacie należy zachować zdrowy rozsądek. Przeprowadzona analiza możliwości wprowadzenia tras rowerowych w już istniejącym układzie drogowym, szczególnie starówki, nie daje możliwości wprowadzania osobnych ścieżek rowerowych bez uszczerbku na chodnikach dla pieszych i bezpiecznej szerokości ulic. W kolejnej kadencji chciałbym połączyć szlakiem pieszo rowerowym Mokre – Ogród Botaniczny i Bujaków, a ścieżki rowerowe tworzyć tam, gdzie jest ku temu możliwość, a nie na siłę kosztem ogrodzeń i prywatnych działek mieszkańców, do czego by doprowadzało wciskanie ścieżek rowerowych na wąskich drogach.

 

 

9. Miasto ważnych wydarzeń – kultura i promocja.

We współczesnym, konkurencyjnym świecie, identyfikacja wizerunkowa i marka mają kluczowe znaczenie także dla rozwoju samorządów. Niestety, Mikołów nie wykorzystuje w pełni swojego promocyjnego potencjału. Chcemy przywrócić Mikołowowi markę, splendor i szacunek.

Dzięki koronacji obrazu Matki Bożej Śnieżnej Mikołów znalazł się na ważnym i szlaku turystyki religijnej i pielgrzymkowej. Wykorzystamy tę szanse i skoordynujemy działania promocyjne we współpracy z proboszczem Bazyliki św. Wojciecha.

 

UWAGI SP: Gmina zawsze wspomagała wszelkie wydarzenia promujące miasto, w tym także kościelne. Uważam, że dotychczasowe zaangażowanie i plany w tym zakresie są wystarczające. Wszystkie obiekty i zabytki sakralne oraz ich renowacje zawsze były i będą wspomagane przez gminę i jest to robione za zadowalający poziomie dla obu stron.

 

Zmienimy zasady organizacji Dni Mikołowa. Wyprowadzimy imprezę z centrum miasta na tereny rekreacyjne. Zmienimy także formułę. Oprócz występów gwiazd, Dni musza stać się przeglądem miejskiej aktywności kulturalnej, sportowej i społecznej. W ramach imprezy zorganizujemy regionalny festiwal wolontariatu i dobroczynności.

 

UWAGI SP: Co do Dni Mikołowa, to warto rozważyć ich powrót na czerwiec ale nie wyobrażam sobie ich nigdzie indziej jak na Rynku. To centrum i wizytówka naszego miasta na największą miejską imprezę. Dzięki muzykom z Krawczyka 21 mamy trzydniowe Dni Mikołowa i mam nadzieję, że na stałe wpisze się pierwszy ich dzień w piątek na Krawczyka 21 z festiwalem kolorów J Poza doborem gwiazd nic bym w nich nie zmieniał.

 

Inne oblicze zyskają Mikołowskie Dni Muzyki. Organizacja tej imprezy wymaga sporych dotacji z budżetu miasta przy niewspółmiernie małych efektach promocyjnych. Rozszerzymy ofertę o inne, bardziej przystępne i popularne gatunki muzyki (opera, operetka, rockowe standardy w klasycznym wykonaniu).

 

UWAGI SP: Mikołowskie Dni Muzyki już zostały mocno zmienione i dodano inne gatunki muzyki ale takiej, by zachować ich kulturalny i wysoki poziom artystyczny. W dodatku objęły one swoim zasięgiem także sołectwa, wiec z festiwalem wychodzimy poza Centrum umożliwiając wszystkim mieszkańcom dostęp do proponowanych koncertów. Teraz tylko trzeba dobierać odpowiedni repertuar, co pozostawiam organizatorom – muzykom MDK.

 

Zmienimy hasło promocyjne Mikołowa. „Ogród życia” jest sformułowaniem nietrafionym, utożsamiającym Mikołów tylko ze Śląskim Ogrodem Botanicznym, co – przy całym uznaniu dla ŚOB – zawęża i ogranicza postrzeganie naszego miasta.

 

UWAGI SP: Jednym z unikalnych wyróżników naszego miasta jest właśnie Ogród Botaniczny, dlatego to logo i hasło tak dobrze charakteryzuje zielony charakter naszego miasta. By to logo jak najbardziej do nas pasowało podjąłem inicjatywę przekształcenia całego Mikołowa w zielony ogród sadząc jak najwięcej drzew, tworząc jak najwięcej skwerów i dbając o estetykę, co zdecydowanie odmieniło oblicze Mikołowa. To dopiero początek naszych działań w tym zakresie.

 

Z wykorzystaniem środków zewnętrznych zbudujemy w Mikołowie Ośrodek Kultury z prawdziwego zdarzenia, otwarty dla amatorów, organizacji pozarządowych, zespołów muzycznych, niezależnych animatorów i grup nieformalnych.

 

UWAGI SP: Jestem całym sercem za, tylko takie środki zewnętrzne już nie istnieją. Miasto ma gotowy projekt budowy amfiteatru na terenach za obecnym Domem Kultury, jedynym problemem jest potrzebna kwota około 40 mln zł na inwestycję (1/5 całego budżetu miasta), a potem zatrudnienie odpowiedniego personelu i utrzymywanie tego obiektu na odpowiednim poziomie.

Opowiadanie o niejakim zdobyciu „jakoś” i „gdzieś” środków zewnętrznych, stało się u wielu osób nie mających pojęcia o obecnych możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych jakimś sposobem na czarowanie wyborców. Proszę określić z jakiego programu, gdzie i ile są Państwo w stanie zdobyć środków na proponowane inwestycje?

Obecnie trzeba wyremontować istniejący Dom Kultury i bagatela trzeba na to ponad 10 mln zł, na co złożyliśmy projekt w celu pozyskania dotacji w jedynym możliwym na cen cel programie, jednak po rozstrzygnięciu znaleźliśmy się na liście rezerwowej. 

 

 

Rozbudujemy ofertę spędzania wakacji w mieście  o wakacyjne spektakle teatralne dla dzieci.

 

UWAGI SP: Ponownie brak wiedzy o Mikołowie, gdyż w Bibliotece nie tylko w wakacje ale co sobotę odbywają się spektakle teatralne. Ponadto Mikołów zapewnia wiele miejsc i sposobów spędzania wakacji dla różnych grup społecznych i wiekowych w mieście. Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna wraz z filiami, MOSIR, Śląski Ogród Botaniczny, świetlica środowiskowa, harcerze oraz organizacje pozarządowe itd., zapewniają zajęcia wakacyjne dzieciom w ramach kolonii, półkolonii, wycieczek, spotkań, warsztatów artystycznych itd.

 

Zmienimy  model wydawania środków na działania kulturalne i promocyjne, tak aby organizowane u nas imprezy przyciągały do Mikołowa także turystów (festiwale wielodniowe, imprezy regionalne i ogólnopolskie, zloty i spotkania grup artystycznych, hobbystycznych itp.).

 

UWAGI SP: Tyle imprez i inicjatyw ile rozwinęło się w tej kadencji nie było nigdy w Mikołowie. Organizatorzy wspaniale prowadzą przeróżne ich formy oraz kultywują te, które od lat się przyjęły, a Mikołów odwiedza wielu gości, którzy chwalą nas za szeroką gamę rozrywkowo – kulturalną. Cieszy mnie inicjatywa i zapał oraz pomysłowość naszych organizatorów, dlatego pozostawiam im wolną rękę w tym, czym nas ciągle zaskakują. Nic bym nie zmieniał, tylko sprzyjał inicjatywie i pomysłom naszych promotorów kultury i sztuki. Mamy tyle wspaniałych starych i nowych inicjatyw jak Rajd Samochodowy, Nightskateing, MDM, Impresje Mikołowskie, plener malarski, wystawy twórców w MDK (ostatnio np. – szalona Francuzka), wizyty studyjne w ramach projektów realizowanych w szkołach np. Erasmus plus (wymiana młodzieży i kadry edukacyjnej), zlot zabytkowych samochodów, festiwal kolorów, podwieczorki z Fraczkiem, kino letnie, kino w parku i na SOB, Impreza łucznicza – ŚOB, konferencje naukowe ŚOB – międzynarodowe. Już teraz Mikołów organizuje wiele imprez, o których wcześniej można było tylko pomarzyć. Tylko tak dalej!

 

 

10. Czyste powietrze

Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Środowiska oraz instytucjami partnerskimi (NFOŚ, WFOŚ, BOŚ Bank) w sprawie realizacji w naszym mieście programu „Czyste powietrze”, który pozwoli zredukować niską emisję oraz smog.

Mamy ofertę dla budynków, także jednorodzinnych,  wymiany bądź instalacji pieców c.o., zakupu nowoczesnej stolarki okiennej i drzwi oraz docieplenia.

Program obejmuje również instalację pomp ciepła, wewnętrznego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalację kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. To program na miarę XXI wieku!

Korzystny system dofinansowań i tanich kredytów ekologicznych uczyni ofertę dostępną i realną!

 

UWAGI SP: Tak mogła pisać Kandydatka, gdy była w drużynie Poseł Izabeli Kloc, jednak Pani Poseł ma już swojego kandydata Adama Zawiszowskiego, więc teraz to chyba by trzeba napisać, że oni mają programy rządowe. Programy te jednak w dużej mierze są rozdmuchaną reklamą przedwyborczą, a poza tym nie ma ich tylko PiS, gdyż każdy może z nich skorzystać ale indywidualnie, bez względu na przynależność partyjną. Tak więc nie ma ich co przytaczać jako propozycje wyborcze, gdyż są to programy poza gminą, do których każdy mieszkaniec może przystąpić tylko indywidualnie.

 

Stanisław Piechula

 

 

Polecane strony

Copyright © 2020 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT