• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

KWWRDMSP

Komitet Wyborczy
KWW RAZEM DLA MIKOŁOWA
Stanisława Piechuli

Ostatnia aktualizacja 2024-04-11

 WIELKIE PODZIĘKOWANIA 
 POWYBORCZE 

Szanowni Mieszkańcy Mikołowa, dzięki Waszemu poparciu Stanisław Piechula został Burmistrzem Mikołowa na kolejną kadencję a do Rady Miejskiej weszły z naszego ugrupowania Razem dla Mikołowa następujące osoby: Agnieszka Byrtek - Zdebel, Barbara Wilkoszyńska, Józef Kurtycz, Katarzyna Głośna, Remigiusz Kuś, Urszula Sanocka, za co bardzo gorąco Państwu dziękujemy i będziemy starali się reprezentować Państwa jak najlepiej w kolejnej kadencji 2024 - 2029.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE WYBORCZE

JAK GŁOSOWAĆ - Czyli wybierz swoją wspaniałą czwórkę! 

 

**********

INFORMACJE Komitetu Wyborczego RAZEM DLA MIKOŁOWA Stanisława Piechuli
w wyborach 7 kwietnia 2024r. do Rady Miejskiej Mikołowa.

i nasz Facebook: https://www.facebook.com/RazemDlaMikolowa/

 

 

NASZ KANDYDAT NA BURMISTRZA MIKOŁOWA

 

 

NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
i ich informacje na Facebookach (kliknij imię i nazwisko)

Kliknij i sprawdź z którego okręgu jesteś a następnie kliknij numerek okręgu po lewej stronie i sprawdź na kogo możesz głosować

 

PROGRAMY WYBORCZE wszystkich kandydatów zamieszczono na końcu tej strony

 

Okręg 1
 

1.
Stanisław PIECHULA

2.
Jan PRZEWOŹNIK

3.
Barbara WILKOSZYŃSKA

4.
Agnieszka BYRTEK ZDEBEL

5.
Jakub GOLIASZ

6.
Izabela STRZELEC POLEWKA

7.
Bogusław PRZEWOŹNIK

8.
Helena OBAJTEK

9.
Andrzej MAŁEK

 

 

Okręg 2
 

1.
Katarzyna GŁOŚNA

2.
Lech WRÓBLEWSKI

3.
Ewa KRUPA HERBSKA

4.
Józef KURTYCZ

5.
Katarzyna CZECH DUŻY

6.
Grzegorz OLEJARCZYK

7.
Bogusława MORUSIEWICZ

8.
Damian TYRAŁA

9.
Beata ŚWIDERSKA

 

 

Okręg 3
 

1.
Remigiusz KUŚ

2.
Andrzej SUKIENNIK

3.
Urszula SANOCKA

4.
Jan GAURA

5.
Bronisława GACKA

6.
Rafał STRZELCZYK

7.
Małgorzata PIESZAK

8.
Izabela HAJZER

9.
Beata ZIELOSKO

 

 

 

2024-02-05

  • Uzyskanie numeru NIP i konta w banku

2024-02-01

  • Rejestracja Komitetu Wyborczego Wyborców RAZEM DLA MIKOŁOWA Stanisława Piechuli i uzyskanie numeru Regon.

 

Niniejsza strona jest oficjalną stroną internetową Komitetu Wyborczego Wyborców RAZEM DLA MIKOŁOWA Stanisława Piechuli w związku z wyborami samorządowymi ogłoszonymi na dzień 7 kwietnia 2024r.

Strona ta także realizuje obowiązek wynikający z Art.102 Kodeksu wyborczego, a wymagane przepisami rejestry znajdują się poniżej.

 

REJESTR:

1 − zaciągniętych kredytów (zawierający nazwę banku udzielającego kredytu i wszystkie istotne warunki jego uzyskania, w szczególności: datę udzielenia kredytu, jego wysokość, oprocentowanie i inne koszty uzyskania, zobowiązania poręczycieli oraz ustalony termin spłaty)

     - brak zaciągniętych kredytów

2 - wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. kwoty 4242,00 zł (ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby)

     - 10 100 zł - Stanisław Piechula, Mikołów

 

******** KONIEC STRONY ********

 

Galeria

Stanisław Piechula Okręg 1, Pozycja 1

Polecane strony

Copyright © 2024 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT