• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Program Adama Zawiszowskiego

Uwagi do programu wyborczego Kandydata PiSu Adama Zawiszowskiego.

 

Szanowni Mieszkańcy,

na wstępie chcę powiedzieć, że Adam Zawiszowski to miły i dobry człowiek, którego doceniam i jest mi bardzo przykro oraz współczuję, że musi kandydować z PiSu. Dlatego proszę przyjąć, że nie odnoszę się do programu Adama Zawiszowskiego, a Kandydata PiSu, który chce dla tej partii zdobyć nasze miasto.

 

Powtórzę, że jako urzędujący burmistrz i jednocześnie kandydat na kolejną kadencję zdecydowałem odnieść się do programów poszczególnych Kandydatów, gdyż:

 

1 -  niektóre propozycje wyborcze moich kontrkandydatów zostały już zrealizowane w tej kadencji lub są w trakcie realizacji, co wprowadza czytelnika w błąd sugerując, że takie działania nie zostały jeszcze podjęte. W rzeczywistości ich proponowanie w programie wyborczym świadczy jedynie o braku wiedzy kandydata o tym, co dzieje się w naszym mieście, bądź o chęci manipulacji informacją.

 

2 – zawarto w nich nierealne jak na nasz budżet propozycje, co świadczy o braku wiedzy na temat konstrukcji budżetu i możliwościach finansach naszego miasta, mających na celu zaproponowanie nierealnych, naciąganych obietnic w celu pozyskania Państwa głosów

 

3 – chcę, by Państwo poznali moje zdanie w zakresie tych programów. Jako burmistrz zarządzający miastem znam jego potrzeby, wiem co można i trzeba zrobić, jaką inwestycję zrealizować, a na jakie działanie Mikołowa w tej chwili nie stać.

 

Tak więc odnosząc się do programu kolejnego Kandydata na Burmistrza, Pana Adama Zawiszowskiego muszę stwierdzić, że zastosował dużo ogólników i obietnic bez podania jakiegokolwiek terminu realizacji, chociażby co konkretnego chciałby w całości zrealizować w przyszłej kadencji.

 

Przyznam, że czytając to co proponuje, prawie przy każdym punkcie nasuwa mi się pytanie – a dlaczego tego nie realizował będąc Wiceburmistrzem, np. dlaczego nie zadbał o zasób mieszkaniowy, gdy było to w Jego bezpośrednich kompetencjach? Albo dlaczego przez ostatnie 4 lata w ogóle nie interesował się Mikołowem, w niczym nie brał udziału?

 

Poniżej swoje uwagi będę zamieszczał w treść programu Kandydata po słowie UWAGI SP:

 

*****************************************

 

PROGRAM DLA MIKOŁOWA (Pana Adama Zawiszowskiego i Partii Prawo i Sprawiedliwość)

 

Mieszkanie to podstawa

 

1.   Budowa mieszkań komunalnych z wykorzystaniem możliwości, jakie daje Program „Mieszkanie plus".

 

Uwagi SP: Kolejny Kandydat proponuje program, do którego jesteśmy już od dawna zgłoszeni z koncepcją i propozycją wybudowania osiedla przy ul. Waryńskiego, jednak ponownie powtórzę, że ten program jest jak na razie niewypałem obecnego rządu, gdyż choć wiele miast się do niego zgłosiło, to mieszkań nie widać, a minister odpowiedzialny za jego wdrażanie został zdymisjonowany. Tak więc mimo wszystko mając nadzieje czekamy na efekty programu i jesteśmy już do niego zgłoszeni.

 

 

2.   Opracowanie i wdrożenie nowych zasad sprzedaży lokali komunalnych ich dotychczasowym, wieloletnim najemcom, z uwzględnieniem najemców byłych mieszkań zakładowych.

 

UWAGI SP: Pan Adam Zawiszowski jako Zastępca Burmistrza Mikołowa w czasie pełnienia tej funkcji zajmował się właśnie gospodarką mieszkaniową. Efekt zaniedbań w tym temacie naprawiamy już 4 lata. W tym czasie zweryfikowaliśmy ponad 1000 nagromadzonych wniosków Mieszkańców o przyznanie mieszkań komunalnych pod kątem ich sytuacji majątkowej oraz rodzinnej. Wybudowaliśmy 32 nowe mieszkania komunalne – pierwsze mieszkania od kilkunastu lat w Mikołowie. Przeprowadziliśmy termomodernizację 50 budynków, naprawiamy i uzupełniamy co i jak się da i na co nas stać, a potrzeb jest bez końca. Niestety mocno zaniedbywany zasób mieszkaniowy będzie reaktywowany latami i dużymi kosztami, co jest wynikiem braku stałej dbałości i bieżących napraw. Trudno teraz uwierzyć w takie zapewnienia w temacie mieszkalnictwa, skoro przez lata sprawowania funkcji Wiceburmistrza właśnie od spraw mieszkań dopuszczono do takiego stanu.

 

 

3.   Zadbajmy o to, co już jest - bieżąca poprawa stanu technicznego i estetyki budynków, jak też ich otoczenia, znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Mikołów.

 

UWAGI SP: Dalej w tym samym temacie trzeba dodać, że obecnie termomodernizujemy oraz zmieniamy całe os. Mickiewicza. Dalsze prace nad poprawą estetyki i stanu technicznego stale trwają. Przygotowywane są plany remontów dalszej części zasobu komunalnego. Planujemy i wykonujemy nowe parking i miejsca postojowe. Kończymy parking i miejsca postojowe na osiedlu Słowackiego, rozpoczniemy Mickiewicza. Powstanie też lepszy utwardzony parking przy szpitalu na Waryńskiego i obok Białego Domku przy Żwirki i Wigury. Dbając o estetykę i zieleń w całym mieście, Mikołów przechodzi dużą metamorfozę.

 

 

4.   Ścisła współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami mieszkaniowymi.

 

UWAGI SP: Obecnie jest prowadzona ścisła i dobra współpraca ze Spółdzielnią i wspólnotami mieszkaniowymi. Efekty widać, np. parkingi i zmiana organizacji ruchu, część termomodernizacji także w tych miejscach.

 

 

Drogi lokalne i ulice

 

1.   Polepszenie stanu dróg lokalnych na terenie Mikołowa z wykorzystaniem środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych

 

2.   Stała dbałość o stan ulic i chodników w Mieście. – jak w pkt 1.

 

UWAGI SP: do pkt 1 i 2 łącznie: Mamy około 80 km dróg gminnych, w tym 40 km dróg gruntowych. Mikołów stale się rozbudowuje więc i dróg przybywa. Planujemy nowe drogi, a obecne stale remontujemy lub naprawiamy, jednak potrzeby w tym zakresie wielokrotnie przewyższają możliwości finansowe miasta. Mocno zabiegamy o remonty dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych u ich właścicieli. Odtworzyliśmy w planach mikołowską obwodnicę, która przy tak rozbudowującym się mieście będzie w przyszłości bardzo potrzebna, a którą w poprzednich kadencjach zniszczono. Ratusz pozyskuje dofinansowanie z każdego możliwego źródła finansowania – czy to rządowego (centralnego) czy też z UE. Współpracujemy z Radą ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy projektowaniu ciągów pieszych komunikacyjnych oraz obniżamy chodniki, by Mieszkańcom poruszającym się na wózkach, mamom z dziećmi czy osobom starszym i niewidomym było łatwiej poruszać się w przestrzeni publicznej Mikołowa. Warto przytoczyć wybrane inwestycje drogowe w tej kadencji: ul. Młyńska, boczna od Botanicznej, boczna od Kościuszki, Katowicka wraz z przebudową mostu, Pileckiego (27 Stycznia), Dzieńdziela w trakcie, Wodna i Nowy Świat, Reta Śmiłowicka, os. Norwida, os. Kochanowskiego, nowego osiedla Nowy Świat, parkingu przy ul. Bluszcza w realizacji, Jesionowa w realizacji, łączenie ul. Kolejowej z Waryńskiego, Kosów w realizacji, Zawilców z chodnikiem do realizacji, parkingi przy Słowackiego w realizacji, Kowalska, Szafranka - deptak, Wiejska. W kolejnych latach planujemy kontynuację już rozpoczętych oraz projektowanych inwestycji drogowych: Myśliwskiej i Szkolnej, Południowej i łącznika do Przyjaciół, dodatkowy chodnik przy Górnośląskiej, Rolniczej, Centrum Przesiadkowego, Wrzosowej, Zielonej, przystanki przy Sosnowej, fragment Wodnej, chodnik przy Plebiscytowej, Rajcy, Świerkowej. Wiele ulic znajduje się w planach do remontu. Poprawa stanu dróg oraz remonty dokonywane są na bieżąco, drobnymi naprawami zajmuje się ZUK, duże inwestycje drogowe potrzebują przetargu. Po poprzednich kadencjach musimy ponownie remontować ul. Dzieńdziela, gdyż zrobiono ją za wąską i bez chodnika, a to ewidentna strata pieniędzy przez błędne decyzje w przeszłości.

 

 

Mikołów nowych szans

 

1.   Sformułowanie i realizowanie racjonalnych zasad dokonywania zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego poszczególnych fragmentów Mikołowa, uwzględniających potrzeby mieszkańców zainteresowanych wykorzystaniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

 

UWAGI SP: W rozpoczętej procedurze zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla Mikołowa powinniśmy zakończyć planowanie całego miasta w kolejnej kadencji. W inny sposób nie da się zrealizować w takim czasie około 1300 pozostawionych nam po poprzednich kadencjach niezrealizowanych wniosków. Wykopujemy się z zaniedbań i pozostawiania wniosków Mieszkańców czekających na zmiany nawet po kilkanaście lat. Sama procedura od opracowania nowego planu, przez opiniowanie i uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami, poinformowaniem Mieszkańców, wyłożeniem planu do publicznej wiadomości, przyjęciem i rozpatrzeniem uwag Mieszkańców, a ostatecznie uchwalenia planu trwa minimum 1,5 roku? Jeżeli miasto nie będzie mogło decydować o przebiegu np. dróg czasami bez zgody Mieszkańców, to nie powstanie żadna droga i dojdzie do paraliżu komunikacyjnego. Gmina reprezentując interes wszystkich Mieszkańców może zaplanować i wprowadzić za zgodą Rady Miejskiej inne przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzeni niż wnoszą Mieszkańcy, np. konieczną drogę, mając na względzie dobro całego miasta, jego prawidłowy rozwój oraz konieczność zapewnienia komunikacji.

 

Skończyliśmy już planować Gniotek i jest po wyłożeniach do uchwalenia, mamy gotową Retę i Kamionkę do wyłożenia. Po ciężkim starcie i wykopywaniu się z wieloletnich zaległości prace już idą sprawnie.

 

 

2.   Ścisła współpraca z biznesem - ułatwienia i preferencje dla tworzących nowe miejsca pracy.

 

UWAGI SP: Od takich aktywności jest Urząd Pracy, który zapewnia różne możliwości i formy finansowania i z którym organizujemy stałe spotkania i targi pracy dla przedsiębiorców. Spotkania z osobami prowadzącymi wszelką działalność gospodarczą od tej najmniejszej do największej odbywały się w czasie całej kadencji. Każdego przedsiębiorcę, jak i Mieszkańca traktujemy z należną życzliwością i staramy się rozwiązywać sprawy najlepiej jak to tylko możliwe.

 

 

3.   Opracowanie Programu „Zostań w Mikołowie" - edukacja, praca, kultura, budownictwo, infrastruktura miejska, wygoda życia,… Program tworzony w ścisłej współpracy z mieszkańcami. 

 

UWAGI SP: My już nie planujemy, tylko realizujemy w tym zakresie co tylko jest możliwe. W obecnej kadencji miasto stało się transparentne i otwarte. Mieszkańcy mają coraz lepszy kontakt z władzami, urzędem, urzędnikami. Właśnie działania Urzędu oraz otwarcia jednostek i urzędu na Mieszkańców rozpoczęły proces zmiany skostniałego, zamkniętego układu. Dostępność do informacji, sprawniejsze kanały komunikacyjne oraz otwartość urzędu i pracowników to tylko początek zapoczątkowanych zmian. Zdecydowanie będę rozwijał przepływ informacji i możliwości kontaktowania się Mieszkańców z urzędem wszelkimi dostępnymi kanałami informacyjnymi, by ułatwiać Mieszkańcom dostęp do urzędu, urzędników i pomagać oszczędzać czas. Chcę, by mieszkaniec mógł sobie wybrać dowolną drogę załatwiania spraw. Internet trzeba wykorzystywać, bo to medium XXI w., a nie ograniczać. Ja natomiast jestem dostępny dla każdego Mieszkańca dwa dni w tygodniu.

 

Zmiany i poszerzenie oferty oraz funkcjonowania MDK, rozruszanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, szeroka oferta MOSiRu skierowana do Mieszkańców, kalendarz imprez oferowany przez ŚOB, liczne spotkania proponowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, prelekcje filmowe oraz inne wydarzenia, które na bieżąco udostępniamy na stronach FB to tylko wycinek tego, co robimy dla Mieszkańców, by w Mikołowie żyło się lepiej. Nie możemy ukrywać, iż nie mamy szans konkurować z katowickimi instytucjami, m.in.: NOSPR i Spodek, Teatr, Filharmonia Śląska i in., czy z Gliwicami. Mikołów ma być miastem, w którym dobrze się mieszka i żyje, który w możliwym dla nas zakresie zaspokaja potrzeby Mieszkańców. Edukacja jest na bardzo wysokim poziomie, kulturę oraz wydarzenia kulturalne rozwinęliśmy maksymalnie i wyszliśmy z wieloma inicjatywami do Mieszkańców, pracujemy nad poprawą infrastruktury miejskiej.

 

W Mikołowie ma się dobrze mieszkać – komfortowo, bezpiecznie, spokojnie i przyjemnie, to ma być miejsce, w którym odpoczywamy i nabieramy sił do działania. Jestem otwarty na inicjatywy Mieszkańców, ich propozycje, pomysły, które omawiamy na spotkaniach w różnych gremiach i wdrażamy do realizacji.

 

Kolejnym zadaniem będzie szersze wyjście z tymi działaniami do sołectw w nowej kadencji.

 

 

Obiekty użyteczności publicznej

 

1.   Budowa Miejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową.

 

UWAGI SP: Jak na razie nie ma dostępnych dofinansowań na takie cele, choć taka sala by się bardzo przydała, jednak naszego miasta przy tylu ważnych potrzebach chociażby szkolno – przedszkolnych, drogowych, mieszkaniowych, itp., na budowę takiej sali i jej utrzymanie nie stać. Poza tym miasto ma od dawna gotowy projekt budowy amfiteatru na terenach za obecnym Miejskim Domem Kultury, o czym były Wiceburmistrz zapewne wie, jedynym problemem jest tylko w potrzebie około 40 mln zł na inwestycję (1/5 całego budżetu miasta), a potem zatrudnienie odpowiedniego personelu i utrzymywanie tego obiektu na odpowiednim poziomie za nie małe środki finansowe.

 

Obecny i zaniedbywany latami Dom Kultury wymaga porządnego remontu oraz dostawania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i bagatela trzeba na to ponad 10 mln zł. Dlatego złożyliśmy projekt o dofinasowanie w jedynym możliwym programie, jednak po rozstrzygnięciu znaleźliśmy się na liście rezerwowej. Planujemy powstanie mniejszego Centrum Kultury w budynku przy ul. Konstytucji 3go Maja - to dawna willa Burmistrza Mikołowa. Będzie to miejsce kultury, historii i sztuki oraz edukacji dla dzieci i młodzieży w tym zakresie – nasze Mikołowskie Centrum Kultury poza Miejskim Domem Kultury. Chcemy, by przeniosło się tam mikołowskie Muzeum (dziś zajmujące pomieszczenia do remontu w Białym Domku), wraz z galerią kilkuset obrazów, które Mikołów posiada w swoich zbiorach po plenerach malarskich, a które nie zostały należycie wyeksponowane, już przeniósł się tam Instytut Mikołowski oraz będzie miało siedzibę Mikołowskie Towarzystwo Historyczne. Będzie też miejsce na spotkania seniorów, placówkę kulturalno – oświatowo – edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

 

2.   Modernizacja Otwartego Kąpieliska Miejskiego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie.

 

UWAGI SP: Na bieżąco remontujemy ten obiekt i doprowadzimy w kolejnych latach do jego odnowienia. Niestety na ten cel nie ma obecnie żadnych dofinansowań, tak więc musimy to realizować tylko z naszego budżetu.

 

 

3.   Stworzenie nowej oferty dla aktywnych mieszkańców w każdej grupie wiekowej (preferencje dla dzieci, młodzieży i seniorów). Podniesienie jakości życia Mieszkańców i Gości przybywających do Miasta.

 

UWAGI SP: W tym zakresie, to nawet trudno powiedzieć, że można zrobić więcej niż obecnie jest robione. Mikołów posiada szeroką ofertę skierowana do każdej grupy wiekowej – dla seniorów, najmłodszych, młodzieży oraz starszych. Zapraszam do zapoznania się z organizowanymi wydarzeniami i udziału w nich.

 

Rozszerzenie oferty MDK, danie większych możliwości organizacjom pozarządowym, szeroka oferta MOSiRu skierowana do Mieszkańców, zajęcia sportowe, treningi na orlikach, biegi, imprezy oferowane przez Ogród Botaniczny, liczne spotkania proponowane przez Bibliotekę i jej filie, Placówkę Muzealną, prelekcje filmowe oraz inne wydarzenia, to tylko wycinek tego, co stale robimy dla Mieszkańców.

 

 

1.   Włączenie Miasta do Programu „Dostępność plus".

 

UWAGI SP: brak aktualnej wiedzy w tym temacie o Mikołowie, który już jest w programie „Dostępność plus”.

 

 

2.   Modernizacja szaletów miejskich przy ul. K. Miarki oraz nowe lokalizacje dla takich obiektów. –

 

UWAGI SP: Nowe toalety ogólnodostępne, w tym dla niepełnosprawnych, są już zaprojektowane i powstaną w remontowanych kamienicach przy Rynku i ul. Jana Pawła II. Jak już będą dostępne, to obecne toalety przy ul. Szafranka będą remontowane. Dodatkowo powstaną toalety przy Centrum Przesiadkowym i na Plantach.

 

 

3.   Urządzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla Mieszkańców, zwłaszcza w obrębie osiedli mieszkaniowych, a także wybiegów z toaletami dla psów.

 

UWAGI SP: Temat realizowany cały czas, przede wszystkim dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Prawie w każdym sołectwie i dzielnicy takie miejsce powstało i się rozwija. Powstaje coraz więcej miejsc zielonych, a wybiegi dla psów też są już zaplanowane, choć może bez specjalnych toalet.

 

 

Program „Marka Mikołów"

 

1.   Nowa polityka promocyjna Miasta - poprzez organizowanie różnorodnych wydarzeń kulturalnych dla różnych grup odbiorców, z udziałem wybitnych osobistości ze świata kultury, związanych z Mikołowem i sprzyjających naszemu Miastu od wielu lat.

 

UWAGI SP: Działalność Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z filiami, Placówki Muzealnej, organizacji pozarządowych, działalność edukacyjna Śląskiego Ogrodu Botanicznego to tylko wycinek z tego co jako miasto oferujemy i przygotowujemy dla naszych Mieszkańców i ich gości. Ogólnie rozumiana kultura w Mikołowie została w tej kadencji rozkręcona na niespotykaną dotychczas skalę. Ważne wydarzenia kulturalne miasta zmieniły swoje oblicze, m.in. Dni Mikołowa – wydłużyliśmy święto miasta do 3 dni i zmieniliśmy repertuar, Mikołowskie Dni Muzyki – z koncertami wyszliśmy do sołectw, również zmieniając częściowo repertuar. Wprowadziliśmy do oferty kulturalnej miasta wiele nowych imprez i wydarzeń skierowanych do Mieszkańców, m.in. Letnie granie – cykl koncertów, Podwieczorki z Fraczkiem, Festiwal Organizacji Pozarządowych, Dzień Seniora, Seniormania, Dzień Aktywności Społecznej, Festiwal Kolorów, Galerię Podróżniczą, Pokaz mody, Spotkania networkingowe dla Pań w ramach „Kobiecych Skrzydeł”, Festiwal podróżniczy Rajzefiber i wiele innych. Każdy zainteresowany mieszkaniec na pewno znajdzie coś dla siebie.

 

Oczywiście zawsze można dołożyć coś jeszcze ale jest już tego tyle, że nawet nie ma możliwości czasowych, by w nich wziąć udział jednocześnie.

 

 

2.   Wykorzystanie wszystkich atutów Miasta do kreowania Programu „Marka Mikołów".

 

UWAGI SP: Wszystkie wydarzenia, które organizujemy pod egidą Mikołowa tworzą jego markę i charakter. Staramy się wykorzystać maksymalnie potencjał miasta i jego Mieszkańców do dalszego rozwijania Mikołowa w celu tworzenia miasta społecznej aktywności. W konkursach wybraliśmy na Logo oraz na Hejnał Mikołowa, współpracujemy ze wszystkimi środowiskami – przedsiębiorcami, społecznikami, seniorami, muzykami, historykami i in. by jak najlepiej rozwijać razem Mikołów. W Mikołowie na naszych imprezach bywa wiele gości i Mieszkańców miast okolicznych.

 

 

Bezpieczeństwo

 

1.   Program „Zero Tolerancji" dla wykroczeń i przestępstw, nawet tych najdrobniejszych. Mikołów będzie bezpieczny - również nocą.

 

UWAGI SP: Bezpieczeństwo to zadanie Policji, która stale współpracuje z naszą Strażą Miejską. Z danych statystycznych Policji wynika, że należymy do 10% najbezpieczniejszych miast w Polsce. Jednak jako Gmina, mając na celu zapewnienie Mieszkańcom bezpieczeństwa na możliwie najwyższym poziomie, każdego roku dofinansowujemy w kwocie 70 tys. zł w ramach współpracy z Policją zakup samochodu oraz dodatkowe patrole i rozwijamy system monitoringu.

 

 

2.   Nowa rola Straży Miejskiej - ścisła współpraca z Policją.

 

UWAGI SP: Straż Miejska stale i od dawna ściśle współpracuje z Policją. Mają stale wspólne patrole, są w stałym kontakcie wspomagając się wzajemnie.

 

 

Samorządność

 

1-Nic o Was - bez Was. Propozycja dla Mieszkańców Mikołowa: to Gmina i Miasto są dla Mieszkańców, a nie odwrotnie.

 

UWAGI SP: I to się w tej kadencji właśnie zmieniło! Miasto jest transparentne, otwarte na Mieszkańców, urząd i jednostki również, nigdy wcześniej nie było tak szerokiej oferty skierowanej do Mieszkańców i takiej dostępności. Mieszkańcy mają coraz lepszy kontakt z władzami, urzędem, urzędnikami poprzez stałe spotkania i liczne kanały informacyjne oraz komunikacyjne.

 

Słucham Mieszkańców i wspólnie z nimi rozwijam to, czego potrzebują, oczekują i co miasto może realizować, by mieszkało się w nim i żyło nam wszystkim lepiej. Wszystkich zapraszam do współpracy, a jak takie działanie funkcjonuje wystarczy popatrzeć na rozwijające się aktywności poszczególnych grup społecznych.

 

 

2.   Powrót do projektu utworzenia nowych dzielnic Mikołowa: „Reta" i „Nowy Świat- Wymyślanka".

 

UWAGI SP: To decyzja i kompetencja Rady Miejskiej i nie jeden raz ten temat był omawiany i dyskutowany na Komisjach oraz Sesjach.

 

 

Czyste Powietrze i niezależność energetyczna

 

1. Wdrażanie Rządowego Programu „Czyste Powietrze", gwarantującego system dopłat i tanich kredytów, który adresowany jest do wszystkich zmniejszających energochłonność swoich domów oraz wymieniających przestarzałe źródła ciepła na nowoczesne.

 

UWAGI SP: Miasto w zakresie swoich możliwości bardzo szeroko wspiera ekologię i czystość, co opisałem w gazetce wyborczej. Natomiast rządowy program „Czyste Powietrze” jest skierowany do indywidualnego Mieszkańca, więc gmina nie ma czego wdrażać.

 

 

2 Każdy z zainteresowanych otrzyma kompletną informację na temat Programu. Dodatkowo będziemy służyć informacjami eksperckimi i zachęcać do skorzystania z Programu. Jako Mieszkańcy Miasta zasługujemy na to, by oddychać czystym powietrzem.

 

UWAGI SP: Dokładnie to Mikołów i urzędnicy robią. Zorganizowaliśmy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska spotkanie w Domu Kultury, by informacja była propagowana jak najszerzej i wszyscy otrzymali pełną informację i dostęp do ekspertów. Wyszło nieźle, choć PiS zrobił wszystko, by to spotkanie przekształcić w swoją polityczną i przedwyborczą manifestację.

 

 

3.   Będziemy zachęcać do zwiększenia niezależności energetycznej gospodarstw domowych, także tych w spółdzielczych lub wspólnotowych budynkach wielorodzinnych.

 

UWAGI SP: My nie tylko zachęcamy ale i pomagamy to realizować. Przygotowaliśmy i został wdrożony projekt dofinansowujący budowy ogniw fotowoltaicznych na domach Mieszkańców za kwotę ponad 4 mln. zł. Staramy się o kolejne dofinansowania dla osób na liście oczekujących.

 

 

Jako Burmistrz, gwarantuję:

 

•     Wykorzystanie wszystkich szans związanych z rządowymi projektami polepszającymi jakość życia Mieszkańców oraz wykorzystanie każdej możliwości pozyskania środków finansowych.

 

 

UWAGI SP: a ja jako burmistrz nie muszę gwarantować, gdyż już to realizuję i pokazuję wyniki. Dokładnie tak działamy na co dzień, pozyskujemy wszelkie dotacje i wchodzimy we wszelkie programy, które mogą miastu i Mieszkańcom w czymś pomóc.

 

 

•     Życzliwą i konstruktywną współpracę z Radą Miejską Mikołowa, z poszanowaniem kompetencji przysługujących Radzie. Tylko taka współpraca umożliwi realizację celów jakie stawiamy sobie teraz, jak również tych, które wynikną z codziennego życia naszego Miasta.

 

UWAGI SP: w tej kadencji współpraca z Radą Miejską i wzrost kompetencji Radnych, zdaniem ich samych, były jak nigdy dotąd. W mijającej kadencji większość Radnych pracowała z burmistrzami ponad podziałami i rozumiała na czym współpraca polega - nie tylko w kluczowych ale we wszystkich sprawach. Jedynie Radni, a obecni kandydaci PiS i Skutecznych, nie stosowali się do zasad dobrej współpracy ponad podziałami, ciągle próbując coś blokować lub kwestionować. Jak inni odnosiliśmy wrażenie, że czasami było to robione z czystej, bezinteresownej złośliwości.

 

Stanisław Piechula

Polecane strony

Copyright © 2020 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT