• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Koszenie trawy

Koszenie trawy na terenach gminnych.

 

Wiosną gdy tylko zaczyna rosnąć trawa pojawiają się pytania odnośnie koszenia. Część mieszkańców oczekuje by wszędzie i jak najczęściej kosić, inni chcą by idąc za nową modą nie kosić i zakładać łąki kwietne. A my staramy się do koszenia, tak jak do wszystkiego, podchodzić rozsądnie. Poza tym, tereny na których rośnie trawa to nie tylko tereny miejskie ale także powiatowe, czy Dróg Krajowych lub Dróg Wojewódzkich, na które nie mamy wpływu, a mimo to często sami je wykaszamy by była widoczność np. na skrzyżowaniach.

 

Jednak by byli Państwo zorientowani jak wygląda koszenie na terenach miasta, zamieszczam poniżej szczegółowy opis i kontakty gdyby była potrzeba.

 

Za koszenie traw na terenach gminnych w Mikołowie odpowiada Zakład Usług Komunalnych
w Mikołowie. Prace obejmują skoszenie trawy z trawników i poboczy, rowów etc. z wygrabieniem, zebraniem i usunięciem skoszonej trawy. Pracownicy ZUK (17 osób ) zwykle rozpoczynają koszenia z końcem kwietnia/początkiem maja i kontynuują prace do października/listopada. W związku z dużą ilością terenów objętych koszeniem ZUK korzysta również z usług firmy zewnętrznej w czasie największej intensywności wzrostu traw. Zamówienia na usługę koszenia realizowane są sukcesywnie w miarę potrzeb.

 

Poza boiskami i placami zabaw, które są traktowane priorytetowo,  bo trawa pełni tam funkcję podłoża do gry i zabawy, trawy trzeba kosić przede wszystkim tam, gdzie mogą ograniczać widoczność, a tym samym stwarzać niebezpieczeństwo na drodze. Dlatego często kosi się pasy trawy wzdłuż dróg. Za koszenie trawy w pasach drogowych odpowiada zarządca drogi. Na terenie naszego miasta znajdują się drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz krajowe. Można zauważyć różnice w terminach koszenia przy sąsiadujących ze sobą drogach, a jest to uzależnione od zarządcy drogi. Zgłaszając konieczność koszenia w pasie drogi należy sprawdzić, do kogo należy dana droga.

Mając na uwadze między innymi zmiany klimatyczne i problemy ekologiczne, które musimy traktować bardzo poważnie, staramy się wzorem innych miast racjonalnie podchodzić do tematu koszenia traw
i ograniczać jego częstotliwość na terenie Mikołowa.

 

W związku z powyższym działamy w oparciu o poniższy podział terenów:

 

I kategoria utrzymania- standard wysoki

to obszary o najwyższym priorytecie w bieżącej pielęgnacji. Zaliczane są do nich Centrum oraz skwery, zieleńce, zieleń wzdłuż ulic oraz tereny placów zabaw.

Koszenie trawników: 4-6 razy w roku. Wyjątkami są miejsca takie jak Pasaż Jesionowy czy Biały Domek, gdzie trawniki pełnią funkcję ozdobną oraz reprezentacyjną i są koszone nawet 12-krotnie w ciągu roku.

 

II kategoria utrzymania – standard średni

to tereny zieleni i pasy drogowe w miejscach o mniejszym znaczeniu dla wizerunku miasta.

Koszenie traw 3-5 razy w roku.

 

III kategoria utrzymania – standard ekologiczny ;-)

to tereny zieleni o niskim znaczeniu rekreacyjnym, tereny bez wyznaczonego administratora i inne obszary tzw. zieleni nieurządzonej.

Koszenie traw 1-2 razy w roku.

 

Wszystkie prace niezależnie od kategorii terenu wykonywane są w taki sam sposób, tylko różną się częstotliwością. Pod względem jakości prac nie ma podziału.

Termin koszenia będzie zależny od warunków pogodowych i wzrostu trawy, a część obszarów przeznaczonych do koszenia będzie mogła być z nich wyłączona i zamieniona na łąkę miejską.

 

 Działamy w myśl zasady:

Zamiast kosić trawniki w czasie suszy, lepiej pozostawić je w formie naturalnej łąki, która:

  • gromadzi wody opadowe i tworzy miejscowy mikroklimat,
  • wzbogaca miejski ekosystem,
  • oczyszcza powietrze i glebę z zanieczyszczeń,
  • daje schronienie pszczołom i innym zapylaczom

 

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie

ul. Mieczysława Dzieńdziela 44, 43-190 Mikołów

e-mail: zuk@zuk.mikolow.eu , tel. 32 2262 551

 

 

 

Polecane strony

Copyright © 2021 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT