• Dbamy wspólnie i odpowiedzialnie
    o nasz dom - Mikołów

Aktualności

Wróć 

Plany zagospodarowania przestrzennego w Mikołowie

Trwa długo oczekiwana zmiana planów zagospodarowania przestrzennego na terenie całego miasta.

Jednym z oczekiwań mieszkańców Mikołowa są zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Niektóre osoby oczekują nawet kilkanaście lat na to, by móc na swojej rodzinnej ziemi wybudować dom. Na początku kadencji, gdy zorientowaliśmy się, że są one sporządzane wyrywkowo, zrozumieliśmy, że nie ma szans by dotychczasowym  sposobem rozpatrzyć  ponad  tysiąc oczekujących wniosków. Dotychczas polegało to na wybieraniu szczęśliwców i organizowaniu przetargów na wykonanie kilku, kilkunastu zmian w planach. System ten i koszty realizacji wszystkich wniosków nie stwarzał możliwości ich realizacji dla wszystkich oczekujących w wymiernym czasie, dlatego na początku poprzedniej kadencji podjęliśmy decyzję, że sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego będzie się odbywało w sposób skoordynowany dla całego miasta. W celu sformalizowania powyższej decyzji wprowadziłem Zarządzenie Nr 261/234/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie „Wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa”, a Rada Miasta podjęła 10 uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących następujące obszary:

 

- obszar zawarty w granicach pomiędzy ul. Podleską- Beskidzką - Krakowską - tzw. Gniotek (05.02.2019r. UCHWALONY przez Radę Miejską, teraz kontrola Wojewody, gdy pozytywna to następnie publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i po 30 dniach stanie się aktem prawa miejscowego czyli zacznie obowiązywać),

 

- obszar zawarty pomiędzy ul. Podleską, ul. Beskidzką, torami PKP, Potokiem Jamna i granicami miasta - dzielnica Kamionka (projekt w trakcie opiniowań i uzgodnień zewnętrznych),

 

- obszar zawarty pomiędzy ul. Cieszyńską, torami PKP, Potokiem Jamna, granicą miasta, ul. Jesionową i ul. Gliwicką, tzw. Reta, Reta Śmiłowicka (projekt przygotowywany do procedury opiniowania i uzgadniania)

 

- obszar zawarty pomiędzy ul. Gliwicką, ul. Łączną, ul. Cieszyńską, ul. Wojska Polskiego, tzw.Goj (projekt jest obecnie sporządzany),

 

- obszar zawarty pomiędzy ul. Krakowską, ul. Bielską, ul. Pszczyńską, i granicą miasta tzw. Gronie (oczekuje),

 

- obszar zawarty pomiędzy ul. Pogodną, ul. Gliwicką, ul. Przelotową, Potokiem Jasienica i granicą miasta - sołectwo Borowa Wieś  (oczekuje),

 

- obszar zawarty pomiędzy ul. Cieszyńską, ul. Beskidzką, ul. Bielską, ul. Pszczyńską tzw. Centrum (oczekuje),

 

- obszar zawarty pomiędzy ul. Lipcową, ul. Wojska Polskiego, ul.Górną, ul.Grudniowa, ul. Mokierską, sołectwem Bujaków i granicą miasta - sołectwo Mokre (oczekuje),

 

- obszar zawarty pomiędzy Potokiem Jasienica, ul. Przelotową, ul. Gliwicką, ul. Pogodną, ul. Jesionową, ul. Gliwicką, ul. Łączną, ul. Wojska Polskiego, ul. Zamkową, ul. Grudniową, ul. Mokierską i granicą miasta - sołectwo Paniowy (oczekuje),

 

- obszar zawarty pomiędzy Potokiem Jasienica, a granicą miasta - sołectwo Bujaków (oczekuje).

 

Sporządzenie planów miejscowych dla całego miasta Mikołowa jest procesem trudnym i przede wszystkim długotrwałym dlatego będą one sporządzane sukcesywnie w miarę realizacji kolejnych planów miejscowych.

 

Z uwagi na fakt, że temat nie jest łatwy, a mieszkańcy są bardzo zainteresowani postępem prac, poprosiłem pracowników Biuro Planowania Przestrzennego o sporządzenie możliwie najbardziej uproszczonego i zrozumiałego opisu kolejności prac nad zmianą planów, który zamieszczam w załącznikach.

 

Stan prac będzie sukcesywnie uzupełniany w opisach powyżej.

 

Innych szczegółowych informacji udziela Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów tel.(32)3248544.

 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH

 

Z uszanowaniem
Burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula

Polecane strony

Copyright © 2021 Stanislaw Piechula

Design & code by SWIFT