• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Mikołów na 3 miejscu

Mikołów trzecią najlepszą gminą województwa śląskiego.

 

Szanowni Mieszkańcy Mikołowa, Radni Miejscy oraz Pracownicy Urzędu Miasta i Jednostek, dzięki Wam mam dużą przyjemność poinformować, że w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego w kategorii miast powyżej 20 tys. mieszkańców, zajęliśmy III miejsce. To sukces nas wszystkich i naszej dobrej, długoletniej współpracy oraz wspólnej dbałości o Mikołów, czego nam wszystkim gratuluję i za co serdecznie dziękuję.

 

To mieszkańcy tworzą miasto, naszą kulturę, przedsiębiorcy zakładają i prowadzą dobrze rozwijające się̨ firmy, uczniowie osiągają świetne wyniki w egzaminach szkolnych, setki osób działa w organizacjach pozarządowych. To także sukces pracowników Urzędu Miasta i jego jednostek oraz Radnych Miejskich, którzy swoją pracą od lat dbają o nasz Mikołów, który dzięki temu się tak dobrze rozwija.

Słowa uznania kierowane do tak szerokiego grona, są jak najbardziej uzasadnione, bowiem lista wskaźników branych pod uwagę w rankingu była bardzo szeroka, m.in.: liczba podmiotów gospodarczych, wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021, dochody własne, środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, średnioroczny wskaźnik zadłużenia, wydatki majątkowe i inwestycyjne, wydatki na oświatę, kulturę, ochronę klimatu, a nawet saldo migracji i przyrost naturalny, choć trzeba przyznać, że tak jak w przeciwieństwie do wielu innych miast mamy wzrost nowych osiedlających się mieszkańców, to przyrost naturalny spada, jednak i tak wolniej niż w innych miastach.

 

 

 

Warto zauważyć jak szeroka była lista wskaźników, które miały wpływ na pozycję w rankingu:

1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020;
2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020;
3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2018–2020;
4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r.
5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020;
6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2020 r.;
7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w %;
8. Saldo migracji na 1000 ludności w 2020 r.;
9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2020 r.;
10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020 r.;
11. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2020 r.;
12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r.;
13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2020 r.;
14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2020 r.;
15. Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r.;
16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2020 r.

 

***********************************************

INFORMACJA PRASOWA ORGANIZATORÓW RANKINGU

Katowice, 16 listopada 2021

 

Poznaliśmy wyniki Rankingu Gmin Województwa Śląskiego organizowanego przez Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w Katowicach. Trzecią najlepszą gminą w całym województwie w kategorii miast powyżej 20 tys. mieszkańców został Mikołów.

 

Gala Laureatów Rankingu Gmin Województwa Śląskiego odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Nagrody przedstawicielom najlepszych gmin wręczali przedstawiciele władz, organizatorów i partnerów. Ranking to ważne wydarzenie dotyczące samorządności w całym regionie.

 
W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu województwa śląskiego. O miejscu w rankingu zdecydował wynik wyliczony w oparciu wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę. Dokładna analiza, przygotowana przez ekspertów GUS, pomoże w diagnozie kondycji wszystkich lokalnych samorządów z całego województwa. Ranking wskazuje w sposób obiektywny najlepiej radzące sobie wspólnoty gminne. Tworząc ranking eksperci biorą pod uwagę m.in. kondycję budżetową samorządu, wydatkowanie funduszów z Unii Europejskiej, osiągnięcia absolwentów, salda migracji, wydatki na oświatę, czy też nakłady na szkolenia pracowników urzędów gmin oraz radnych.

 

– To wyjątkowy ranking. Jego podstawą są twarde dane GUS z 16 kategorii. Naszym celem jest wyłonienie najlepszych gmin, i promowanie tych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzone analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju naszego regionu – mówi Marcin Smala, wiceprezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

„Ranking Gmin” to inicjatywa, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 roku w Krakowie. Konkurs powtarzany był z dużym powodzeniem i zainteresowaniem samorządów przez kolejna lata w kolejnych województwach. Ranking Gmin Śląska jest bliźniaczą inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, podkarpacki, lubelskim. W bieżącym roku przeprowadzamy konkursy według podobnych wskaźników w całym kraju.

Misją Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest wspieranie samorządów w poprawie jakości życia mieszkańców, pomoc w wytyczaniu najlepszych ścieżek rozwoju dla poszczególnych jednostek oraz poprawa jakości świadczonych przez administrację samorządową usług. Działania nasze prowadzimy za pośrednictwem forów pracowników samorządowych, szkoleń otwartych i zamkniętych, badań i analiz, projektów oraz doradztwa eksperckiego.

 

LISTA LAUREATÓW

Pierwsza kategoria - gminy do 20 tysięcy mieszkańców
Goczałkowice-Zdrój – I miejsce
Buczkowice – II miejsce
Wilkowice - III miejsce

Imielin
Lubomia
Szczyrk
Chybie
Przyrów
Kornowac
Kozy

Druga kategoria - gminy powyżej 20 tysięcy mieszkańców
Tarnowskie Góry – I miejsce
Cieszyn – II miejsce
Mikołów – III miejsce

Czeladź
Czechowice-Dziedzice
Lubliniec
Jasienica
Łaziska Górne
Zawiercie
Żywiec

Trzecia Kategoria – miasta na prawach powiatu
Bielsko-Biała – I miejsce
Katowice – II miejsce
Rybnik – III miejsce

Gliwice
Tychy
Żory
Dąbrowa Górnicza
Jastrzębie-Zdrój
Częstochowa
Jaworzno 

 

Polecane strony

Copyright © 2024 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT