• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Koszenie trawy

Koszenie trawy na terenach gminnych.

 

Wiosną gdy tylko zaczyna rosnąć trawa pojawiają się pytania odnośnie koszenia. Część mieszkańców oczekuje, by wszędzie i jak najczęściej kosić, inni chcą by idąc za nową modą nie kosić i zakładać łąki kwietne. A my staramy się do koszenia, tak jak do wszystkiego, podchodzić rozsądnie. Poza tym, tereny na których rośnie trawa, to nie tylko tereny miejskie ale także powiatowe, czy Dróg Krajowych lub Dróg Wojewódzkich, na które nie mamy wpływu, a mimo to często sami je wykaszamy, by przy drogach była prawidłowa widoczność..

 

Jednak by byli Państwo zorientowani jak wygląda koszenie na terenie Mikołowa, zamieszczam poniżej szczegółowy opis i kontakty gdyby była potrzeba.

 

Za koszenie traw na terenach gminnych w Mikołowie odpowiada Zakład Usług Komunalnych lub na terenach osiedli miejskich i naszych wspólnot Zakład Gospodarki Lokalowej.

 

Prace Zakładu Gospodarki Lokalowej.

 

Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie nadzoruje prace związane z koszeniem trawy na terenach zielonych należący do Wspólnot Mieszkaniowych położonych na os Mickiewicza, os Grunwaldzkim, os Norwida 2,4,6, ul. Górniczej 3,4,6, ul. Żwirki i Wigury 33,39,42,44,46, ul. Bluszcza 9 i ul. Pszczyńskiej 8.

 

Poszczególne Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych zawarły indywidualne umowy z firmą zewnętrzną na obsługę terenów przyległych do budynków.

 

W zakres prac wchodzą następujące czynności:

1. wiosenne grabienie/porządkowanie terenu,
2. koszenie trawy wraz z jej usunięciem oraz utylizacją,
3. przycinanie żywopłotów oraz krzewów,
4. czyszczenie/porządkowanie opasek wokół budynku,
5. jesienne grabienie/porządkowanie terenu.

 

W sezonie usługa koszenia zlecana jest od 4 do 5 razy, natomiast przycinanie krzewów, żywopłotów oraz czyszczenie opasek wokół budynków w zależności od potrzeb tj. ok 2 razy na sezon.

 

Na terenie osiedla Mickiewicza mamy sytuację, w której poza terenami zielonymi należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych znajdują się także tereny należące do Gminy Mikołów. W tej sytuacji całość osiedla obsługuje ta sama firma zewnętrzna, celem zachowania jednolitości i terminowości prac. Analogiczna sytuacja związana z sąsiadowaniem terenów Wspólnotowych oraz Gminnych, występuje wzdłuż ul. Żwirki i Wigury nr. 24,31 oraz 33.

 

Kontakt w sprawie :

Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. 32 /32 42 615 – dział administracji

email : administracja@zgl.mikolow.eu

 

Prace Zakładu Usług Komunalnych na terenach gminnych.
Prace obejmują skoszenie trawy z trawników i poboczy, rowów etc. z wygrabieniem, zebraniem i usunięciem skoszonej trawy. Pracownicy ZUK (17 osób ) zwykle rozpoczynają koszenia z końcem kwietnia/początkiem maja i kontynuują prace do października/listopada. W związku z dużą ilością terenów objętych koszeniem ZUK korzysta również z usług firmy zewnętrznej w czasie największej intensywności wzrostu traw. Zamówienia na usługę koszenia realizowane są sukcesywnie w miarę potrzeb.

 

Poza boiskami i placami zabaw, które są traktowane priorytetowo,  bo trawa pełni tam funkcję podłoża do gry i zabawy, trawy trzeba kosić przede wszystkim tam, gdzie mogą ograniczać widoczność, a tym samym stwarzać niebezpieczeństwo na drodze. Dlatego często kosi się pasy trawy wzdłuż dróg. Za koszenie trawy w pasach drogowych odpowiada zarządca drogi. Na terenie naszego miasta znajdują się drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz krajowe. Można zauważyć różnice w terminach koszenia przy sąsiadujących ze sobą drogach, a jest to uzależnione od zarządcy drogi. Zgłaszając konieczność koszenia w pasie drogi należy sprawdzić, do kogo należy dana droga.

 

Mając na uwadze między innymi zmiany klimatyczne i problemy ekologiczne, które musimy traktować poważnie, staramy się racjonalnie podchodzić do tematu koszenia traw
i ograniczać częstotliwość jak i obszar koszenia. Unikamy koszenia terenów, które koszone być nie muszą, tak by trawa w pełni rosła na takich terenach bez zakłócania wegetacji, np. na niektórych powierzchniach w parku i podobnych miejscach kosimy tylko 2 metry od ścieżek, pozostawiając resztę terenu w stanie naturalnym.

 

W związku z powyższym działamy w oparciu o poniższy podział terenów:

 

1. kategoria utrzymania- standard wysoki,

to obszary o najwyższym priorytecie w bieżącej pielęgnacji. Zaliczane są do nich Centrum oraz skwery, zieleńce, zieleń wzdłuż ulic oraz tereny placów zabaw.

Koszenie trawników: 4-6 razy w roku. Wyjątkami są miejsca takie jak Pasaż Jesionowy czy Biały Domek, gdzie trawniki pełnią funkcję ozdobną oraz reprezentacyjną i są koszone nawet 12-krotnie w ciągu roku.

 

2. pozostałe tereny,

tereny zieleni i pasy drogowe w miejscach o mniejszym znaczeniu dla wizerunku miasta, tereny zieleni o niskim znaczeniu rekreacyjnym, tereny bez wyznaczonego administratora i inne obszary tzw. zieleni nieurządzonej.

Koszenie: 1-2 w roku. Wyjątek stanowią pasy ok. 2 m szerokości wzdłuż ciągów pieszych, dróg w przypadku ograniczenie widoczności, które będą koszone częściej. Skoszony pas będzie ułatwiał poruszanie się, poprawiał widoczność, a dodatkowo będzie stanowił sygnał, że teren nie został pominięty czy zapomniany, a jest to celowe działanie w kierunku ograniczenia koszenia.

 

Takie podejście do koszenia wynika z naszej dbałości o ekologię i estetykę, gdyż ładne to nie tylko to, co przystrzyżone nisko ale także to, co roście tak jak natura kazała.

 

Terminy koszenia zależą także od warunków pogodowych i wzrostu trawy, a część obszarów przeznaczonych do koszenia będzie mogła być z nich wyłączona i zamieniona na łąki miejskie.

 

 Działamy w myśl zasady:

Zamiast kosić trawniki w czasie suszy, lepiej pozostawić je w formie naturalnej łąki, która:

  • gromadzi wody opadowe i tworzy miejscowy mikroklimat,
  • wzbogaca miejski ekosystem,
  • oczyszcza powietrze i glebę z zanieczyszczeń,
  • daje schronienie pszczołom i innym zapylaczom

 

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie, ul. Mieczysława Dzieńdziela 44, 43-190 Mikołów

tel. 32 2262 551

email: zuk@zuk.mikolow.eu

 

***********************

Polecane strony

Copyright © 2024 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT