• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Mikołów w UE

Mikołów w UE to nie tylko 336 mln zł dofinansowania dla naszego miasta przy rocznym budżecie Mikołowa 270 mln zł ale wielka wartość dla każdego z nas !!!

Obserwując obecną sytuację polityczną wokół budżetu Unii Europejskiej i próby przedstawiania UE w złym świetle, postanowiłem napisać tych kilka słów i podsumować dla mieszkańców Mikołowa najbardziej widoczne i namacalne korzyści tylko w naszymi mieście, czyli finansowe zyski samego Mikołowa. Mam też nadzieję, że w zdecydowanej większości doceniamy ten bardzo ważny fakt, że należymy do Unii Europejskiej. Dzisiaj granice Europy i Świata stoją dla nas otworem, a my jako ich Obywatelami czerpiemy z tego korzyści w bardzo szerokim zakresie. Nie zaprzepaśćmy tego wszystkiego, żyjmy w zgodzie i budujmy razem nasz dom - wspólną Europę.

 

Będąc obywatelami Unii Europejskiej dostrzegamy, że wokół nas wiele zmienia się na lepsze, właśnie m.in. dzięki dofinansowaniu UE. Jednak czasami ktoś nam miesza w głowach i się zastanawiamy: - czy rzeczywiście to takie ważne, by tam należeć? - czy rzeczywiście Unia Europejska tyle nam daje? – jak znaczący wpływ ma to na rozwój Polski i naszego najbliższego otoczenia? Zapewne dyskusja pomiędzy entuzjastami a sceptykami ciągnęłaby się w nieskończoność, każdy miałby swoje argumenty za i przeciw. Jednak ja – jako Burmistrz Mikołowa chciałbym mieszkańcom naszego miasta uzmysłowić ile sam Mikołów zyskał dzięki wsparciu finansowemu UE. Jest to rzeczywiście ogrom pieniędzy, a dzięki nim ogrom inwestycji w miasto i mieszkańców na wielu płaszczyznach. Gdyby nie te eurodofinansowania, to nasze miasto z pewnością nie wyglądałoby tak jak dzisiaj wygląda, a my nie bylibyśmy Obywatelami Europy i Świata poruszającymi się gdzie dusza zapragnie i żyjącymi dziś na zdecydowanie wyższym poziomie niż przed wejściem do UE.

 

Mikołów, będąc miastem w UE ma możliwość pozyskiwania środków finansowych na realizację wielu ważnych i koniecznych projektów służących naszemu miastu i jego mieszkańcom w bardzo rozległych zakresach: inwestycyjnym, drogowym, oświatowym, społecznym oraz wielu innych, z czego stale korzystamy.

 

Biorąc pod uwagę sam aspekt finansowy, to Mikołów po wejściu do UE pozyskał aż 336 milionów złotych dodatkowych środków na finansowanie inwestycji i działań społecznych. Przy rocznym budżecie Mikołowa około 270 mln. zł  (na 2022r.) to taka suma dotacji z Unii Europejskiej jest dla nas ogromnym dodatkiem, zdecydowanie większym niż budżet roczny całego naszego miasta. Prawie każda znacząca i zrealizowana w Mikołowie inwestycja od 2007 roku powstała przy udziale środków unijnych, dlatego należy podkreślić, iż bez tego dofinansowania niektóre obiekty mogłyby w ogóle nie powstać a Mikołów nie wyglądałby tak jak dzisiaj! Liczymy na to, iż jeszcze niejedna inwestycja służąca mieszkańcom zostanie zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej. Należy zwrócić uwagę, iż dzięki tym środkom, będącym bardzo dużym zastrzykiem finansowym, Mikołów na przestrzeni lat tak znacząco się rozwinął i zmienił.

Zachęcam do doceniania tych faktów i zapoznania się ze szczegółami.

 

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula

 

****************************

Ostatnia aktualizacja 2023-04-27

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007–2013

17 projektów na łączną kwotę 94 603 916,83 zł o wartości dofinansowania 48 453 035,45 zł

 

1. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i powiatem mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

całkowity koszt projektu:   5 559 365,70 zł

wartość dofinansowania:   4 709 130,49 zł, w tym dla gminy Mikołów: 168 650,85 zł

 

2. Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego.

całkowity koszt projektu:6 427 990,98 zł

wartość dofinansowania:5 463 792,33 zł w tym dla gminy Mikołów: 910 632,08 zł

 

3. Zintegrowany System Informatyczny dla Urzędu Miasta w Mikołowie – etap I

całkowity koszt projektu:292 932,78 zł

wartość dofinansowania:247 504,53 zł

 

4. Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego – infrastruktura aktywnych form turystyki

całkowity koszt projektu:2 175 566,00 zł

wartość dofinansowania:1 607 184,42 zł w tym dla gminy Mikołów: 105 133,70 zł

 

5. Budowa infrastruktury okołoturystycznej Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

całkowity koszt projektu:841 739,10 zł

wartość dofinansowania:715 478,23 zł

 

6. Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie

całkowity koszt projektu:4 099 531,78 zł

wartość dofinansowania:3 422 223,88 zł

 

7. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

całkowity koszt projektu:10 373 172,41 zł

wartość dofinansowania:5 354 264,65 zł

 

8. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – etap II

całkowity koszt projektu:10 166 064,49 zł

wartość dofinansowania:7 522 500,00 zł

 

9. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie

całkowity koszt projektu:1 993 194,76 zł

wartość dofinansowania:1 694 215,54 zł

 

10. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów – modernizacja Kotłowni Grażyńskiego

całkowity koszt projektu:17 362 008,72 zł

wartość dofinansowania:11 908 517,00 zł

http://www.zim.com.pl/?jezyk=pl&grupa=9&dzi=1277457567&art=1277462723&id_menu=

 

11. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów – ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej

całkowity koszt projektu:6 449 140,14 zł

wartość dofinansowania:2 500 055,01 zł

 

12. Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa 7 w Mikołowie

całkowity koszt projektu:2 168 026,29 zł

wartość dofinansowania:421 573,75 zł

 

13. Rewitalizacja Zabytkowego Parku Planty - Budowa Domku Parkowego

całkowity koszt projektu:1 677 826,82 zł

wartość dofinansowania:1 426 152,79 zł

 

14. Budowa Hali Sportowej i Adaptacja Budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie

całkowity koszt projektu:14 602 485,03 zł

wartość dofinansowania:5 625 737,33 zł

 

15. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie

całkowity koszt projektu:4 769 312,37 zł

wartość dofinansowania:1 607 941,18 zł

 

16. Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska – lodowiska w Mikołowie

całkowity koszt projektu:2 092 588,14 zł

wartość dofinansowania:1 615 855,83 zł

 

17. Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie

całkowity koszt projektu: 3 552 971,32 zł

wartość dofinansowania: 3 206 599,10 zł

 

 

Fundusz Spójności (2007- 2013)

 

18. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów

całkowity koszt projektu:   ok. 373 073 000,00 zł

wartość dofinansowania:   ok. 213 851 634,97 zł

http://www.jrp.zim.com.pl/pl-PL/o_projekcie.html

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020

13 projektów na łączną kwotę 57 643 783,59 zł o wartości dofinansowania 38 026 958,47 zł

 

 

19. Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów

całkowity koszt projektu: 844 479,23 zł

wartość dofinansowania: 717 297,35 zł

 

20. Słoneczna Gmina- budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów

całkowity koszt projektu: 4 081 336,67 zł

wartość dofinansowania: 3 004 670,56 zł

 

21. Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów

całkowity koszt projektu : 21 215 866,54 zł

wartość dofinansowania: 7 432 486,30 zł

 

22. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów

całkowity koszt projektu: 918 072,00 zł

wartość dofinansowania: 743 514,37 zł

 

23. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta

całkowity koszt projektu : 3 804 302,48 zł

wartość dofinansowania: 3 448 009,47 zł

 

24. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60

całkowity koszt projektu : 945 000,00 zł

wartość dofinansowania: 802 068,00 zł

 

25. System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów- budowa Centrum Przesiadkowego

całkowity koszt projektu: 13 722 012,86 zł

wartość dofinansowania: 13 064 137,34 zł

 

26. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 22 a-f

całkowity koszt projektu: 2 930 000,00 zł

wartość dofinansowania: 2 783 500,00 zł

 

27. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap III - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta

całkowity koszt projektu: 883 260,00 zł

wartość dofinansowania: 805 847,00 zł

 

28. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów - etap II

całkowity koszt projektu: 1 205 646,00 zł

wartość dofinansowania:   971 550,00 zł

 

29. Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów

całkowity koszt projektu: 946 854,00 zł

wartość dofinansowania: 648 223,82 zł

 

30. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki i Wigury 24

całkowity koszt projektu: 3 702 299,99 zł

wartość dofinansowania: 2 292 996,46 zł

 

31. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8 i ul. Żwirki i Wigury 31 cd

całkowity koszt projektu: 2 444 653,82 zł

wartość dofinansowania: 1 312 657,80 zł

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2014-2020)

32. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 oraz ul. Górniczej nr 5

całkowity koszt projektu: 1 672 138,96 zł

wartość dofinansowania: 1 062 485,19 zł

 

Program Środowisko, energia i Zmiany Klimatu Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków

33. Mikołów dla Klimatu –wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście

całkowity koszt projektu: 11 677 437,00 zł

wartość dofinansowania:  9 925 821,39 zł

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

34. Cyfrowa Gmina

całkowity koszt projektu: 110 884,40 zł

wartość dofinansowania: 100 000,00 zł

 

35. Zdalna szkoła

całkowity koszt projektu: 98 665,00 zł

wartość dofinansowania: 98 665,00 zł

 

36. Zdalna szkoła +

całkowity koszt projektu: 101 478,30 zł

wartość dofinansowania: 101 478,30 zł

 

37. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

całkowity koszt projektu: 13 664,07 zł

wartość dofinansowania: 13 664,07 zł

 

 

Łączna suma 37 projektów na kwotę: 538 994 968,15 zł o wartości dofinansowania 311 633 742,02 zł.

 

 

Projekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007–2013

 

1. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA

Termin realizacji: marzec 2010 r. – luty 2012 r.

Realizator projektu: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich

Projektem zostali objęci uczniowie mikołowskich szkół podstawowych, którzy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

całkowity koszt projektu:           1 854 331,87 zł

wartość dofinansowania:           1 854 331,87 zł

 

2. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa– program rozwojowy

Termin realizacji: listopad 2010 r. – październik 2012 r. Realizator: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich

Projektem zostali objęci uczniowie mikołowskich szkół gimnazjalnych, którzy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

całkowity koszt projektu:           769 703,22 zł

wartość dofinansowania:           769 703,22 zł

 

3. Nowy wymiar przedszkola– wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli

Termin realizacji: lipiec 2011 r. – czerwiec 2013 r. Realizator: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich

Projektem zostały objęte dzieci w wieku 3–5 lat z 12 mikołowskich przedszkoli oraz ich rodzice.

całkowity koszt projektu:           4 027 565,64 zł

wartość dofinansowania:           3 967 152,16 zł

 

 

4. Indywidualizacja nauczania w klasach I–III szkół podstawowych

Termin realizacji: lipiec 2012 r. – czerwiec 2013 r. Realizator: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich

Projekt był skierowany do uczniów klas I–III szkół podstawowych gminy Mikołów. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwój zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację nauczania w klasach I–III.

całkowity koszt projektu:           601 038,00 zł

wartość dofinansowania:           601 038,00 zł

 

5. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA – etap II

Termin realizacji: listopad 2012 r. – lipiec 2014 r. Realizator: gmina Mikołów

Projektem objęto uczniów SP nr 3–8 oraz nr 11–12 w Mikołowie. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans edukacyjnych poprzez: realizację kompleksowego programu rozwojowego i bezpłatne zajęcia dla uczniów szkół.

całkowity koszt projektu:           1 870 020,54 zł

wartość dofinansowania:           1 720 418,90 zł

 

6. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa – etap II

Termin realizacji: listopad 2012 r. – lipiec 2014 r. Realizator: gmina Mikołów

Projekt realizowany był wśród uczniów Gimnazjum nr 1–4 w Mikołowie. W ramach projektu - bezpłatne zajęcia dla uczniów w ramach dwóch Wydziałów:

całkowity koszt projektu:           1 263 660,37 zł

wartość dofinansowania:           1 162 567,54 zł

 

7. Milion w rozumie

Termin realizacji: czerwiec 2014 r. – czerwiec 2015 r. Realizator: gmina Mikołów

Projekt skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych na terenie gminy Mikołów.  Celem projektu było zmniejszenie dysproporcji kształcenia, rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenie umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej wśród 411 uczniów.

całkowity koszt projektu:           995 295,60 zł

wartość dofinansowania:           875 860,13 zł

 

8. Uniwersytet Młodych Odkrywców

Termin realizacji: czerwiec 2014 r. – czerwiec 2015 r. Realizator: gmina Mikołów

Projektem zostali objęci uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Mikołów. Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans edukacyjnych i psychospołecznych wśród uczniów SP nr 3–8 i nr 11–12. Projekt zakłada:

• bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z zakresu matematyczno-informatycznego, geograficzno-przyrodniczego, humanistycznego, lingwistycznego, ekspresji kulturalnej oraz nauk różnych,

• organizację licznych warsztatów i wizyt studyjnych, mających na celu wykorzystanie zdobytej wiedzy na zajęciach.

całkowity koszt projektu:    1 456 389,83 zł

wartość dofinansowania:    1 281 623,05 zł

 

9. Miej szansę z nami

Termin realizacji: czerwiec 2011 r – maj 2012 r.

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

W ramach projektu 11 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zostało objętych działaniami na rzecz poprawy funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym. Uczestnikom zapewniono:

•           doradztwo i opiekę psychologiczną,

•           poradnictwo zawodowe,

•           organizację czasu wolnego rodziców i dzieci (m.in. zajęcia na basenie, wyjazdy do kina, teatru, planetarium, ZOO, kurs języka angielskiego).

całkowity koszt projektu:           195 094,42 zł

wartość dofinansowania:           172 117,70 zł

 

10. Twoja szansa w zasięgu ręki

Termin realizacji: kwiecień 2011 r. – luty 2012 r.

Realizator: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Projekt był skierowany do osób długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Mikołów, mających problem
z powrotem na rynek pracy.

Realizator: Centrum Integracji Społecznej

całkowity koszt projektu:           431 336,13 zł

wartość dofinansowania:           324 813,72 zł

 

11. Zakontraktuj swoją przyszłość

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

I           EDYCJA

Termin realizacji: styczeń 2008 r. – grudzień 2008 r.

Uczestnicy projektu korzystali ze wsparcia:

doradcy  zawodowego, psychologa,  prawnika, asystenta rodziny, wolontariuszy, grup samopomocy, finansowego na pokrycie kosztów zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego lub policealnego,            treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

całkowity koszt projektu:           242 764,95 zł

wartość dofinansowania:           217 274,63 zł

II          EDYCJA

Termin realizacji:   styczeń 2009 r. – grudzień 2009 r.

całkowity koszt projektu:           304 128,78 zł

wartość dofinansowania:           272 195,26 zł

III         EDYCJA

Termin realizacji:   styczeń 2010 r. – grudzień 2010 r.

całkowity koszt projektu:           212 176,54 zł

wartość dofinansowania:           189 898,00 zł

IV         EDYCJA

Termin realizacji:   styczeń 2011 r. – grudzień 2011 r.

całkowity koszt projektu:           190 474,08 zł

wartość dofinansowania:           170 474,30 zł

V          EDYCJA

Termin realizacji:   styczeń 2012 r. – grudzień 2013 r.

całkowity koszt projektu:           569 000,00 zł

wartość dofinansowania:           495 030,00 zł

VI         EDYCJA

Termin realizacji:   styczeń 2014 r. – grudzień 2014 r.

całkowity koszt projektu:           336 269,20 zł

wartość dofinansowania:           292 554,20 zł

 

12. Szansa – Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Termin realizacji: wrzesień 2013 r. – czerwiec 2015 r.

Realizator: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Projektem objętych było 30  osób  niezatrudnionych  z gminy Mikołów, mających problem   z powrotem na rynek pracy. Uczestnikom projektu zapewniono:    zajęcia z instruktorami zawodu, udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, warsztaty psychologiczne, edukacyjne, alternatywne formy spędzania wolnego czasu, możliwość korzystania z utworzonego Punktu Konsultacyjnego przy CIS.

całkowity koszt projektu:           930 942,00 zł

wartość dofinansowania:           903 013,74 zł

 

13. Kompetentni w administracji – wdrażanie usprawnień w funkcjonowaniu i rozwój kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego powiatu mikołowskiego

Termin realizacji: styczeń 2010 r. – grudzień 2011 r.

Realizator: Projekt partnerski – powiat mikołowski (lider projektu), gminy: Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, Ornontowice, Wyry (partnerzy)

Projekt zakładał kompleksowe wsparcie sześciu urzędów z terenu powiatu mikołowskiego, tj.:

- wdrożenie określonych procedur, zasad, systemów monitorowania,

- rozwój kompetencji kadr poprzez szkolenia ogólne i specjalistyczne.

całkowity koszt projektu:           1 376 589,41 zł

wartość dofinansowania dla lidera projektu:1 226 816,48 zł

 

Projekty unijne w latach 2014 - 2020 w ramach  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

14. „Power of Education- podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych”.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt zakładał organizację staży, szkoleń, mobilności międzynarodowych kadry pedagogicznej wybranych szkół i przedszkoli. Projekt miał na celu podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych dzięki zagranicznym wyjazdom szkoleniowym i skierowany był do nauczycieli oraz kadry zarządzającej. Każdy z uczestników wziął udział w jednym szkoleniu zagranicznym.

Całkowita wartość projektu: 682 604,09 zł

Dofinansowanie: 682 604,09 zł

 

15. „Krok w przyszłość” . Oś priorytetowa : IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt  miał na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integrację społeczno-zawodową. W ramach projektu ruszyła rewitalizacja tzw. Abisynii, czyli jednego z najbardziej zaniedbanych miejsc w Mikołowie.

Całkowita wartość projektu: 1 998 702,00 zł

Dofinansowanie: 1 326 021,50 zł.

 

16. "Postaw na lepsze jutro". Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Projekt  miał na celu wsparcie nowych miejsc w funkcjonującej placówce wsparcia dziennego oraz rozszerzenie oferty o powstanie klubu młodzieżowego, realizowanie zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych, edukacyjnych, sportowych, artystycznych oraz wycieczek.

Całkowita wartość projektu: 512 730,00 zł.

Dofinansowanie: 372 844,03 zł.

 

17. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Realizowany w partnerstwie: Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

Do najważniejszych działań projektu należy: przygotowanie programów szkoleń stacjonarnych oraz kursów e-learningowych, szkolenie i wsparcie ok. 300 mieszkańców Mikołowa, zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego, szkolenia dla mieszkańców (stacjonarne i on-line), gminne partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej. 

Grupa docelowa: dorośli, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu oraz osoby chcące rozwinąć dotychczas posiadane kompetencje cyfrowe.

Całkowita wartość projektu:  282 023,80 zł

Dofinansowanie: 263 500,00 zł

 

18. „Postaw na Rodzinę”. Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT . Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt "Postaw na rodzinę" ma na celu wsparcie działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, które polega na poradnictwie, sfinansowaniu usługi asystenckiej lub opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom podjęcia aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej.

Całkowita wartość projektu: 956 181,10 zł.

Dofinansowanie: 724 167,57 zł.

 

19. Program wsparcia społeczności lokalnych Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z Fundacja ULICA i Fundacja Zakątek Pokoleń utworzyli miejsce spotkań społeczności lokalnych na osiedlu Mickiewicza, świetlicę dla dzieci i młodzieży na Rynku oraz zorganizują szereg działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży, seniorów, samotnych matek z dziećmi oraz organizacji pozarządowych i nieformalnych grup obywateli. Ponadto jednostki organizacyjne Gminy Mikołów zaktywizowały społecznie i zawodowo osoby bezrobotne z Mikołowa. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu wzmocnienie podmiotowości obywateli, stworzenie warunków rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz powstanie więzi społecznych na terenie miasta.

Grupa docelowa: dzieci, młodzież, matki z małymi dziećmi, seniorzy, osoby bezrobotne oraz otoczenie tych osób.

Całkowita wartość projektu: 648 751,06 zł

Dofinansowanie: 616 313,50 zł

 

20. „Szkoła otwarta na wiedzę” . Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1.Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu „Szkoła otwarta na wiedzę” było podniesienie jakości oferty edukacyjnej 8 mikołowskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 poprzez rozwijanie wśród 807 uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przeszkolenie 35 nauczycieli oraz realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego. Uczniowie/ uczennice ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie młodsi, poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb i umożliwienie im udziału m.in. w zajęciach specjalistycznych, będą mieć możliwość nadążenia za wymogami pracodawców w przyszłości. Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów/ uczennic będzie prowadziło do ich efektywnego wejścia na rynek pracy w przyszłości. Dodatkowo nauczyciele, którzy nabyli nowe kompetencje w ramach projektu, będą je mogli wykorzystywać również po jego zakończeniu, co przyczyni się do zachowania trwałości projektu. Ponadto, w ramach projektu we wszystkich szkołach doposażono pracownie przedmiotowe.

Całkowita wartość projektu: 726 867,04 zł

Dofinansowanie: 654 180,34 zł

 

21. „Szkoła otwarta na wiedzę” etap II . Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1.Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: -podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2018 – VI 2019 poprzez rozwijanie wśród 950 uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, – przeszkolenie 43 nauczycieli, – zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, – realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia

Całkowita wartość: 877 975,97 zł

Dofinansowanie :790 178,37 zł

 

22. Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1.Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych” był kontynuacją działań zapoczątkowanych w 2017 roku, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Realizacja projektu wpłynęła na podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych. Od września 2019 do czerwca 2020 roku wsparciem objętych zostało ponad 850 uczniów i 40 nauczycieli. Uczniowie rozwinęli kluczowe kompetencje niezbędne na rynku pracy, dzięki udziałowi w nieodpłatnych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego, matematyki, przyrody czy informatyki. Wsparciem zostali objęci również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podczas zajęć specjalistycznych z pedagogiem, logopedą, psychologiem, surdopedagogiem czy tyflopedagogiem. Natomiast 40 nauczycieli nabyło nowe kompetencje podczas szkoleń i kursów. W ramach projektu powstała pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 1, a wszystkie szkoły zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.

Całkowita wartość projektu: 641 769,17 zł

Dofinansowanie: 577 592,25 zł

 

23. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA MIKOŁÓW

 

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału  edukacyjnego dla działania 11.1.Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny

Okres realizacji: 01.11.2022-30.03.2023

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych podlegających pod organ prowadzący - Gminę Mikołów w okresie od XI 2022 do III 2023 poprzez zakup sprzętu ICT (laptopy dla uczniów z Ukrainy). W ramach projektu zostanie zakupionych 25 laptopów, które zostaną przekazane szkołom na potrzeby uczniów z Ukrainy.

Całkowita wartość projektu: 93 750,00 zł

Dofinansowanie: 84 375,00 zł

 

 

24. Step by Step - małymi krokami ku wiedzy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

Okres realizacji: 01.10.2020-30.09.2022 r. Projekt jest skierowany do 4 mikołowskich szkół podstawowych i 5 przedszkoli. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 44 nauczycieli, którzy wzięli udział w 2-tygodniowych szkoleniach metodyczno-językowych na Malcie. Uczestnicy szkoleń poza podniesieniem kompetencji językowych zdobędą m.in. umiejętność kreatywnej pracy z uczniem młodszym oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Wsparcie dla nauczycieli przełoży się na podniesienie jakości nauczania w szkołach i przedszkolach.

Całkowita wartość projektu: 521 625,50 zł 

Dofinansowanie: 521 625,50 zł

 

25. „Rozwiń skrzydła” w ramach projektu „Dostępna szkoła”

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Przedsięwzięcie to stanowi pilotaż działania „Szkoła bez barier” i powstało w celu zwiększenia dostępności w szkołach podstawowych, gotowych do przetestowania Modelu Dostępnej Szkoły.

Okres realizacji: 20.04.2022-30.09.2023

Całkowita wartość projektu: 1 540 000 zł 

Dofinansowanie: 1 540 000 zł

 

26. (Nie)-samo-dzielni

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mających służyć zaspokojeniu potrzeb osób, wynikających z ich niesamodzielności i/lub niepełnosprawności m.in. poprzez wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania, zajęcia aktywizujące. Projekt realizowany był od 1 września  2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku

Całkowita wartość projektu: 887 418,75 zł

Dofinansowanie: 724 513,81 zł

 

27. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIKOŁÓW”

 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Działania realizowane w ramach projektu mają na celu wsparcie usług społecznych dla rodzin ukraińskich i otoczenia. Projekt realizowany od 01.08.2022 do 30.04.2023

Całkowita wartość projektu: 248 311,00 zł

Dofinansowanie: 211 064,35 zł

 

 

Program Erasmus +

28 .Open your mind, change yourself and work across boundaries - Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!”

Program Erasmus+ KA101 Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Głównym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji, zwiększenie motywacji w codziennej pracy 52 nauczycieli z 8 szkół podstawowych i 3 przedszkoli. W okresie od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2021 roku nauczyciele wezmą udział w zagranicznych szkoleniach metodyczno-językowych, co przełoży sią na podniesienie jakości nauczania w szkołach i przedszkolach. Poza podniesieniem kompetencji językowych, nauczyciele zostaną wyposażeni w metody i narzędzia umożliwiające „łagodne przejście” dzieci z edukacji przedszkolnej do szkoły. Nauczyciele zdobędą umiejętność kreatywnej pracy z uczniem młodszym oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Dzięki realizacji projektu wzmocni się współpraca szkół  i przedszkoli w zakresie wymiany doświadczeń, metod i form pracy z uczniem. Ponadto nauczyciele podniosą kwalifikacje i umiejętności językowe oraz motywację do pracy, co przełoży się na podniesienie jakości pracy placówek.

Całkowita wartość projektu: 136 269 euro

Dofinansowanie:136 269 euro

 

29. Innovation and transformation in education

Program Erasmus+ KA102Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”

 

Projekt realizowany był w partnerstwie z 3 innymi krajami w ramach Erasmus+, Turcją, Łotwą i Włochami. W ramach projektu działania skierowano do 4 grup docelowych składające się z uczniów, nauczycieli, rodzin uczniów i lokalnych władz.

Gmina Mikołów ściśle współpracowała z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w celu realizacji głównych założeń projektu.

Całkowita wartość projektu: 102 300 euro, z czego dla Gminy Mikołów: 12 325 euro

 

 

29 projektów o łącznej  wartości: 28 245 490,06 zł oraz 148 594,00 euro, wartość dofinansowania: 25 213 019,18 zł oraz 148 594 euro

 

 

*******************

Galeria

Polecane strony

Copyright © 2023 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT