• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Ochrona Środowiska w Mikołowie

Najistotniejsze działania ekologicznych w Mikołowie.

Walka z niską emisją w Gminie Mikołów w latach 2015 - 2018

 

DOTACJE

Od 2015 roku z budżetu miasta udzielono 299 dotacji celowych do działań ekologicznych. Dofinansowaniem objęto:
✔306 modernizacji źródeł ciepła o łącznej kwocie 1 088 231,05 zł,
✔zakup i montaż 25 szt. solarów o łącznej kwocie 61.525 zł,
✔zakup i montaż 29 szt. pomp ciepła o łącznej kwocie 71.739 zł.

 

W systemie ciągłym przyjmowane są wnioski w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Mikołowa. 
Kwota dofinansowania wynosi 50 % poniesionych kosztów na zakup i montaż urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 3000 zł.
Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXVII/645/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła.

 

W dniu 23 kwietnia 2018 r. (umowa z dnia 26.06.2018 r.) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał Gminie Mikołów dotację w kwocie 220 000,00 zł na wymianę źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w budynkach stanowiących własność osób fizycznych. 
W ramach realizacji projektu pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów etap I – modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym” zlikwidowano 110 szt. nieekologicznych pieców węglowych – wysokość dotacji dla każdego zmodernizowanego systemu grzewczego wynosiła 2000 zł.

 

KONKURSY

Zorganizowano konkursy ekologiczne:

✔konkurs plastyczny „Walczymy ze smo(k)giem” kierowany do dzieci szkół podstawowych i przedszkoli;
✔„Mój ogród strefą piękna” - na najpiękniejszą zieleń w Gminie Mikołów
✔konkurs plastyczny pt;„Siwy dym kontra błękitne niebo i biały obłoczek” kierowany dla dzieci z przedszkoli powiatu mikołowskiego  zorganizowany w ramach realizacji projektu „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST

 

ULOTKI

Przygotowano dwie ulotki:
✔„Stańmy po zielonej stronie mocy” - w bieżącym roku dodrukowano 15 tysięcy ulotek 
✔„Jak skutecznie ogrzewać węglem i drewnem”.
Ulotki przekazano dzieciom szkół podstawowych oraz gimnazjalnych oraz wyłożono w poczekalniach ośrodków zdrowia. Pozostałe ulotki zostaną przekazane za pośrednictwem dzieci z przedszkoli oraz bezpośrednio mieszkańcom.
Straż Miejska Mikołowa opracowała ulotkę dotyczącą prawidłowego rozpalania w piecach, która rozdawana była mieszkańcom.

 

SPOTKANIE

W Białym Domku zorganizowano prelekcję skierowaną do mieszkańców Mikołowa dotyczącą problematyki ochrony powietrza oraz skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk. Prelekcję poprowadził Pan Martin Mokwa z Ruchu Społecznego Śląski Alarm Smogowy.

 

Straż Miejska - EkoMisja

Straż Miejska wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną przeprowadziła pokazy prawidłowego rozpalania w piecach. Demonstracje polegały na równoczesnym paleniu w tzw. „kozach” metodą tradycyjną („od dołu”) i metodą ekologiczną („od góry”). Mieszkańcy mogli porównać różnice zadymienia podczas spalania. Pokazy odbywały się przy kościołach po niedzielnych mszach świętych. 
Na stronie internetowej Straży Miejskiej Mikołowa dostępny jest film instruktażowy ekologicznego spalania węgla.
Straż Miejska na szeroką skalę prowadziła działania pn. EkoMisja: https://tvs.pl/tv/ekomisja-wydanie-16-12-2016/

 

ZIELONY WEEKEND

Na jakość powietrza ogromny wpływ ma również ilość rosnących na terenie miasta drzew dlatego jedną z podjętych akcji jest zasadzenie 40 tysięcy drzew na 800 - lecie Mikołowa. To symboliczna liczba, która ma odzwierciedlać przybliżoną liczbę mieszkańców Mikołowa.
Jednym z elementów akcji było zorganizowanie w dniach 20 - 22 kwietnia 2018 r. „Zielonego weekendu w Mikołowie”. Akcja powiązana była z obchodami „Dnia Ziemi”.  
Młodzież szkół i chętni mieszkańcy Mikołowa mieli możliwość posadzenia na terenie kolekcji siedliskowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego przygotowanych drzew. 

 

MEDIA

Problem niskiej emisji poruszany był zarówno w licznych artykułach prasowych jak i mediach.
W grudniu 2016 roku jeden z odcinków EkoMisji telewizji TVS dotyczący problematyki zanieczyszczenia powietrza został nagrany w Mikołowie.
W styczniu 2018 roku w radiu Express emitowano audycję pt: „Wygraj ze smogiem
w Mikołowie”, w której przygotowaniu uczestniczyła min. Straż Miejska w Mikołowie. 
W czerwcu 2018 roku wzięto udział w audycji radiowej w Radio Katowice pt. „Czy dobrze mieć sąsiada”. W programie poruszana była między innymi tematyka sadzenia drzew, palenia grilla i ogniska oraz uciążliwości z tym związanych.
Na stronie http://strazmiejska.mikolow.eu/media/ można znaleźć informacje nt. działań Straży Miejskie w zakresie walki z niską emisją.

 

TEATRZYK EKOLOGICZNY

Z Krakowskim Biurem Promocji Kultury zorganizowano przedstawienie ekologiczne pt. „Zabawki w opałach”. Przedstawienie było wystawione na deskach Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. 
Uczniowie klas I i II szkół podstawowych dowiedzieli się co to jest smog, niska emisja, jak seg­re­gować odpady co robić z elektrośmieci­ami. Dodatkowo, jakie kon­sek­wencje dla środowiska niesie spalanie śmieci w piecach.

 

PRELEKCJE W PRZEDSZKOLU

Za pośrednictwem systemu Librus przekazano uczniom szkół, i ich rodzicom informację w zakresie ograniczenia niskiej emisji.
Cykliczne prelekcje i pogadanki ekologiczne odbywają się
w przedszkolach. Między innymi w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Mikołowie miały miejsce prelekcje pod hasłem „Dobre rady na odpady” oraz „Przyjaciele Kubusia – mali ekolodzy”.

 

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA

Dwa razy w roku organizowana jest akcja sprzątania świata, w której biorą udział uczniowie szkół.
We wrześniu br. odbyła się jubileuszowa edycja akcji „Sprzątania Świata” - Polska „Akcja – segregacja” organizowana przez Fundację „Nasza Ziemia”. 
Mikołowskim szkołom w ramach ww. akcji, rozdano rękawice i worki oraz zapewniono wywozów zebranych odpadów. 
Współuczestniczyliśmy także w akcji „Sprzątanie Stargańca”, której organizatorem było Stowarzyszenie Wolnej Herbaty.

 

KAMPANIE, PROJEKTY, AKCJE EKOLOGICZNE

✔Przystąpiono do projektu pt. ”Lokalna Akademia Dobrej Energii” przygotowanym przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów PR w ramach programu priorytetowego 5.5 Edukacja Ekologiczna, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
✔Wzięto udział w plebiscycie w ramach programu edukacyjnego „Oddychaj Powietrzem” dotyczącego walki ze smogiem organizowanym przez TAURON.
✔Przystąpiono do konkursu „Powietrze bez śmieci” - organizowanego w ramach społecznej kampanii edukacyjnej „Rodzice i dzieci. Powietrze bez śmieci”, prowadzonej przez Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza.

 

 

Najważniejsze inwestycje w Gminie Mikołów sprzyjające ograniczeniu niskiej emisji, na które pozyskano dotacje

 

Słoneczna gmina – budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych
Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii  4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT RPO WSL 2014-2020 

Projekt polega na budowie instalacji fotowoltaicznej w budynkach będących własnością osób fizycznych z terenu gminy Mikołów.

Wartość projektu: 4 202 300,55 zł
Dofinansowanie: 3 254 245,42 zł

 

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów
Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT RPO WSL 2014-2020

Celem projektu jest montaż/instalacja efektywnie energetycznego oświetlenia w Gminie. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zastąpienie nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych nowoczesnym i ekologicznym oświetleniem typu LED.

Wartość projektu: 921 813,44 zł
Koszty projektu : 743 514,37 zł

 

✔Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów
Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego

Projekt jest kontynuacją działań rewitalizacyjnych podjętych w latach poprzednich na terenie miasta. Przedmiotem projektu jest kompleksowa społeczno-infrastrukturalna rewitalizacja zdegradowanego obszaru Centrum w Mikołowie. Przedsięwzięciem zostanie objęty zdegradowany kwartał miasta, tzn. budynki kamienic wraz z oficynami i podwórzem zlokalizowane w reprezentacyjnej części centrum miasta przy ulicy: Jana Pawła II 2, Jana Pawła II 4, Jana Pawła II 6, Rynek 2, św. Wojciecha 14. 

W ramach realizacji projektu przewidziano podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zamontowanie solarów. W przypadku problemów technicznych w podłączeniu do sieci ciepłowniczej, przewidziano zamontowanie pieców gazowych.

Wartość projektu: 11 451 992,12 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 6 285 848,03 zł

 

✔Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II – termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta 

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT RPO WSL 2014-2020

Projekt polega na modernizacji energetycznej 3 budynków mieszkalnych, stanowiących zasób komunalny gminy. Projektem objęto budynki przy ul. Prusa 5a-b, Prusa 5 c-f, ul. Mickiewicza 24.

Wartość projektu: 3 579 030,47 zł
Wartość dofinansowania: 2 609 849,48 zł

 

✔Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja bloku przy ul. Podleskiej 60

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT RPO WSL 2014-2020

Projekt polega na modernizacji energetycznej wraz z wymianą źródła ciepła w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Podleskiej 60.

Wartość projektu: 1 081 776,33 zł
Wartość dofinansowania: 843 573,79 zł

 

✔System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT RPO WSL 2014-2020

Przedmiotem projektu jest przebudowa terenu  istniejącego Kompleksu dworca autobusowego i  kolejowego, postoju busów i taksówek poprzez stworzenie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą drogową niezbędną do realizacji głównego celu, przystankową, rowerową oraz zagospodarowaniem terenu wraz z otoczeniem. Celem jest usprawnienie komunikacji publicznej w gminie a także zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia dla mieszkańców powiatu mikołowskiego z min. sąsiednimi miastami aglomeracji (Katowice, Tychy, Gliwice) poprzez polepszenie dostępności i konkurencyjności komunikacji zbiorowej. 
Jesteśmy w trakcie realizacji I etapu.

Wartość projektu: 13 788 958,57 zł
Wartość dofinansowania: 13 080 235,77 zł

 

 

Inne działania sprzyjające redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery:

 

Stałe kontrole Straży Miejskiej w sprawie spalania odpadów oraz przestrzegania zapisów „uchwały antysmogowej”:
- kontrola spalania w piecach zakończona protokołem: 224 w 2017 roku i 137 w 2018 rok*;
- interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem w piecach (niepotwierdzone, niezakończone protokołem): 135, łącznie w sprawie zadymienia 156 w 2017 roku oraz 60 w 2018 roku*;
- interwencje w sprawie spalania traw i odpadów na zewnątrz: 6 w 2017 roku i 27 w 2018 roku*;
- pozostałe interwencje w sprawie spalania: 9 w 2018 roku*;
* dane na koniec listopada 2018 roku.

 

Wprowadzanie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów zakazujących i nakazujących podejmowanie działań w strefie ochrony powietrza np.: 
- zaopatrzenie w ciepło z zastosowaniem technologii i paliw niskoemisyjnych,
- zakaz prowadzenia działalności stwarzających uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości związanych z emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego, przekraczających wartości dopuszczalne...”,
- ustalono zasady dotyczące zaopatrzenia w ciepło poprzez stosowanie systemów grzewczych opartych o sieć ciepłowniczą lub z indywidualnych bądź grupowych systemów grzewczych z zastosowaniem urządzeń o efektywności energetycznej co najmniej 80%, bądź zasilanie gazem, energią elektryczną oraz energią słoneczną.

 

Udostępnienie mieszkańcom zakładki GIS „Zgłoszenia publiczne” - interaktywne rozwiązanie portalowe umożliwia użytkownikom zgłoszenie niepokojącego, wymagającego interwencji zjawiska wraz z jego lokalizacją.

 

Informowanie mieszkańców Mikołowa o jakości powietrza poprzez stronę internetową prowadzoną przez Gminę, gdzie w zakładce komunikaty zamieszczono linki przenoszące na stronę prowadzoną przez WIOŚ w Katowicach (http://mikolow.eu/komunikaty/jakosc-powietrza/).

 

Remonty i modernizacje dróg gminnych

 

Drogi gminne celem zmniejszenia emisji pyłowej są systematycznie zamiatane

 

Tworzenie dokumentów strategicznych obowiązujących na terenie Gminy Mikołów:
- Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXV/562/2016 z dnia 16.12.2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mikołów”, Uchwała nr XLIV/801/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mikołów",
- Uchwała Nr XXV/572/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów z perspektywą do roku 2030,
- Uchwała XXXIII/653/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mikołów na lata 2017 – 2020”,
- Uchwała nr XXIII/526/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mikołów na lata 2015 – 2018”.
Wyżej wymienione dokumenty stanowiły podstawę uzyskania dofinansowania do działań w zakresie m.in. ochrony powietrza.

 

Plan Działań Krótkoterminowych
W dniu 8 listopada 2016 rok - przygotowano „Plan działań krótkoterminowych dla miasta Mikołów w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu” - Zarządzenie Burmistrza Mikołowa Nr 1043/358/16 z dnia 8 listopada 2016 roku.
Plan działań krótkoterminowych przedstawiał podstawy prawne PDK oraz zakres podejmowanych działań. W Planie przedstawiono również obowiązki, odpowiedzialności, schemat realizacji oraz propozycję działań ze względu na przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych i docelowych.
W dokumencie opisano też poziomy ostrzegania PDK – zakres działań, sposób postępowania, obowiązki i ograniczenia. 

 

OBECNIE
W dniu 7 listopada 2018 r. zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 1775/220/18 zatwierdzono Plan Działań Krótkoterminowych dla Gminy Mikołów
.

Plan Działań Krótkoterminowych jest częścią Programu ochrony powietrza, przyjętego Uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.

Przedmiotem PDK są zasady powiadamiania dyrektorów podległych samorządowi oraz innych niepublicznych placówek opiekuńczych, żłobków, przedszkoli, placówek pomocy społecznej i ludności o konieczności podjęcia działań określonych w Planie działań krótkoterminowych w sytuacji:
- braku przekroczeń lub wystąpieniu przekroczeń wartości progowych substancji w powietrzu,
- ryzyka wystąpienia albo wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub docelowych poziomów substancji w powietrzu – poziom I: informacyjny,
- ryzyka wystąpienia albo wystąpienia przekroczeń alarmowych poziomów substancji w powietrzu – poziom II i III: ostrzeżenie, alarm smogowy. 

 

Nowe zieleńce w mieście:
- zrewitalizowany Pasaż Jesionowy
- zrewitalizowany teren przy Białym Domku
- rewitalizacja pl. ks. Karpeckiego
- nowa rabata przy Starym Kościele
- nowy skwer przy ul. K. Miarki
- nowa skarpa w Parku Planty od strony Osiedla przy Plantach
- odtworzenie zniszczonej rabaty przy Placu 750-lecia
- nowa rabata ul. Krakowska
- odnowienie rabat na parkingu przy armacie
- odświeżenie rabat przy ul. Św. Wojciecha oraz przy ul. Stolarskiej

 

 

Działania na rzecz ochrony powietrza podjęte w zasobach ZGL-u, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

 

Wymiana stolarki okiennej
Docieplenia budynków
Modernizacja źródeł ciepła
Szczegółowe dane za lata 2011-2016 znajdują się na stronie BIP UM Mikołów w zakładce Wykazy, ewidencje, rejestry, raporty - Raporty z wykonania gminnych programów ochrony środowiska http://www.bip.mikolow.eu/?a=11870.

 

Termomodernizacje przeprowadzone w latach 2017-2018:

- Mickiewicza 1, 2, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 24
- Grunwaldzkie 2, 8, 11
- Norwida 2, 4, 6
- Żwirki i Wigury 42, 44
- Wyzwolenia 31
- Bluszcza 9
- Pszczyńska 8
- Krawczyka 21
- Prusa 5 a-b, 5 c-f
- Podleskiej 60
- Górniczej 6

Zakończono wymianę stolarki okiennej w zasobach administrowanych przez ZGL.
Zakończono prace związane z doszczelnieniem pokrycia dachu na budynkach przy ul. Podleskiej 66, Prusa 5 oraz nad klatką schodową przy ul. Górniczej 5.
Zakończono remont dachu wraz z dociepleniem styropapą na budynku przy ul. Krawczyka 9.

 

 

ZIM Sp. z o.o.

 

Zakończono inwestycję polegającą na budowie sieci ciepłowniczej niskoparametrowej i wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków znajdujących się w centrum miasta Mikołów.
Roboty budowlane prowadzone były w rejonie ul. Konstytucji 3 - go Maja i polegały na wymianie wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej, zlokalizowanej przy ul. Konstytucji 3 – go Maja 20 wraz z wymianą przyłącza do Szkoły Podstawowej nr 1 oraz budowie wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Konstytucji 3 – go Maja 18 i 12 w Mikołowie, a także budowie niskoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. K. Miarki 7 i 9a. 
W ramach inwestycji wykonano również trzy węzły cieplne wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicy w budynkach zlokalizowanych przy ul. K. Miarki 7, Konstytucji 3 – go Maja 12 i 18 w Mikołowie. 
Łącznie wybudowano ponad 340 m sieci ciepłowniczej o wartości 785 tys. brutto.

Galeria

Polecane strony

Copyright © 2021 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT