• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
  o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Nasza oświata

Podsumowanie mikołowskiej oświaty 2020/21 i plany na przyszłość.

Aktualizacja 2021-05-25

     Każdego roku w maju przygotowujemy Raport o Stanie Mikołowa oraz razem z Radnymi podsumowujemy sytuację naszej oświaty i omawiamy dla niej dalsze plany. Oświata jest naszym przysłowiowym „oczkiem w głowie”, dlatego też Mikołów klasyfikuje się w gronie 10% miast polskich, które dofinansowują w największym stopniu rozwój oświaty. Zostaliśmy za to uhonorowani tytułem Samorządowego Lidera Edukacji, a Śląskie Kuratorium Oświaty ocenia bardzo wysoko naszą bazę oświatową, personel i przede wszystkim osiągnięcia uczniów i przedszkolaków. Dzieje się tak dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich związanych z mikołowską oświatą, którym należy się za ten wspólny sukces serdecznie i gorące podziękowanie.

     Oczywiście nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej, dlatego więc systematycznie udoskonalamy, poprawiamy czy rozbudowujemy. Warto zauważyć, że największy problem przysporzyła miastu likwidacja gimnazjów, gdy pomijając już argumenty merytoryczne oraz stratę bardzo wysoko klasyfikowanego w kraju gimnazjum, musieliśmy do wszystkich 6cio klasowych szkół sołeckich zmieścić 7me i 8me klasy. Gdy jeszcze do tego dołożymy stale rosnącą ilość budujących się domów głownie w sołectwach i idący za tym wzrost liczby mieszkańców, to konieczność rozbudowy każdej z sołeckich szkół i rosnące potrzeby przedszkolne stają się zrozumiałe i nieuniknione. Oczywiście wychodząc tym problemom na przeciw staramy się w miarę naszych możliwości finansowych rozbudowywać bazę szkolno-przedszkolną. Jednak ze smutkiem muszę przyznać, że ciągłe uszczuplanie budżetu gminy przez obecny rząd nie wróży dobrze szybkiej realizacji naszych planów i koniecznych inwestycji.

     Ale przejdźmy do konkretów, gdyż chciałbym by byli Państwo na bieżąco zorientowani w najważniejszych kwestiach.

     Mikołowska oświata pod Urzędem Miasta to 902 pracowników (613 nauczycieli i 289 pracowników administracji), dbających o 5144 dzieci (3626 uczniów, 374 przedszkolaków i 144 żłobkowiczów).

     Budżet przeznaczany na oświatę każdego roku rośnie i stanowi około 30% budżetu całej Gminy. W roku 2015 było to 57 mln, a w 2020 już 73 mln zł. Same wynagrodzenia w oświacie w 2020 r. wyniosły 56 mln zł, a subwencja oświatowa, czyli państwowa refundująca tylko podstawy wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych, wyniosła 34 mln zł. Cała reszta jest finansowana głownie przez Gminę z podatków mieszkańców, czyli każdego roku dopłacamy z naszego lokalnego budżetu ponad drugie tyle. Przyznam, że jak czasami słyszę w demagogicznych mediach, że są gminy, które utrzymują oświatę tylko z tej subwencji państwowej, to jestem przekonany, że albo jest to kłamstwo albo poziom oświaty jest na skandalicznie niskim poziomie.

     Nasz żłobek natomiast jest finansowany całkowicie przez Gminę z pieniędzy mieszkańców i do np. do 220 zł opłata stałej rodzica i stawki żywieniowej 6 zł, miasto dopłaca ok. 1130zł na każde dziecko.

     Stale inwestując w nasze dzieci, możemy pochwalić się następującymi przedsięwzięciami zakończonymi w 2020 r.:

 • domykamy informatyzację przedszkoli i obecnie wszystkie nasze szkoły i przedszkola są w systemie Librus, umożliwiającym pełny kontakt pomiędzy szkołami i przedszkolami a rodzicami i dziećmi,
 • wszystkie szkoły dopracowały i bardzo dobrze prowadzą systemy nauki zdalnej, co będziemy stale rozwijać i udoskonalać,
 • zakończono generalny remont jednego skrzydła parteru Szkoły Podstawowej nr 3 z wyposażeniem i odnową świetlicy,
 • też w SP3 dokończono wymianę starej instalacji elektrycznej,
 • przeprowadzono modernizację pomieszczeń przedszkola nr 9,
 • zmodernizowano pomieszczenia w przedszkolu nr 9,
 • na różne realizowane w mikołowskich placówkach oświatowych programy i projekty zdobyliśmy ponad 6 mln zł dofinansowań,
 • ustanowiliśmy dopłatę 200 zł do prywatnych żłobków na dziecko na miesiąc oraz 120 zł do klubów malucha na dziecko na miesiąc,
 • kwota na stypendia i nagrody burmistrza za naukę, sport i kulturę w 2020 r. wyniosła prawie 230 tys. zł i objęła 270 osób.

     Znaczące inwestycje kończące się w 2021/22 r. to:

 • budowa nowego przedszkola przy ul. Kownackiej po wyburzeniu starego. Inwestycja na około 8 mln zł, a ilość miejsc dla dzieci wzrośnie z 153 do 175. Jak przystało na nowoczesne przedszkole będzie dodatkowa sala do zabaw ruchowych oraz sala sensoryczna, nowy plac zabaw wraz z mini boiskiem, instalacja solarna do podgrzania wody, instalacja fotowoltaiczna, zbiorniki retencyjne zbierające deszczówkę wykorzystywaną w łazienkach oraz do podlewania terenu, klimatyzacja i rolety zewnętrzne.

 

 • rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniowach. Koszt około 9 mln zł. Dotychczasowa ilość miejsc 209, nowa ilość miejsc 240 + 50 dla przedszkolaków – 2 oddziały. Dodatkowo instalacja solarna do podgrzania wody, fotowoltaika, winda, nowa świetlica oraz biblioteka, sala pedagogiczna, psychologa, logopedy, pomieszczenia magazynowo-archiwalne. Powierzchnia użytkowa zwiększona o 1100m2.

 

 • rozpoczniemy projektowanie i budowę nowego przedszkola w Borowej Wsi. Koszt około 8 mln zł. Placówka zostanie wybudowana na zakupionej wcześniej działce przy szkole i sołtysówce za ponad 1,2 mln zł. Dotychczasowa ilość miejsc to 106, natomiast po realizacji inwestycji zwiększy się ona do 150. Przedszkole podobnie jak kończone na ul. Kownackiej będzie wyposażone we wszelkie nowoczesne usprawnienia a dodatkowo w dużą i nowoczesną kuchnię, która obsłuży także szkołę i pozwoli na likwidację starej wysłużonej kuchni węglowej.

 

     Nasze potrzeby i plany na przyszłość.

     Ważna jest wizja i plany na rozwój oświaty w Mikołowie, by stale uzupełniać braki i dbać o to, aby baza oświatowa jaką dysponujemy była zawsze nowoczesna. Dlatego uwzględniając zmieniającą się liczbę dzieci i możliwości finansowe warto nakreślić plany na przyszłość i są to w kolejności:

 • konieczna rozbudowa przedszkola na Kamionce oraz dobudowa szkolnej sali gimnastycznej oraz przebudowa obecnej małej sali gimnastycznej na dodatkowe sale lekcyjne,
 • budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1,
 • budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na Recie Śmiłowickiej dla terenów Rety, Rety Śmiłowickiej oraz Śmiłowic, co dodatkowo odciąży Szkołę w Paniowach, ZSP na Recie i Szkołę Podstawową nr 5,
 • budowa nowego przedszkole przy ul. Waryńskiego na terenie, który posiadamy właściwie naprzeciwko obecnego przedszkola i które byśmy tam przenieśli i znacząco powiększyli,
 • budowa nowej sali gimnastycznej oraz dobudówka skrzydła w miejsce dzisiejszych kontenerów w Szkole Podstawowej nr 5,
 • nadbudowa Szkoły Podstawowej w Borowej Wsi,
 • budowa nowego przedszkola w Paniowach.

     Mam nadzieję, że udało mi się trochę Państwu przybliżyć temat oświaty w naszym Mieście i uświadomić jakie to duże przedsięwzięcie i ile osób oraz finansów jest zaangażowanych w jego prowadzenie i planowanie. Dzięki tym staraniom mikołowska oświata stoi na wysokim poziomie i możemy być z tego dumni.

     W załącznikach szczegółowe podsumowania roku 2020/21.

 

Galeria

Szkoła i przedszkole na Kamionce
Szkoła Podstawowa nr 1
Teren pod przedszkole przy ul. Waryńskiego
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa Borowa Wieś i teren pod przedszkole
Szkoła Podstawowa w Paniowach

Polecane strony

Copyright © 2021 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT