• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
  o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Planowane inwestycje w Mikołowie

Co planujemy na kolejne lata? Jakie mamy inwestycje już w projektach, czy wizualizacjach? Jak będzie się zmieniał nasz Mikołów?

Ostatnia aktualizacja 2024-03-22

 

W artykule "Nasze Inwestycje" zebraliśmy głównie te, które już zostały zakończone w latach 2015 - 2024. Z uwagi jednak na duże zainteresowanie tym, co planujemy, postanowiliśmy je wyodrębnić i wymienić osobno.

 

Rozwój miasta to jednak proces, który trwa nieustannie i oczywiście szereg projektów jest w trakcie realizacji, jak również wiele znaczących działań mamy już zaplanowanych na kolejne lata. Realizacja danego zadania to proces złożony i rozpoczynający się na długo zanim widać jakiekolwiek pierwsze oznaki realizacji na placu budowy. Dokumentem bazowym, od którego zawsze zaczynamy jest strategia rozwoju Mikołowa. Opracowujemy koncepcję, następnie zlecamy projekt, występujemy o wszystkie konieczne zgody i pozwolenia, przygotowujemy wniosek i pełną dokumentację potrzebą do ubiegania się o dofinansowanie zadania i dopiero po wyłonieniu w przetargu wykonawcy mogą ruszać prace w terenie.

 

W kolejnych latach również chcemy dbać o zrównoważony rozwój Mikołowa, a więc taki w którym wzrastają wszystkie obszary i aspekty miasta: budownictwo, transport, komunikacja, oświata, ekologia, sport, kultura i rekreacja, dążenie do samowystarczalności energetycznej itd.

 

Poniżej prezentujemy wybrane najważniejsze obszary rozwoju Mikołowa na najbliższe lata a niektóre z nich już w wizualizacjach, natomiast jeszcze dokładniejsze szczegóły prezentujemy na stronie:

 

SZCZEGÓŁOWA FORMACJA O INWESTYCJACH MIEJSKICH

 

 

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 i budowa hali sportowej.

 

 • Nowe budynki mieszkaniowe przy ulicy Waryńskiego.

 

 • Rozbudowa Przedszkola nr 3.

 

 • Nowe boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1.

 

 • Rewitalizacja „Abisynii”

 

 • Koncepcja nowego Miejskiego Domu Kultury, na bazie której powstanie projekt modernizacji.

 

 • i wiele innych wymienionych poniżej.

 

Natomiast poniżej jeszcze raz wszystkie w ujęciu bardziej fachowym i z podziałem na poszczególne Wydziały, które będą je realizować.

 

Ważniejsze inwestycje Wydziału Inwestycji UM w trakcie realizacji:

 

W roku 2024 realizujemy poniższe inwestycje:

 • Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy
 • ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych – projektowanie. Planowany termin zakończenia - I kw. 2024r.
 • Przebudowa ul. Świerkowej – dokumentacja.
 • Przebudowa ul. Jagodowej wraz z odwodnieniem – dokumentacja.
 • Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście – ścieżka rowerowa Mokre – Bujaków zakończenie I kw. 2024r.
 • Oświetlenie SkateParku przy ul. Grażyńskiego – planowany termin zakończenia I kw.
 • Mikołów dla Klimatu: zaprojektowane i budowa zielonej terenowej sali edukacyjnej na terenie SOB – w realizacji, planowany termin zakończenia I kw.
 • Przebudowa układu komunikacyjnego Mikołów-Reta (w tym II etap ul. Jasnej, ul. Brzozowa i Reta) – planowany termin zakończenia I kw. 2024r.
 • Remonty bieżące dróg gminnych.
 • Budowa chodnika i drogi rowerowej przy ul. K. Prusa w Mikołowie (planowane zakończenie I kw. 2024r.).
 • Budowa parkingu przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym z nawierzchnią zieloną i przepuszczalną – planowane zakończenie I kw. 2024r.
 • Kompleksowa przebudowa terenu os. Mickiewicza etap N-W oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców nr 8. Planowany termin zakończenia etap I, II i VIII – II kw. 2024r.
 • Przebudowa ul. Podgórnej od ul. Zamkowej (realizacja etap I i II) – planowane zakończenie IV kw. 2024r.
 • Sanitariaty ogólnodostępne przy Centrum Przesiadkowym – planowane zakończenie czerwiec 2024r.
 • Budowa hali sportowej przy SP 4 w Mikołowie-Kamionce wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnościami oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa segmentu parterowego szkoły – dokumentacja, planowany termin uzyskania: marzec 2024r. 
 • Budowa mieszkalnego budynku wielorodziennego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce nr 989/94 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122 – planowany termin zakończenia: marzec 2025r.
 • Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw dla Przedszkola nr 8 przy budynku SP 10 – projektowanie w realizacji, planowany termin uzyskania: wrzesień 2024r.

 

Na rok 2024 planujemy nowe poniższe inwestycje:

 • Przebudowa ul. Podgórnej od ul. Zamkowej (realizacja etapu I) – uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych.
 • Przebudowa ul. Rolniczej (dokumentacja).
 • Budowa chodnika wzdłuż łącznika ulic Młyńska – Pszczyńska (dokumentacja).
 • Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii (dokumentacja).
 • Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Górniczej nr 4, 6, 8 - dokumentacja.
 • Oświetlenie ul. Jaskrów.
 • System transportu niskoemisyjnego – przebudowa węzła ulic Prusa-Miarki w kierunku Rybicka, Wyzwolenia w Mikołowie.
 • Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych: Kuźnicka wewn., Podleska wewn., Rusinów, Szymankiewicza, Mokierska boczna, Paprotek boczna.
 • Przebudowa ul. Jagodowej wraz z odwodnieniem – planowany termin zakończenia IV kw. 2024r.  
 • Przebudowa ulicy Brzozowej etap II – dokumentacja.
 • Budowa drogi rowerowej przy Galerii PiK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – planowany termin zakończenia III kw. 2024r.
 • Budowa drogi do OPP w Mikołowie – dokumentacja.
 • Budowa drogi oraz parkingu przy LKS Strażak Mikołów.
 • Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – budowa oświetlenia 6 przejść dla pieszych. Planowane zakończenie IV kw. 2024r.
 • Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego – w ramach zasobów komunalnych – realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
 • Budowa hali sportowej przy SP 4 w Mikołowie-Kamionce wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnościami oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa segmentu parterowego szkoły.
 • Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 Mikołów – projektowanie.
 • Park Trzech Pokoleń – III etap: plac zabaw na terenach zielonych przy os. Norwida – projektowanie.
 • Budowa altany grillowej na terenie LKS w Mokrem w formule zaprojektuj i wybuduj (Budżet Obywatelski).
 • Modernizacja placu zabaw przy SP 7 w Mokrem w formule zaprojektuj i wybuduj (Budżet Obywatelski).
 • Przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie – projekt i wykonanie.
 • Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Mikołowie.
 • Zagospodarowanie działki nr 1734/21 przy ul. Bluszcza na tereny aktywności senioralnej i młodzieżowej – projektowanie.

 

Dofinansowania do powyższych inwestycji:

Dofinansowanie - tzw. Fundusze EOG.

 • Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście: Zaprojektowane i budowa zielonej terenowej sali edukacyjnej na terenie ŚOB. Wartość projektu 17 mln zł, dotacja 14,5 mln zł.

Dofinansowanie – Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

 • Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie  -  kwota realizacji wg umowy:  9.8 mln zł. Wykonanie przebudowy ternu osiedla Mickiewicza wg umowy 12.9 mln zł -  dofinansowanie Polski Ład wg promesy  20.4 mln zł kwota ta obejmuje boiska jak również przebudowę terenu os. Mickiewicza).

 

Ważniejsze inwestycje Zakładu Gospodarki Lokalowej w planach lub w trakcie na 2024 rok:

 • Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku przy ul. Okrzei 2  oraz wyburzenie części budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 wraz z budową muru granicznego –  Termin zakończenia 24.09.2024.
 • Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Stawowej 2.
 • „Nowe horyzonty dla Bujakowa” – Budowa garażu dla OSP (Budżet Obywatelski)
 • Wykonanie prac projektowych odwodnienia budynku, wymiana kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu wraz z kapitalnym remontem podjazdu i dwóch kompletów schodów, ukształtowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi wokół Białego Domku przy ul. K. Miarki 15
 • Projekt rozbiórki istniejących trzech budynków mieszkalnych, projekt budowy trzech nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Młyńskiej 118, 120, 122 - wykonano dokumentację projektową i przekazano do Wydziału Rozwoju UM Mikołów celem pozyskania środków finansowych na realizację, Etap I – Młyńska 122.
 • Projekt remontu kapitalnego zabytkowego budynku mieszkalno-usługowego przy Rynku 14.
 • Projekt remontu kapitalnego zabytkowego budynku ratusza Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16.

 

Projekty przekazane przez ZGL do Działu Rozwoju Urzędu Miasta celem pozyskania środków zewnętrznych:

 • ul. Katowicka 34 - termomodernizacja budynku, wymiana ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe.
 • ul. Krakowska 32 - termomodernizacja budynku, remont dachu, wymiana ogrzewania piecowego na c.o. z sieci miejskiej.
 • ul. Podleska 66 - przebudowa, remont kapitalny wraz z termomodernizacją budynku i remontem dachu.
 • ul. Kolejowa 2 - termomodernizacja budynku, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana c.o. na nowe.
 • ul. Górnicza 5 - zagospodarowanie terenu wokół budynku.

 

Inwestycje Zakładu Usług Komunalnych na 2024r.

 • Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście: Zacienienie płyty Rynku – zakończenie zadania do 15.03.2024

 

****************

Galeria

Polecane strony

Copyright © 2024 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT